Premija osiguranja u 2019. porasla 6,8 posto, na 531,78 miliona KM

Datum objave: 17.03.2020. Broj 1 | Godina 2020

Osiguravajuća društva zaračunala su u 2019. godini oko 398 miliona KM premije neživotnog osigranja (+5,8 posto), dok je premija životnog osiguranja porasla na 133,8 miliona KM (+10 posto)

Ukupna premija 11 osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine na kraju 2019. godine dosegla je 531,78 miliona KM (oko 271,90 miliona eura) što je porast od 6,8 posto ili 33,94 miliona KM u odnosu na 497,84 miliona KM (oko 254,54 miliona eura) ostvarenih godinu ranije, podaci su Agencije za nadzor osiguranja u FBiH.

Premija neživotnih osiguranja, na godišnjem nivou imala je rast od 5,8 posto, dok je premija životnih osiguranja rasla po stopi od 10 posto.

Zaključno sa decembrom/prosinac 2019. ukupna premija neživotnih osiguranja u FBiH povećana je na 398,03 miliona KM sa 376,29 miliona KM iz 2018. godine, dok su životna osiguranja porasla na 133,76 miliona KM sa 121,55 miliona KM iz 2018. godine. Učešće neživotnih osiguranja u ukupnoj premiji na nivou FBiH iznosilo je 74,8 posto, a životnih osiguranja 25,2 posto.

U strukturi premije, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i dalje ima najveći udio u ukupnoj premiji od 43,6 posto, i na kraju decembra 2019. iznosilo je oko 232,14 miliona KM (2018: 221,90 miliona KM), što je na godišnjem nivou porast od 4,6 posto.

U segmentu životnih osiguranja, najveći udio (91,9 posto) ima klasično životno osiguranje s premijom krajem 2019. u iznosu od 122,90 miliona KM što je za 9,6 posto više u odnosu na 112,13 miliona KM iz 2018. godine.

Zaključno sa decembrom 2019. godine, na godišnjem nivou, premijski podbačaj imala su dva osiguravajuća društva u FBiH. Camelija osiguranje iz Bihaća je imalo premijski minus od 5,6 posto, dok je Central osiguranje iz Sarajeva zabilježilo pad premije od 0,4 posto.

Lidersku poziciju na kraju 2019. godine je zadržalo Adriatic osiguranje iz Sarajeva (članica Agrama), koje pod tim nazivom (ex Bosna-Sunce osiguranje, BSO) posluje od početka 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine.

Vodeća petorka imala je oko 59,4 posto udjela u ukupnoj premiji

Adriaticu je tržišni udio u FBiH po iznosu premije u decembru 2019. smanjen na 12,9 posto sa 13,2 posto iz 2018. godine. Prema preliminarnim podacima, zaključno sa decembrom 2019. ukupna premija Adriatica iznosila je 68,45 miliona KM što je porast za četiri posto u odnosu na 65,84 miliona KM iz 2018. godine. Pri tome su neživotna osiguranja na godišnjem nivou porasla sa 60,91 miliona na 63,84 miliona KM na kraju 2019. godine, i po tom osnovu je Adriatic lider na tržištu BiH, dok su u istom periodu životna osiguranja smanjena sa 4,93 miliona na 4,61 milion KM.

Sarajevo osiguranje je 2019. godinu završilo na drugom mjestu (godinu ranije bilo na 4. poziciji) sa premijskim rastom od 12,8 posto i sa ukupnom premijom od blizu 67,06 miliona KM u odnosu na 59,43 miliona KM iz 2018. godine. U ukupnoj premiji Sarajevo osiguranja dominiraju neživotna osiguranja sa 62,88 miliona KM (2018: 55,69 miliona KM), dok je po osnovu životnih osiguranja zaračunato blizu 4,18 miliona KM (2018: 3,73 miliona KM). Tržišni udio Sarajevo-osiguranja je na kraju 2019. godine iznosio 12,6 posto, a godinu ranije 11,9 posto.

Uniqa osiguranje je na trećem mjestu (2018. je bila druga), sa premijskim rastom na kraju decembra 2019. godine od 2,5 posto i ukupno zaračunatom premijom od 63,33 miliona KM u odnosu na 61,78 miliona KM s kraja 2018. godine.

Životna osiguranja na godišnjem nivou su smanjena sa 36,21 milion KM na 36,13 milion KM na kraju 2019. godine i u tom segmentu je Uniqa na drugom mjestu među bh. osiguravateljima (iza Vienna osiguranja), dok su neživotna osiguranja na godišnjem nivou porasla sa 25,57 miliona na 27,20 miliona KM. Uniqin premijski udio na tržištu Federacije na kraju 2019. godine iznosio je oko 11,9 posto što je pad u odnosu na 12,4 posto iz 2018. godine.

Na četvrtom mjestu je Euroherc, druga članica Agrama, koja je na godišnjem nivou pala za jednu stepenicu na rang-ljestvici. Eurohercova premija (samo neživotna osiguranja) sa premijskim rastom od 3,9 posto na kraju 2019. iznosila je oko 62,08 miliona KM (2018: 59,75 miliona KM), sa tržišnim udjelom od 11,7 posto u odnosu na 12 posto iz 2018. godine.

Među Top 5 osiguratelja u FBiH je i Grawe osiguranje sa sjedištem u Sarajevu, jedna od dvije članice istoimene austrijske grupacije u BiH, koja je zadržala svoju poziciju od prije godinu dana. Ukupna zaračunata premija Grawe osiguranja na kraju 2019. iznosila je oko 54,88 miliona KM što je za 5,3 posto više više u odnosu na 2018. godinu kada je premija iznosila 52,13 miliona KM.

Premijski rast Grawea ostvaren je kod neživotnih osiguranja, sa 25,41 miliona KM iz 2018. na 26,46 miliona KM na kraju 2019. godine, dok je rast premije zabilježen i kod životnih osiguranja – sa 26,72 miliona KM na blizu 28,42 miliona KM. Premijski udio Grawe osiguranja na tržištu Federacije BiH na kraju 2019. iznosio je 10,3 posto, a godinu ranije oko 10,5 posto. Ovim dobrim rezultatima Grawea doprinijela je akvizicija VGT osiguranja koje je svoj premijski portfolio baziralo upravo na neživotnim osiguranjima i to prvenstveno po osnovu autooosiguranja. Podsjetimo, austrijski Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Grawe) je u martu 2017. godine za 17,8 miliona KM kupio VGT osiguranje i ovaj osiguravatelj iz Visokog je krajem 2018. i zvanično okončao svoje poslovanje na tržištu u BiH.

Inače, vodeća petorka na tržištu osiguranja u Federaciji BiH zaključno sa decembrom 2019. godine imala je oko 59,4 posto udjela u ukupnoj premiji, dok je na kraju 2018. taj udio iznosio oko 60 posto.

Croatia osiguranje je zadržalo 6. poziciju sa premijskim rastom od 3,6 posto i tržišnim udjelom od 9,5 posto. Ukupna godišnja premija ovog osiguravatelja sa poslovnim sjedištem u Mostaru, odnosno Ljubuškom, porasla je na blizu 50,79 miliona KM sa 49,02 miliona maraka iz 2018. godine.

Premija Croatia osiguranja po osnovu neživotnih osiguranja porasla je sa 41,47 miliona iz 2018. na 42,98 miliona KM na kraju 2019. godine, dok je premija životnih osiguranja u uporednom periodu porasla sa 7,55 miliona na blizu 7,81 milion KM.

Triglav osiguranje sa sjedištem u Sarajevu (članica slovenske Triglav grupe) je sa premijskim rastom od 9,4 posto zadržalo sedmo mjesto na tržištu FBiH sa udjelom od 9,1 posto. Ukupna premija ovog osiguravatelja u 2019. porasla je na 48,19 miliona sa 44,03 miliona KM iz 2018. godine.

Premijski rast Triglava ostvaren je kod neživotnih osiguranja, sa 31,31 milion maraka iz 2018. na blizu 32,54 miliona KM zaključno sa decembrom 2019. godine, ali i životnih osiguranja – sa 12,72 miliona na 15,65 miliona KM.

Central osiguranje iz Sarajeva, koje je počelo sa radom sredinom 2016. godine, na kraju 2019. godine zauzimalo je 8. mjesto na tržištu FBiH sa udjelom od 7,2 posto i premijom (samo neživotna osiguranja) u iznosu od 38,22 miliona KM što je za 0,4 posto manje u odnosu na 2018. godinu kada je premija iznosila oko 38,36 miliona KM.

Vienna osiguranje, koje pod tim nazivom posluje od oktobra 2018. godine, nakon akvizicije tadašnjeg Merkur BH osiguranja od austrijske Vienna Insurance Group, i dalje je na 9. mjestu na tržištu FBiH. Ukupna premija Vienna osiguranja u 2019. iznosila je oko 37,38 miliona KM što je za 23,5 posto više u odnosu na 2018. godinu kada je premija iznosila blizu 30,26 miliona KM.

Premija ovog osiguravatelja, lidera u životnim osiguranjima u BiH, uglavnom je ostvarena po osnovu životnih osiguranja, koja su na kraju 2019. porasla na 36,96 miliona sa 29,68 miliona KM iz 2018., dok je premija neživotnih osiguranja na godišnjem nivou pala sa 573 hiljade KM na 418 hiljada maraka. Premijski udio Vienna osiguranja na tržištu FBiH na kraju 2019. godine iznosio je oko 7 posto.

ASA osiguranje je na kraju 2019. zadržalo deseto mjesto sa 18,7 posto rasta na godišnjem nivou i premijom (samo neživotna osiguranja) od blizu 31,93 miliona KM u odnosu na 26,91 milion KM iz 2018. godine. Tržišni dio ovog sarajevskog osiguravatelja u FBiH po iznosu premije porastao je na 6 posto sa 5,4 posto iz 2018. godine.

Camelija osiguranje iz Bihaća, koje ne uspijeva prekinuti višemjesečni trend pada premije, i na kraju decembra 2019. godine zabilježilo je premijski minus od 5,6 posto i nalazi se na posljednjem, 11. mjestu na tržištu Federacije BiH. Camelijin tržišni udio iznosi oko 1,8 posto sa zaračunatom premijom od 9,47 miliona KM, dok je godinu ranije iznosila 10,03 miliona KM.

Vienna lider u životnim osiguranjima, Adriatic u neživotnim

U životnim osiguranjima koja su zaključno sa decembra 2019. godine na tržištu FBiH dosegla blizu 133,76 miliona KM ili za 10 posto više nego godinu ranije (121,55 miliona KM), lidersku poziciju preuzela je Vienna osiguranje, koje pod tim nazivom posluje od oktobra 2018. godine, a nakon akvizicije Merkur BH osiguranja od strane austrijske grupacije VIG. Premija životnih osiguranja Vienna osiguranja na kraju 2019. narasla je na 36,96 miliona sa 29,68 miliona KM iz 2018. godine.

Na drugom mjestu je Uniqa osiguranje (2018. bila vodeća) sa premijom od 36,13 miliona KM, što je neznatno manje u odnosu na 2018. godinu, dok je treće mjesto zadržalo Grawe osiguranje Sarajevo sa premijom životnih osiguranja od blizu 28,42 miliona KM, ili za 6,34 posto više u odnosu na 26,72 miliona KM iz 2018. godine…

U segmentu neživotnih osiguranja koje je zaključno sa decembrom 2019. godine na tržištu FBiH iznosilo nešto više od 398 miliona KM zaračunate premije, što je rast od 5,8 posto u odnosu na 376,29 miliona KM iz 2018., vodeće je Adriatic osiguranje (ex-BSO) sa 63,84 miliona KM premije (2018: oko 60,91 milion KM) sa premijskim rastom od 4,8 posto.

Na drugom mjestu je Sarajevo osiguranje sa premijom neživotnih osiguranja od 62,88 miliona KM što je rast od 12,9 posto u odnosu na 2018. i tada uknjiženom premijom od 55,69 miliona KM. Treći je Euroherc sa premijom neživotnih osiguranja od 62,08 miliona KM zaključno sa 2019. godinom, što je porast od 3,9 posto u odnosu na 59,75 miliona KM iz 2018. godine.

Slijedi Croatia osiguranje sa 42,98 miliona maraka premije neživotnih osiguranja što je porast od 3,6 posto u odnosu na 41,47 miliona iz 2018. godine, zatim Central osiguranje sa premijom od 38,22 miliona KM (-0,4 posto) u odnosu na 38,36 miliona iz 2018. godine…

Ovih prvih pet osiguravatelja zajedno imaju nešto više od 270 miliona KM premije neživotnih osiguranja što je čak 67,8 posto ukupne premije neživotnih osiguranja u Federaciji BiH.

Za štete isplaćeno 228 miliona KM

Prema preliminarnim podacima Agencije za nadzor osiguranja u FBiH, u 2019. godini su osiguratelji sa sjedištem u ovom bh. entitetu riješili šteta u ukupnoj vrijednosti od 228,06 miliona KM (oko 116,60 miliona eura), što je za 10,5 posto više nego u 2018. godini kada je za štete isplaćeno 206,40 miliona KM. Po osnovu neživotnih osiguranja u 2019. za štete je isplaćeno ukupno 174,52 miliona KM, što je za 13 posto više u odnosu na godinu ranije kada je isplaćeno 154,40 miliona KM, dok je kod životnih osiguranja isplaćeno blizu 53,54 miliona KM ili za oko 3 posto više u odnosu na 52 miliona KM iz 2018. godine. Najviše riješenih šteta u 2019. otpada na obavezno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, u ukupnom iznosu od 88,71 milion KM, što je za 9,3 posto više u odnosu na godinu ranije kada je za te štete isplaćeno 81,15 miliona KM.

Od osiguravatelja sa sjedištem u FBiH i njihovih filijala koje posluju u RS-u, najviše isplaćenih šteta u 2019. imalo je Sarajevo osiguranje u ukupnom iznosu od 31,77 miliona KM (rast od 6,9 posto u odnosu na 2018. kada je za štete isplaćeno blizu 29,72 miliona KM) i to prvenstveno po osnovu neživotnih osiguranja u vrijednosti od 29,22 miliona KM.

Slijedi Adriatic osiguranje sa ukupno riješenim štetama u iznosu od 27,29 miliona KM (približno kao i u 2018. godini), uglavnom po osnovu neživotnih osiguranja u iznosu od 24,50 miliona KM, zatim Grawe osiguranje Sarajevo koje je zaključno sa 2019. riješilo šteta u vrijednosti od 26,18 miliona KM (2018: 25,27 miliona KM), te Uniqa sa ukupnim iznosom šteta od blizu 25,38 miliona KM i to najvećim dijelom po osnovu neživotnih osiguranja u iznosu od blizu 15,53 miliona maraka…

Mirsad Pehilj

Natrag