Priopćenje Allianza o rezultatima za prvo tromjesečje 2020. godine

Datum objave: 14.05.2020.

Kaos na financijskom tržištu i oslabljeno gospodarstvo, koje je uzrokovala pandemija COVID-19, vidljivo su pogoršali uvjete poslovanja u industriji financijskih usluga. No Allianz je, zahvaljujući iznimno diverzificiranom portfelju poslovanja i snažnoj bilanci, bio pripravan za upravljanje aktualnom kriznom situacijom i stoga u prvom tromjesečju 2020. godine ostvario vrlo dobre rezultate.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 3,7 posto, ponajviše zahvaljujući segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, ali i poslovanju ostalih segmenata. Ukupni prihodi ostvarili su rast od 5,7 posto na 42,6 milijardi eura (u usporedbi s 40,3 milijarde eura iz istog razdoblja prošle godine). Istovremeno je operativna dobit pala za 22,2 posto na 2,3 milijarde eura (u usporedbi s 3,0 milijarde eura ostvarenih godinu dana ranije). U segmentu upravljanja imovinom zabilježen je značajan skok operativne dobiti zahvaljujući rastu prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem. S druge strane, na segment neživotnih osiguranja nepovoljno su utjecale veće štete vezane za prirodne katastrofe te gubici izazvani pandemijom COVID-19, pa je zabilježen pad operativne dobiti.

Pala je i operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja, i to uglavnom zbog zaokreta na tržištu, koji je utjecao na investicijsku maržu i odgođene troškove pribave. Neto prihodi pripisivi dioničarima zabilježili su pad od 28,9 posto na 1,4 milijarde eura (u usporedbi sa 2,0 milijardi eura zabilježenih godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući nižoj operativnoj dobiti. Pogoršao se i neoperativni rezultat, s obzirom na to da su realizirani dobici od prodaje poslovanja Allianz Popular više nego neutralizirani tržišnim događanjima izazvanih pandemijom. Niža porezna stopa imala je tek djelomičan ublažavajući učinak.

Osnovna dobit po dionici (EPS) pala je za 27,8 posto na 3,36 eura (u usporedbi s 4,65 eura ostvarenih u prvom tromjesečju 2019. godine). Istovremeno je anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio 9,3 posto (u usporedbi s 13,6 posto za cijelu 2019. godinu), dok je omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na kraju tromjesečja iznosio 190 posto (u usporedbi s 212 posto zabilježenih na kraju prošle godine).

S obzirom na neizvjesnosti oko makroekonomskog razvoja izazvane aktualnom pandemijom, kao i na dostupne i ažurirane financijske planove poslovnih jedinica Allianz Grupe, Uprava ne smatra da će Grupa dostići ciljani iznos operativne dobiti za 2020. godinu u iznosu od 12 milijardi eura, plus/minus 500 milijuna eura, što je već i nagoviješteno u priopćenju od 30. travnja ove godine. Novi iznos ciljane dobiti za ovu godinu Upravni će odbor objaviti nakon revizije planova, do koje će doći čim se utjecaj trenutne krize bude mogao točnije procijeniti.

„U prvom je tromjesečju 2020. godine, u ovim izvanrednim okolnostima, Allianz pokazao svu svoju otpornost i snagu“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte. „Iznimno sam ponosan na Allianzovu operativnu spremnost i predanost naših zaposlenika i IT-ja, zahvaljujući kojima su naši klijenti čak i u tako nezahvalnoj situaciji na raspolaganju imali najvišu razinu usluge. Trenutno prolazimo kroz vrlo teška vremena, no vjerujem kako ćemo zajedno prevladati i taj izazov“, rekao je.

Segment neživotnih osiguranja

„Pandemija COVID-19 pogoršala je uvjete poslovanja našeg segmenta neživotnih osiguranja“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Izuzmu li se nepovoljni utjecaji prirodnih katastrofa i pandemije, naša je kombinirana kvota ostala na 94 posto. Ostat ćemo usredotočeni na tehničku izvrsnost u upravljanju preuzimanjem rizika i štetama kako bismo zajedno s našim klijentima uspješno prevladali aktualnu krizu“.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja

„Profitabilnost novog posla u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja održala se vrlo dobro tijekom prvog tromjesečja ove godine, dok je prodaja bila usredotočena na prioritetne vrste osiguranja“, dodao je Terzariol. „S druge strane, naš operativni rezultat odraz je previranja na financijskim tržištima. Nastavit ćemo aktivno upravljati proizvodnim asortimanom i imovinskom osnovicom kako bismo u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja osigurali izdržljivost i ponuđenu vrijednost“.

Segment upravljanja imovinom

„Zadovoljan sam rezultatima poslovanja našeg segmenta upravljanja imovinom“, istaknuo je Terzariol. „Krajem prvog tromjesečja ove godine na financijskim smo tržištima iskusili određena previranja, koja bi se mogla nastaviti i u nadolazećim tromjesečjima. Budući da su temelji našeg poslovanja solidni, ne sumnjam da će segment upravljanja imovinom ostvariti vrijednosti, kako srednjoročno, tako i dugoročno.“

Allianz Grupa – ključne brojke za prvo tromjesečje 2020. godine

Napomena: Brojke su navedene u milijunima eura osim ako nije drugačije naznačeno. Zbog zaokruživanja određenih iznosa, postoji mogućnost da navedene brojke neće dati točan navedeni ukupni iznos, a postotci neće točno odražavati apsolutne iznose.

1. Ukupni prihodi sastoje se od bruto zaračunate premije te prihoda od naknada i provizija.
2. Predstavlja anualizirani omjer neto dobiti pripisive dioničarima i prosječnog dioničkog kapitala, izuzmu li se nerealizirani dobiti/gubici od obveznica (neto od neslužbenog računovodstva) na početku i kraju razdoblja. Anualizirane brojke ne predstavljaju predviđanje za cijelu godinu. Za prvo tromjesečje 2019. godine prikazan je povrat na uloženi kapital za cijelu 2019.
3. Izuzmu li se nekontrolirajući udjeli.
4. Brojke za rizični kapital diversificirane su po grupi na razini pouzdanosti od 99,5 posto.

Natrag