OVB Charity Hrvatska podržava logopedske terapije u SOS Dječjem selu Lekenik

Datum objave: 17.06.2022.

OVB Charity Hrvatska podržava SOS Dječje selo Lekenik na način da financijski pomaže u pokrivanju troškova logopedskih terapija.

OVB Hrvatska je 2018. godine osnovala udrugu OVB Charity Hrvatska kako bi se ciljano bavila društvenim aktivnostima. Jedan od većih i dugoročnijih projekata je suradnja sa SOS Dječjim selima koja postoji od 2019. godine. Od tada OVB Charity Hrvatska podupire SOS Dječje selo Lekenik s ciljem da kroz ciljanu logopedsku terapiju pomogne djeci s govornim poteškoćama.

Primjerice, šestogodišnja Marija (ime je promijenjeno) nije znala tečno govoriti. Kao rezultat toga, bila je spriječena u komunikaciji s drugom djecom. Bila je jako sretna što je dobila stručnu pomoć logopeda. Danas je Marija jako napredovala i prevladala jezične probleme.

»Logopedija je iznimno važna za djecu koja imaju problema s govorom ili pisanjem. Terapija im aktivno pomaže u komunikaciji i priprema ih za osnovnu školu. Iz tog razloga već nekoliko godina podržavamo SOS Dječje selo Lekenik“ , objašnjava Ivica Ljoljo, predsjednik udruge OVB Charity Hrvatska. Ako se poremećaji govora dijagnosticiraju prekasno, djeca mogu imati značajne poteškoće u razvoju. OVB Charity Hrvatska i ubuduće će financijski podržavati SOS Dječje selo Lekenik. Dodatne aktivnosti udruge Charity trebale bi poslužiti kako bi se u budućnosti mogla pružati još veća pomoć. Djeca su naša budućnost i zato nam je ovaj projekt jako važan.

 Djeca u SOS Dječjem selu „Lekenik”

O društvu OVB Hrvatska

Društvo OVB Hrvatska osnovano je u Zagrebu 1999. godine i jedno je od 15 društava kćeri matičnog društva OVB Holding AG, koje je uvršteno na burzi i od osnivanja 1970. godine ima svoje sjedište u srcu Kölna. U Njemačkoj je već 1983. godine osnovana humanitarna organizacija OVB-a „Menschen in Not e.V.” uz čiju potporu je od tada pružana pomoć velikom broju ljudi u raznim projektima diljem svijeta.

S više od 100.000 klijenata i 13 partnerskih tvrtki OVB Hrvatska je lider na tržištu financijskih usluga u Hrvatskoj. Naše aktivnosti usmjerene su na dugoročno, sveobuhvatno i, prije svega, osobno financijsko planiranje za privatne osobe prilagođeno potrebama klijenta. Zahvaljujući suradnji s jakim i učinkovitim partnerima, svojim klijentima možemo ponuditi prvoklasna financijska rješenja. Naše financijsko planiranje temelji se na kvalitetnoj analizi cjelokupne financijske situacije naših klijenata. U osobnom razgovoru s klijentom prvo razgovaramo o njegovim ciljevima i željama. Na temelju toga sastavljamo koncepte osiguranja i mirovinske skrbi koji su prilagođeni individualnim ciljevima, željama i potrebama svakog pojedinog klijenta.

Natrag