Pandemija smanjila premiju osiguranja u četiri mjeseci za 0,9 posto

Datum objave: 24.06.2020. Broj 2 | Godina 2020

Ukupna premija 11 osiguravajućih društava iz Federaciji BiH nakon prva četiri ovogodišnja mjeseca iznosila je 171,8 miliona KM. Samo tri osiguravatelja zabilježila premijski rast

Osiguravajuća društva u Federaciji BiH su u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani zabilježila pad premije (podaci iz drugog bh. entiteta Republika Srpska još nisu objavljeni, op. au), što je posljedica uticaja pandemije koronavirusa koja je vrhunac u Bosni i Hercegovini imala u martu i aprilu ove godine.

Prema preliminarnim podacima, ukupna premija 11 osiguravatelja sa sjedištem u FBiH (računajući i premiju njihovih filijala u RS-u) iznosila je oko 171,81 milion KM (oko 87,85 miliona eura), što je za 0,9 posto ili za 1,58 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine ranije, kada je ukupna premija iznosila 173,38 miliona KM (88,65 miliona eura).

U segmentu neživotnog osiguranja, koja čini oko 75 posto ukupne premije u Federaciji BiH, premija je smanjena za 0,8 posto, na 129,01 milion KM (65,96 miliona eura), a kod životnih osiguranja premija je smanjena 1,3 posto, na 42,79 miliona KM (21,88 miliona eura).

Iako su neki osiguravatelji u BiH zbog povećanog interesa već u aprilu u segmentu zdravstvenog osiguranja počeli klijentima nuditi i osiguranje od posljedica koronavirusa, zasigurno je da bi premijski minus izražen u prva četiri mjeseca ove godine bio znatno veći da nije bilo akumuliranog rasta u prvom tromjesečju. Naime, u martu ove godine (sredinom tog mjeseca uvedeno je vanredno stanje u BiH zbog epidemije koronavirusa) ukupna premija osiguranja u Federaciji BiH imala je rast od 4,9 posto i iznosila je 131 milion KM (oko 67 miliona eura), dok je u februaru taj procentualni rast na godišnjem nivou iznosio 10,5 posto (premija iznosila oko 88,47 miliona KM).

U segmentu neživotnog osiguranja premija je smanjena za 0,8 posto, a kod životnih osiguranja 1,3 posto

Ipak, imajući u vidu da je polovinom marta ove godine u BiH uvedeno vanredno, odnosno stanje prirodne nesreće zbog epidemije koronavirusa, taj mjesec imao je usporeniji premijski rast kod neživotnih i neživotnih osiguranja. Dok je u februaru ove godine premija neživotnih osiguranja imala rast od 9,6 posto (premija iznosila oko 65,70 miliona KM), u martu je taj rast bio samo 4,4 posto, sa ukupnom premijom od 97,21 milion KM.

I kod životnih osiguranja zabilježen je sporiji premijski rast na mjesečnom nivou. Naime, u odnosu na februar (premija 22,76 miliona KM; +13 posto), premija životnih osiguranja na kraju marta 2020. na godišnjem nivou imala je rast od 6,5 posto i dosegla je blizu 33,78 miliona KM.

Pad premije zdravstvenog osiguranja

Najzastupljenija vrsta osiguranja u segmentu neživotnih osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom premijom na kraju aprila 2020. u iznosu od 71,51 milion KM. To je za 1,5 posto manje u odnosu na blizu 72,60 miliona KM iz aprila 2019. godine, dok je ova vrsta osiguranja na primjer u martu imala rast od 2,5 posto.

Korona kriza uticala je i na pad premije zdravstvenog osiguranja (oko 2,60 miliona KM) u aprilu 2020. za skoro 12,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine ( 2,97 miliona KM), dok je osiguranje kredita imalo premijski pad od 2 posto, na 1,36 miliona sa 3,41 milion KM iz aprila lani.

U segmentu životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom krajem aprila u iznosu od 38,75 miliona KM, što je 3 posto manje nego u istom mjesecu lani (39,96 miliona KM). Poređenja radi, u martu ove godine ta vrsta osiguranja na godišnjem nivou imala je rast od 4,9 posto.

Ipak, unatoč ukupnom padu premije, neki vidovi osiguranja koji su povezani sa krizom koju je izazvala pandemija virusa Covid-19 zabilježili su rast. Tako je na primjer u aprilu ove godine premija dodatnih osiguranja uz osiguranje života porasla čak 28,2 posto, na 3,94 miliona KM sa 3,07 miliona maraka iz aprila lani.

U segmentu neživotnog osiguranja premija osiguranja od požara i elementarnih nepogoda porasla je za 9,7 posto, na 9,93 miliona sa 9,05 miliona KM iz aprila prošle godine. Ostala osiguranja od odgovornosti imala su rast od 3,1 posto sa premijom na kraju aprila 2020. u iznosu od 2,78 miliona KM u odnosu na 2,70 miliona KM iz aprila lani, dok je osiguranje od nezgode imalo rast od 2,9 posto na 12,11 miliona sa 11,77 miliona KM.

Od 11 osiguravatelja sa sjedištem u Federaciji BiH zaključno sa aprilom ove godine svi su zabilježili pad premije, osim tri društva – Triglav osiguranja je imalo rast od 20,8 posto, ASA osiguranja je uvećalo premiju za 13,3 posto, a Central osgiuranje za 8,4 posto.

I pored pada premije u aprilu od 1,2 posto, za razliku od rasta u martu od 7,6 posto, lidersku poziciju u BiH i dalje drži Sarajevo osiguranje sa tržišnim udjelom u FBiH od 12,9 posto. U ukupnoj premiji Sarajevo osiguranja (22,24 miliona KM) dominiraju neživotna osiguranja sa premijom od 20,66 miliona KM.

Na drugom mjestu je Adriatic osiguranje sa tržišnim udjelom od 11,9 posto. Ukupna premija ove članice Agrama u BiH je na kraju aprila iznosila oko 20,38 miliona KM što je za 5,2 posto manje u odnosu na isti mjesec lani kada je iznosila oko 21,49 miliona KM. Pri tome je Adriaticova premija neživotnih osiguranja (19,26 miliona KM) imala pad od 3,2 posto, dok je kod životnih osiguranja (1,12 miliona KM) pala čak 29,4 posto.

UNIQA je treća sa ukupnom premijom od 20,30 miliona KM i premijskim padom od 5 posto imala tržišni udio od 11,8 posto s približno uravnoteženim omjerom neživotnih i životnih osiguranja. Premija neživotnih osiguranja na kraju aprila 2020. iznosila je nešto više od 9,49 miliona KM, a životnih oko 10,81 miliona KM.

Triglav osiguranje Sarajevo je na četvrtom mjestu sa premijskim rastom od 20,8 posto i udjelom na tržištu FBiH od 11,5 posto. Ukupna zaračunata bruto premija ove članice slovenske Triglav Grupe zaključno sa aprilom ove godine iznosila je oko 19,75 miliona KM i najvećim dijelom ostvarena je po osnovu neživotnih osiguranja (oko 12,22 miliona KM), dok su osjetan vjetar u leđa dala i životna osiguranja koja su porasla čak 58,4 posto, na 7,53 miliona KM sa 4,75 miliona iz aprila lani.

Među Top 5 osiguravatelja je i Euroherc, druga članica Agrama, sa tržišnim udjelom od 11,4 posto. Ovaj osiguravatelj koji u svom portfelju ima samo neživotna osiguranja je na kraju aprila ove godine imao premijski pad od 1,9 posto (u martu je imao rast premije od 4,2 posto) i zaračunatu premiju od 19,54 miliona KM, dok je godinu ranije premija osiguranja iznosila 19,92 miliona KM.

Prvih pet osiguravatelja u aprilu je imalo ukupno 59,5 posto udjela u ukupnoj premiji u FBiH.

Grawe osiguranje Sarajevo je na šestom mjestu sa premijskim minusom od 1,4 posto na kraju aprila ove godine i ukupnom premijom od blizu 17,18 miliona KM. Ovaj osiguravatelj koji u BiH posluje u okviru istoimene austrijske grupacije, po osnovu životnih osiguranja zaračunao je 9,21 milion KM što je nešto više u odnosu na godinu ranije (9,17 miliona KM), a po osnovu neživotnih osiguranja blizu 7,97 miliona KM (april 2019: 8,24 miliona KM). Premijski udio Grawe osiguranja na tržištu Federacije BiH izosi oko 10 posto, kao i godinu ranije.

Pad Croatia osiguranja

Croatia osiguranje je sedma, što je za dva mjesta niže u odnosu na prošlogodišnji april. Sa premijskim minusom od 21,4 posto i ukupnom premijom od 14,36 miliona KM (april 2019: 18,27 miliona) tržišni udio Croatia osiguranja u FBiH nakon prva četiri mjeseca 2020. oslabio je na godišnjem nivou sa 10,5 posto na 8,4 posto. Premija ovog osguravatelja sa sjedištem u Mostaru, odnosno Ljubuškom, većinom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja koja su na godišnjem nivou pale 17,8 posto, sa 15,47 miliona na 12,71 milion KM u aprilu ove godine, dok su životna osiguranja pala čak 41 posto, sa 2,80 miliona na 1,65 miliona KM.

Iako sa premijskim rastom od 8,4 posto, Central osiguranje je na godišnjem nivou zadržalo 8. poziciju sa ukupnom četvoromjesečnom premijom u iznosu od 12,54 miliona KM (april 2019: 11,57 miliona KM). Tržišni udio ovog osiguravatelja u FBiH na godišnjem nivou porastao je na 7,3 sa 6,7 posto.

ASA osiguranje je u aprilu ove godine, u odnosu na godinu ranije, pozicionirana stepenicu više i sada je na 9. mjestu sa za rastom premije od 13,3 posto i tržišnim udjelom od 6,8 posto u odnosu na 5,9 posto iz aprila prošle godine. Premija ovog osiguravatelja iz Sarajeva, koje posluje u okviru ASA Prevent grupacije,porasla je na 11,63 miliona sa 10,26 miliona KM iz aprila lani i ostvarena je samo po osnovu neživotnih osiguranja.

Iako je Vienna osiguranje (bivše Merkur BH osiguranje) lider u životnim osiguranjima na bh. tržištu, ovaj osiguravatelj koji posluje u okviru austrijske Vienna Insurance Group (VIG), nalazi se na pretposljednjem mjestu u FBiH. Sa padom premije od 1,5 posto i ukupno zaračunatom premijom od 10,99 miliona KM na kraju aprila ove godine, Vienna je imala samo 6,4 posto tržišnog udjela. Inače, u segmentu životnih osiguranja Vienna osiguranje je vodeća u BiH sa premijom od 10,89 miliona KM (april 2019: 11,04 miliona KM).

Na začelju tabele nalazi se Camelia osiguranja sa 2,89 miliona KM ostvarene premije (samo neživotna osiguranja) u aprilu ove godine. U odnosu na isti mjesec lani (3,06 miliona KM) premija ovog bihaćkog osiguravatelja je imala pad od 5,8 posto što je uticalo i na pad tržišnog udjela sa 1,8 na 1,7 posto.

Premija osiguravatelja iz RS 15,8 miliona KM

Na tržištu Federacije BiH, posredstvom svojih podružnica, poslovalo je i devet osiguravatelja sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Brčko distriktu koji su zaračunali ukupnu premiju u iznosu od 15,80 miliona KM uz premijski pad od 0,5 posto u odnosu na april prošle godine kada je njihova premija iznosila blizu 15,89 miliona KM.

Rast premije imalo je pet osiguravatelja, dok je četiri imalo premijski minus.

Najveći iznos premije u iznosu od blizu 5,58 miliona KM imalo je Wiener osiguranje iz Banja Luke sa premijskim rastom od 16,9 posto. Ovaj osiguravatelj jedini je imao zaračuntu premiju životnih osiguranja u iznosu od 366 hiljada KM i 5,21 milion KM po osnovu neživotnih osiguranja.

Na drugom mjestu je Aura osiguranje sa 2,74 miliona KM premije sa rastom od 5,3 posto, zatim Dunav osiguranje sa premijom od 1,97 miliona KM ali i padom premije od 3,4 posto. Premijski minus od 12,3 posto imalo je i Brčko-Gas osiguranje koje je na kraju aprila ove godine zaračunalo 1,59 miliona KM premije. Premium osiguranje imalo je rast od 10,7 posto i premiju od 1,16 miliona KM, dok je Mikrofin imao pad od 2,3 posto i premiju od blizu 1,11 miliona KM. Drina osiguranje je takođe imala pad od 5,5 posto i premiju od blizu 895 hiljada KM, dok je Euros osiguranje imalo rast od 530,2 posto i premiju od blizu 740 hiljada KM.

Osiguranje Garant prošle godine nije poslovalo na tržištu FBiH ali je na kraju aprila ove godine zaračunalo premiju od blizu 24 hiljade KM. Atos osiguranje (nekadašnje Bobar osiguranje) prestalo je s radom u FBiH nakon što ga je u augustu 2018. godine kupila austrijska osiguravajuća kuća Grawe za nešto više od 23 miliona KM. Atos je u aprilu lani imao zaračunatu premiju u iznosu od 1,41 milion KM. n

Natrag