Poslovanje osiguravača u 2012

Datum objave: 01.01.1970. Broj 4 | Godina 2013


Ukupna premija osiguranja u prošloj godini iznosila je 61,4 milijardi dinara, nedavno su objavljeni podaci Narodne banke Srbije. Premija je u odnosu na godinu dana ranije porasla za 4,1 milijardu dinara. U vrhu rang liste nema značajnijih promena što se tiče pozicija, tako da su prvih pet osiguravača na istim mestima kao i 2011. Lider po visini premije i dalje je Dunav osiguranje, sledi Delta Generali, zatim novosadski DDOR Novi Sad, Wiener i Uniqa Neživotno osiguranje. Ukupna premija ovih pet osiguravajućih kuća iznosi 47,5 milijardi dinara, odnosno blizu 80 odsto od ukupne premije. Od njih je samo DDOR Novi Sad imao pad ukupne premije u dinarima, dok su ostali ostvarili rast.
Od 24 osiguravača, koliko ih posluje na tržištu Srbije, samo 11 premašuju milijardu dinara premije. Pored pet pomenutih toj grupi još pripadaju Takovo, Grawe, Triglav, Sava Neživotno, AMS i Milenijum osiguranje. Njihova ukupna premija iznosi 10,3 milijardi dinara. Ostalih 12 osiguravača dele premiju od 3,6 milijardi dinara.
Osam osiguravača zabeležilo je prošle godine pad premije izražene u dinarima u odnosu na 2011.

Reč prvih pet osiguravača
Mada je Narodna banka Srbije objavila ukupne rezultate poslovanja, nisu svi osiguravači još spremni da izađu u javnost sa detaljnim podacima.
Najveća osiguravajuća kuća, Dunav osiguranje, objavila je rast prihoda, ali pad krajnjeg rezultata. Poslovni prihod ove kompanije je bio 16,3 milijardi dinara, što je rast od 12,7 odsto u odnosu na godinu dana ranije. Najveći deo prihoda činili su prihodi od premija osiguranja i saosiguranja koji su rasli identičnom stopom i iznosili su 14,9 milijardi dinara. Neto poslovni rezultat bio je negativan i iznosio je 873,4 miliona dinara, a dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja bio je neznatno slabiji nego 2011. i iznosio je 350 miliona dinara. Neto dobitak iznosio je 72 miliona dinara što je pad od 73,2 odsto pre svega usled gubitka po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina.

Delta Generali objavljuje poslovne rezultate na nivou Grupe tek krajem aprila. Nakon toga će biti dostupni detaljni rezultati i o poslovanju u Srbiji.
DDOR Novi Sad je prošlu godinu završio sa bruto obračunatom premijom od 8,2 milijarde dinara i neto dobiti od 264 miliona dinara. Takvi rezultati se zasnivaju na solidnom bilansu stanja. Rezerva za izravnanje rizika iznosi 1,04 milijarde dinara što iznosi 39 odsto ukupnih rizika za izravnanje rizika. Ukupna aktiva ovog osiguravača je 15,5 milijardi dinara, a ukupna ulaganja 11,1 milijardi dinara. Kapital je uvećan za 8,7 odsto i iznosi nešto više od četiri milijarde dinara. Tokom prošle godine društvo je likvidiralo 92,5 odsto svih nerešenih šteta i šteta prijavljenih 2012.
Wiener Städtische osiguranje je zadržalo četvrtu poziciju sa premijom od 5,7 milijardi dinara i tržišnim učešćem 9,21 odsto. Premija je porasla za 10, 26 odsto u odnosu na 2011. U osiguranju života, kako navode u ovoj kompaniji za Svet osiguranja, zauzima drugu poziciju sa tržišnim učešćem od 23,19 odsto. Bruto premija životnog osiguranja iznosila je 2,7 milijardi dinara što predstavlja 11,74 odsto. Osiguranje života je u portfelju kompanija učestvovalo sa 48,6 odsto, a ukupno je ostvareno 50.000 ugovora. Neživotna osiguranja su ostvarila 5,87 odsto tržišnog učešća i dovelo kompaniju na petu poziciju u toj oblasti. Dostignuta je bruto premija 2,9 milijardi dinara, čime je dostignuta stopa rasta 8,89 odsto u odnosu na 2011. Najveće učešće u strukturi neživotnih osiguranja imalo je kasko osiguranje sa 53 odsto. Što se tiče likvidiranih šteta, došlo je do porasta 7,57 odsto, i to u osiguranju života 23,75 odsto, a 1,07 odsto u neživotnim osiguranjima.
Branko Krstonošić, generalni direktor Wiener Städtische osiguranje kaže da je ta kompanija uvek rasla brže od tržišta.

“Premija je tokom deset godina poslovanja uvećana 40 puta. Ponosan sam da smo od kompanije koja je na kraju prve godine poslovanja imala 80 radnika, porasli do mere da danas zapošljava 1.200 radnika, ali i na činjanicu da smo partner države jer smo u državne obveznice za ovih deset godina uložili 91 milion evra”, kaže Krstonošić.
Uniqa osiguranje ostvarilo je tokom 2012. rast premije od 17,09 odsto. Uniqa neživotno osiguranje i Uniqa životno osiguranje kumulativno su sa fakturisanom premijom od 4,475 milijardi dinara ostvarili povećanje premije od 17,09 odsto u odnosu na 2011. godinu, i na taj način dodatno učvrstili peto mesto na srpskom tržištu osiguranja. Rast u osiguranju života je 23,41 odsto, dok su neživotna osiguranja porasla za 15,41 odsto.
U proteklih šest godina UNIQA osiguranje je poraslo četiri puta, ostvarilo je najveći rast među vodećim kompanijama na tržištu, a i dalje je prema izveštaju NBS najažurnije u isplati šteta od autoodgovornosti, navode u ovoj kompaniji.

Reč ostalih osiguravača
Beogradsko AMS osiguranje koje posluje pod kontrolom AMS Srbije i nekolicine auto-moto društava, ostvarilo je lani prihod od premija osiguranja i saosiguranja u visini od 1,44 milijarde dinara, što je nominalno 3,3 odsto slabije u odnosu na 2011. Neto poslovni rezultat ove kompanije se više nego prepolovio na 53,4 miliona dinara, ali je neto dobit iznosila 80,8 miliona dinara, što je 6,8 odsto više u odnosu na godinu dana ranije, navode u ovoj kompaniji. Boljem krajnjem rezultatu u velikoj meri je doprineo prihod po osnovu usklađivanja vrednosti imovine.
Merkur osiguranje a.d.o. Beograd tokom 2012. godine proslavio je, kako navode u kompaniji, pet uspešnih godina poslovanja u Srbiji. Pored sedišta društva u Beogradu, otvorene su još dve filijale, u Novom Sadu i Kragujevcu.

Dostignuta vrednost portfelja Merkur osiguranja iznosi više od pet miliona evra, broj prihvaćenih rizika premašio je 20.000, dok je očekivani rast premije u 2012. na nivou od oko 25 odsto. U ovoj kompaniji očekuju da će tržišno učešće tokom 2013. na tržištu životnog osiguranja dostići više od pet odsto.
“Društvo u svakom trenutku održava nivo likvidnosti i solventnosti na zadovoljavajućem nivou, što je još jedan od pokazatelja opreznog i sigurnog poslovanja, koje predstavlja osnov za izgradnju i očuvanje poverenja klijenata Društva”, navode u ovoj osiguravajućoj kući.
Balois grupa, čiji je sastavni deo Basler Srbija ostvarila je prošle godine profit od 436,6 miliona švajcarskih franaka za taj period. Dokaz rastuće snage ove kompanije su i njen osnivački kapital od 4,8 milijardi švajcarskih franaka i izvanredni koeficijent solventnosti od 277 odsto, objavljeno je u finansijskim rezultatima ove grupacije sa sedištem u švajcarskom Bazelu. Vladimir Medan, predsednik Upravnog odbora Basler osiguranja u Srbiji rekao je da taj osiguravač zahvaljujući švajcarskoj stabilnosti finansijskog sistema, u 2012. ostvarila dvostruki rast u odnosu na 2011.
“Naši ciljevi su stabilan rast i zadovoljni korisnici”, izjavio je Medan.

U ovoj godini, kada Basler obeležava 150 godina postojanja i rada na evropskom tržištu, kao i pet godina rada na srpskom tržištu, očekuje se da će ova jedina švajcarska grinfild investicija u Srbiji dostići prvi procenat udela na srpskom tržištu osiguranja. Imajući u vidu da je Basler grinfild investicija, ovo se smatra izuzetno dobrim rezultatom.
AXA osiguranje je u 2012. udvostručilo prihode i učešće na domaćem tržištu, uz povećanje broja osiguranika za 25 hiljada, saopštili su iz ove kompanije. Grupa AXA je u prethodnoj godini zadržala poziciju vodećeg globalnog brenda iz oblasti osiguranja na Interbrand listi najboljih 100 svetskih brendova. U Srbiji posluje od 2010. Ova Grupa je svetski lider u oblasti osiguranja i upravljanja sredstvima, sa oko 163.000 zaposlenih koji pružaju usluge za 102 miliona klijenata u 57 zemalja širom sveta. U 2012. prihod po IFRS (međunarodni finansijski standardi izveštavanja) je dostigao 90,1 milijardi evra, a dobit je dostigla 4,3 milijarde evra. AXA je prema podacima od 31. decembra 2012. upravljala investicionim sredstvima u iznosu od 1.116 milijardi evra.
Jedan je od osnivača Finansijske inicijative programa UN za životnu sredinu (UNEPFI), Principa održivog osiguranja i potpisnik Principa UN za odgovorno investiranje.
Societe Generale osiguranje je prošle godine ostvarilo premiju od 101 milion dinara. Prošla godina donela im je, kako navode za Svet osiguranja, 22.631 novu polisu, čime su povećali plasman za 50 odsto. Zaključno sa poslednjim danom 2012. dostigli su 35.000 aktivnih polisa. Od toga 10.301 polisa čini osiguranje dozvoljenog minusa, 11.315 novih osiguranja potrošačkih kredita, a 754 novih osiguranja stambenih kredita.

“Budući da smo jedna od najmlađih osiguravajućih kuća na srpskom tržištu, koja posluje od 2009., suočili smo se sa svim izazovima finansijske krize. Ipak, inovativni pristup i podrška Socite Generale banke, koja je i jedan od vlasnika naše osiguravajuće kuće, omogućili su nam da u svakoj godini postižemo sve bolje rezultate”, kažu u ovoj kompaniji.

Piše: Vesna Lapčić

Natrag