Pad premije od 1,43 posto u rujnu

Datum objave: 13.10.2020.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.042.465.286 kn, što predstavlja pad od 1,43 % u odnosu na 2019. godinu.

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,15% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.043.578.625 kn i viša je 4,25% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.942.532.406 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 11,27% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,15% te 32,14% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.846.539.473 kn i viša je 11,48% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 1.839.093 polica odnosno 35.949 polica (1,99%) više nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.004,05 kn te je 9,30% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 918,65 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.998.886.661 kn, te bilježi pad od 15,37%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,85% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,95%). U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.666.347.851 kn, odnosno premijom manjom 13,52% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,36%, te u ukupnoj premiji s 20,72%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 30,45%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 91.513.321 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,14% i padom od 4,17%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 10.101.607 kn i rastom od 17,22% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom
premijom od 2.699.723 kn i padom od 9,93% u odnosu na 2019.

Natrag