Poziv na javne konzultacije o razvoju usluga praćenja mirovina i pregledniku pokazatelja adekvatnosti mirovinskih sustava

Datum objave: 16.07.2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je danas dva postupka konzultacija o razvoju usluga praćenja mirovina i mirovinskih platformi (engl. pension dashboards).

Konzultacije su odgovor na zahtjev Europske komisije za tehničke savjete i dio su provedbe akcijskog plana Unije tržišta kapitala. Prijedlozi su važan korak u pomoći građanima u planiranju mirovina i potpori državama članicama u utvrđivanju novih manjkavosti u njihovim mirovinskim sustavima.

Savjetovanje o tehničkim savjetima o uslugama praćenja mirovina

U ovom savjetodavnom radu EIOPA predstavlja razvoj najboljih praksi za uspostavljanje nacionalnog alata za praćenje mirovina, internetske aplikacije koja će građanima omogućiti pregled njihovih budućih mirovinskih prihoda na temelju njihovih prava iz svih mirovinskih programa u kojima sudjeluju. EIOPA posebno daje preporuke o sljedećem:

  • uloga i opseg sustava praćenja mirovina, kao što je pružanje zbirnog pregleda stečenih prava i predviđenih mirovinskih prihoda iz svih mogućih izvora mirovina na jednostavan i razumljiv način
  • informacije koje treba pružiti u sustavu za praćenje mirovina i kako ih treba predstaviti građanima, imajući na umu kognitivne osobine i obilježja ponašanja ljudi, npr. slojevito predstavljanje informacija
  • tehnički uvjeti za stvaranje sustava praćenja mirovina, kao što su pristup uživo i digitalni ID, ujednačenost metodologije projekcija i standardi prijenosa podataka itd.
    strategija upravljanja i provedbe sustava praćenja mirovina, npr. zakonski zahtjevi i postupna provedba.

EIOPA je također utvrdila niz načela, dobrih praksi i primjera koje nacionalna nadležna tijela mogu koristiti za olakšavanje pristupa građanima osobnim informacijama o mirovinama. Konzultacijski dokument se oslanjao na iskustvo koje pruža mreža stručnjaka o postojećim sustavima praćenja mirovina unutar Europskog gospodarskog prostora, kao i na odgovore nacionalnih nadležnih tijela.

EIOPA poziva dionike da daju povratne informacije o ovom konzultacijskom dokumentu odgovaranjem na pitanja putem mrežne ankete do 8. rujna.

Savjetovanje o tehničkim savjetima o razvoju mirovinskih platformi i prikupljanju podataka o mirovinama

Konzultacijski dokument o pregledniku pokazatelja adekvatnosti mirovinskih sustava (engl. pension dashboards) iznosi prijedloge za razvoj mirovinskih platformi, koji će podržati EU i države članice u praćenju primjerenosti i održivosti mirovinskih sustava.

EIOPA preporučuje razvoj mirovinske platforme koja će funkcionirati uživo, mrežni vizualni alat koji korisnicima omogućuje pregled i interakciju s različitim pokazateljima putem iste platforme. Preglednik pokazatelja adekvatnosti mirovinskih sustava pruža usporediv, transparentan i ažuriran prikaz primjerenosti i održivosti nacionalnih mirovinskih sustava. EIOPA-in tehnički savjet predlaže da se postojeći pokazatelji primjerenosti i održivosti koje je predložila Europska komisija, poput demografskih i makroekonomskih pretpostavki, nadopunjuju i pokazateljima koji se odnose na privatne pružatelje mirovinskih usluga, uključujući društva za osiguranje i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje.

EIOPA poziva dionike da daju povratne informacije o ovom konzultacijskom dokumentu odgovaranjem na pitanja putem mrežne ankete do 8. rujna.

Konačni savjet Europskoj komisiji bit će dostavljen u prosincu 2021. godine, zajedno s procjenama učinka, kao i izjavama o očitovanjima na odgovore dionika tijekom savjetovanja.

Natrag