Pad premije od 1,91 posto

Datum objave: 11.09.2020.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za kolovoz 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.252.294.034 kn, što predstavlja pad od 1,91 posto u odnosu na 2019. godinu.

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,22% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.455.199.122 kn i viša je 3,71% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.719.789.610 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 9,74% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je23,71% te 31,53% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.633.715.778 kn i viša je 9,91% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 1.633.288 polica odnosno 16.873 polica (1,04%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.000,26 kn te je 8,78% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 919,55 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.797.094.912 kn, te bilježi pad od 15,76%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,78% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,85%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.501.517.455 kn, odnosno premijom manjom 13,42% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,55%, te u ukupnoj premiji s 20,70%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 203.461.431 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,81% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 33,03%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 80.842.778 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,12% i padom od 4,94%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 8.888.806 kn i rastom od 20,59% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.384.441 kn i padom od 13,01% u odnosu na 2019.

Natrag