Pristup Crne Gore Multilateralnom sporazumu o jamstvu temeljem registracijske pločice

Datum objave: 15.07.2021.

Pristupom Crne Gore Multilateralnom sporazumu o jamstvu temeljem registracijske pločice s danom 2.8.2021. godine ukida se kontrola zelene karte na graničnim prijelazima s Crnom Gorom.

Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2021/1145 od 30.6.2021. godine, usvojena je s primjenom od 2.8.2021. godine Dopuna br. 3 Multilateralnom sporazumu između nacionalnih Ureda zemalja članica Europskog gospodarskog prostora i pridruženih članica o pretpostavljenom osigurateljnom pokriću temeljem registracijske pločice, koju su 6.1.2021. godine potpisali svi nacionalni Uredi potpisnici Multilateralnog sporazuma u okviru Savjeta ureda – Council of Bureaux, a kojom je nacionalni Ured za osiguranje Crne Gore pristupio Multilateralnom sporazumu o jamstvu između nacionalnih Ureda temeljem registracijske pločice.

​Pristupom Crne Gore Multilateralnom sporazumu, od 2.8.2021. godine ukida se kontrola međunarodne karte osiguranja od automobilske odgovornosti (tzv. zelene karte) na graničnim prijelazima s Crnom Gorom, a za štete prouzročene vozilima sa hrvatskim odnosno registracijskim pločicama MNE jamčit će Hrvatski ured za osiguranje odnosno Nacionalni biro osiguravača Crne Gore u svojoj ulozi nacionalnog Ureda za osiguranje.

Natrag