;

Presudna integracija financijskih i aktuarskih funkcija

Datum objave: 01.04.2015. Broj 3 | Godina 2015

[Zvonimir Madunić, partner u odjelu revizije, EY Hrvatska]

Iako se gospodarstva oporavljaju, sektor osiguranja i dalje je suočen s velikim pritiscima i regulatornim promjenama. Ipak, javlja se nova želja za rastom.  S obzirom na to da osiguravajuća društva diljem svijeta sve više ulažu u upravljanje podacima i analitiku, uloga financijskih i aktuarskih funkcija postaje još važnija. Procesi i sustavi koji služe kao podrška navedenim funkcijama su ti koji omogućuju uvid ne samo u uspješnost poslovanja nego i potrebe, preferencije i ponašanje klijenata. Iz tog razloga vodeći financijski stručnjaci ulažu sve veće napore kako bi ispunili nove zahtjeve tržišta. Istraživanje pod nazivom Global Insurance CFO, koje je nedavno objavila tvrtka EY, otkrilo je da je čak 89 posto ispitanika implementiralo određeni program promjene ili je on u fazi planiranja. To znači da će financijski direktori morati postati bolji "poslovni partneri" te pružiti strateški uvid i savjete koristeći efikasno izvještavanje, unaprijeđenu analitiku te prave ljude i procese.

 
Prioriteti i izazovi
Kako je prikazano na grafu 1, kao najveću motivaciju u razdoblju do 2020. godine, 43 posto osiguratelja navodi ostvarivanje rasta. Iako se to može shvatiti kao znak oporavka svjetskoga gospodarstva, kontrola troškova te odgovor na regulatorne promjene i dalje se nalaze na vrhu liste prioriteta. Takav rezultat upućuje na činjenicu da osiguratelji i dalje osjećaju posljedice izazovna ekonomskog okruženja.
U takvoj situaciji ističe se važnost uloge financijskih i aktuarskih stručnjaka, koji navode nekoliko ključnih čimbenika koji mogu pomoći kompaniji u borbi s izazovima te ostvarenju strateških ciljeva i ambicija uključujući:
-pozicioniranje odjela financija kao podrške u postizanju ciljeva rasta
-implementaciju novih regulatornih i financijskih zahtjeva vezanih uz izvještavanje
-poboljšanje kvalitete kako internog tako i eksternog izvještavanja.
Mjesta za napredak ima i u tehnologiji, za koju je nekolicina ispitanika odgovorila da je na osnovnom stupnju razvoja, što je rezultat manjka investicija u nove platforme
Kako je prikazano na grafu 2, čak 71 posto ispitanika, među kojima su bili financijski direktori te izvršni direktori u odjelima računovodstva i aktuarstva, smatra da će u idućih nekoliko godina prioritet biti postati bolji poslovni partner, u smislu boljeg razumijevanja poslovanja i pružanja podrške pri odlučivanju. Međutim, kontrola troškova, nova regulativa i uobičajeni ekonomski izazovi posljednjih su godina zahtijevali više pozornosti te su i dalje visoko na listi prioriteta u poslovanju. Zanimljivo je primijetiti da, iako je fokus usmjeren na kontrolu troškova, samo 15 posto ispitanika smatra da će to postići smanjivanjem troškova upravljanja financijama.
S obzirom na to da smanjivanje troškova nije najizglednija opcija većini osiguratelja, upravljanju troškova će morati pristupiti na drugi način. Sa sve većim internim i eksternim zahtjevima s kojima se susreće odjel financija, samo očuvanje trenutačne razine troškova bit će izazov za kompanije. Jednostavno linearno povećanje resursa i povezano povećanje troškova dovelo bi do stanja koje nije održivo. Stoga aktivnosti financijskih i aktuarskih stručnjaka moraju biti usmjerene na generiranje većih kapaciteta i financijskih sredstava kroz  postizanje veće učinkovitosti i nižih troškova obrade. Do 2020. godine financijski će procesi morati postati jednostavniji, a financijski sustavi manje radno intenzivni kako bi se postigao optimalan rezultat. Samo će ključni financijski resursi ostati na lokacijama koje iziskuju veće troškove, a ostali resursi bit će raspoređeni na srednje i niže troškovne centre (graf 3). Iako korištenje centara zajedničkih usluga i off-shore centara koji podrazumijevaju niže troškove nije novost, većina sudionika u istraživanju naglasila je da želi napraviti više. Zanimljivo je da većina ispitanika navedenu raspodjelu ne planira napraviti koristeći off-shore centre ili outsourcing, nego on-shore centre zajedničkih usluga.
Nekvalitetni i fragmentirani podaci su česta tema razgovora među financijskim i aktuarskim izvršnim direktorima u sektoru osiguranja. Uz podatke, kao najveći izazov pri ostvarivanju već navedenih prioriteta navodi se i tehnologija, koja često nije zadovoljavajuća.
Za velik broj osiguratelja spomenuti izazovi su posljedica dugogodišnjeg rasta kroz akvizicije te manjka investicija u financijske sustave. Također se može primijetiti nedostatak kvalificiranog osoblja za ostvarivanje ciljeva. Naime, novi fokus na rast i poslovna partnerstva 
iziskuje drukčije vještine od primjerice, financijskog izvještavanja. Uz iznimne analitičke vještine, učinkoviti poslovni partneri moraju razumjeti posao i relativni povrat na kapital različitih segmenata poslovanja. 
Promjena procesa tek je na četvrtome mjestu najvećih izazova u kompanijama, iza podataka, tehnologije i ljudi. To pokazuje da, iako su procesi donedavno bili ključni za napredak, trenutačno bi prava transformacija poslovanja iziskivala znatne promjene drugih elemenata. Međutim, slučaj nije isti za ispitanike iz Europe, koji najčešće moraju poboljšati procese kako bi postigli brže izvještavanje u skladu s regulatornim okvirom Solventnost II.
 
Isporuka vrijednosti u 2020. godini
Nema razloga očekivati da će situacija na današnjem tržištu osiguranja, koje je konkurentno, regulirano i puno izazova, postati lakša do 2020. godine. Vjerojatno će biti potrebna veća centralizacija financijskih procesa kako bi se povećala efikasnost i rasteretila radna snaga, čime bi se omogućio veći fokus na ostvarivanje dodane vrijednosti te uspješnije donošenje odluka.
S obzirom na težnju osigurateljnih, financijskih i aktuarskih odjela za ostvarivanjem boljih poslovno-partnerskih odnosa, uloga podrške u odlučivanju postat će ključna komponenta financijskih operativnih modela. Sudionici istraživanja rangirali su razinu zrelosti pet različitih financijskih procesa u svojim kompanijama prema stanju danas te naveli očekivano stanje za 2020. godinu. Kako je prikazano na grafu 4, najlošiji trenutačni rezultat te najveću očekivanu razinu zrelosti za 2020. godinu imala je grupa procesa vezanih uz potporu u odlučivanju. 
Ako žele ispuniti buduće zahtjeve, mnoge financijske i aktuarske funkcije morat će investirati u poboljšanje planiranja, budžetiranja i prognoziranja te pružanja potpore odlučivanju jer će jedino na taj način moći konkurirati najboljima.
Do 2020. procesi izvještavanja će morati biti brži, snažniji i sposobniji za pružanje više oblika izvještaja, a bit će potrebno i usklađivanje s regulatornim, financijskim i poslovnim zahtjevima
Procesuiranje transakcija također je navedeno kao jedna od slabijih komponenti. Ispitanici su istaknuli da bi ta grupa procesa trebala biti na naprednoj razini, a postoji mogućnost da će za postizanje toga biti potrebni smanjivanje troškova i bolja kvaliteta transakcijskih podataka. Time bi se omogućilo stvaranje temelja za brže i kvalitetnije izvještavanje. Sve u svemu, može se zaključiti da velik broj organizacija vidi mogućnost daljnjeg poboljšanja efikasnosti.
Mjesta za napredak ima i u tehnologiji, za koju je nekolicina ispitanika odgovorila da je na osnovnom stupnju razvoja, što je rezultat manjka investicija u nove platforme. Međutim, većina financijskih lidera naglašava da najviša razina tehnologije nije ni potrebna. Zanimljiva je činjenica da su ispitanici naveli ljude kao jednu od najrazvijenijih komponenti u kompanijama, ali svejedno očekuju znatno poboljšanje do 2020. godine. Financijski lideri ističu da su ponosni na kvalitetu ljudi u svojim timovima te smatraju da je većina njih sposobna za veće izazove.
 
Pozicioniranje za uspjeh
Gledajući financijske funkcije organizacija u industriji osiguranja, jasno je da postoje očite razlike u sposobnostima različitih organizacija i stupnju razvoja pojedinih funkcija. Razlog tomu je činjenica da postoje razlike u poslovnom miksu, geografskom dosegu i strateškom smjeru kompanija. Sve u svemu, ne postoji jedinstveno rješenje za područja na koja se treba fokusirati, niti u tome koliki ulog je potreban da bi financijske funkcije isporučile vrijednost u 2020. godini. Međutim, bez obzira na trenutačne ambicije i stupanj razvoja, postoje tri ključne aktivnosti na koje bi se sve kompanije trebale fokusirati kako bi se bolje pozicionirale za ostvarivanje uspješnih poslovnih partnerstva u budućnosti:
-unaprjeđenje procesa izvještavanja
-povećanje dodane vrijednosti poslovanju
-postizanje operativne efikasnosti
Sadašnji procesi izvještavanja globalnih osiguratelja najčešće su nefleksibilni, oduzimaju puno vremena i uključuju manualni rad. Uz procesuiranje transakcija, procesi izvještavanja najviše utječu na povećanje troškova i resursa financijskih i aktuarskih timova. Naravno, cilj većine financijskih lidera je smanjiti taj trošak te prebaciti višak resursa na potporu odlučivanju.
Neki od temeljnih razloga trenutačne kompleksnosti i troškova transakcijskih procesa i izvještavanja su prijašnja spajanja i preuzimanja, u kojima sustavi i procesi nikad nisu bili u potpunosti integrirani. Najčešće su se te situacije rješavale brzim taktičnim popravcima ili zaobilaženjem problema, što je utjecalo na povećanje troškova i teškoće u provođenju analiza potrebnih za odlučivanje. Organizacijski problemi također su predstavljali zapreku efikasnom izvještavanju jer povezanost funkcija nikad nije bila optimalna.
Do 2020. procesi izvještavanja će morati biti brži, snažniji i sposobniji za pružanje više oblika izvještaja. Uz to što će biti potrebno usklađivanje s različitim regulatornim, financijskim i poslovnim zahtjevima, procesi izvještavanja morat će biti fleksibilniji i brži.
Unaprjeđenje procesa ovisit će o radikalnom redizajnu i promjeni ustaljenih mišljenja. Konzistentnost podataka, uz potporu tehnologije koja će omogućiti automatizaciju procesa, bit će ključ unaprjeđenja procesa izvještavanja. 
Zbog zahtjevnih tržišnih uvjeta, osiguratelji će morati imati pristup relevantnijim i pravodobnijim informacijama. To uključuje uvid u profitabilnost proizvoda i kanala distribucije, procjenu strateških odluka iz financijske i kapitalne perspektive te ocjenu rizika. Do 2020. godine financije će upravljati organizacijskim procesima, integrirajući financijske i aktuarske vještine te one povezane uz rizik, s ciljem davanja uvida u poslovanje.
Takve transformacije zahtijevat će kulturološku promjenu, kao i specifične organizacijske inicijative, ponajviše vezane uz razvoj uloge funkcije financija kao poslovnog partnera. Daljnja integracija financijskih i aktuarskih funkcija bit će presudna. Kako je prikazano na grafu 5, trenutačno 19 posto financijskih lidera ističe da su navedene funkcije u potpunosti usklađene s područjima planiranja, budžetiranja i prognoziranja, a drugih 19 posto ispitanika je na tom tragu. Ostatak očekuje potpunu integraciju do 2020. godine.
Možemo zaključiti kako se svjetska industrija osiguranja posljednjih godina suočavala s brojnim izazovima. Dok se većina industrija borila s posljedicama ekonomske krize, osiguratelji su uz to morali odgovarati i na brojne nove regulatorne zahtjeve. U isto vrijeme, tržište je i dalje bilo vrlo konkurentno, sa stalnim pritiscima na cijene.
Unatoč svemu, situacija u industriji osiguranja se mijenja nabolje, a fokus kompanija je usmjeren na rast. Financijski i aktuarski izvršni direktori svjesni su toga da će imati  ključnu ulogu u ostvarivanju postavljenih ciljeva, no pred njima su i određeni izazovi. 
Oni prepoznaju priliku i imaju ambiciju za pružanje detaljnog uvida u rezultate poslovanja, upravljanje rizikom i strateško planiranje. Jasno je da aktuarske funkcije i funkcije financija ne mogu stagnirati, nego se moraju prilagoditi novim zahtjevima i nadolazećim trendovima. Programi promjene u odjelima financija već su započeti ili su u planu kod 85 posto naših ispitanika. 
Natrag