Planiranje oporavka i sanacije: Insurance Europe odgovara na IAIS-ovo savjetovanje o holističkom okviru

Datum objave: 03.07.2024.

Insurance Europe odgovorila je na savjetovanje Međunarodnog udruženja nadzornika osiguranja (IAIS) o svom holističkom okviru. Okvir je skup mjera nadzorne politike, Global Monitoring Exercise (GME) i procjena provedbe koja pregledava i ublažava sistemski rizik u sektoru osiguranja, uključujući zahtjeve za planiranje oporavka i sanacije (RRP).

Insurance Europe podržava potrebu za zahtjevima za planiranje oporavka i sanacije tamo gdje postoji jasna potreba, procijenjena na temelju kriterija temeljenih na riziku. Međutim, federacija osiguravateljskih udruga protivi se prijedlozima IAIS-a za proširenje nadzornih očekivanja za RRP – navedeno pod ICP 12 i ICP 16 – što, kako tvrdi, ide predaleko. Federacija ističe da su, kao minimalni standard, postojeći zahtjevi IAIS-a dovoljni, a svi dodatni zahtjevi trebaju ostati na razini nadležnosti kako bi odražavali specifičnosti svakog lokalnog tržišta.

Nadalje se protivi prijedlogu primjene zahtjeva RRP-a za sve osiguravatelje. Očekivati ​​od svih osiguravajućih društava, napominje Insurance Europe, da sastave plan oporavka i sanacije nije niti “potrebno iz perspektive rizika, niti je proporcionalno za provedbu, budući da su uključeni napori veliki čak i za mala osiguravajuća društva”. Opseg zahtjeva RRP-a trebao bi se u potpunosti temeljiti na riziku i primarno usredotočiti na zahtjeve na razini grupe.

 

 

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.