Otvorene su prijave za seminar kontinuirane edukacije – Neživotna osiguranja

Datum objave: 01.12.2020.

Hrvatski ured za osiguranje – Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju kao ovlašteni edukator od strane HANFA-e provodi program Kontinuirane edukacije.

Otvorene su prijave za seminar Kontinuirane edukacije Neživotna osiguranja koji će se održati 14. i 15. prosinca 2020. godine. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju Hrvatski ured za osiguranje je ishodio suglasnost HANFA-e za održavanje seminara online.

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije. Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje.

Sam program je podijeljen na ukupno 6 seminara strukturiranih prema područjima za koje je distributer licenciran od strane HANFA-e te se navedeni seminari međusobno kombiniraju s ciljem ostvarenja potrebnog broja minimalnih sati sukladno Pravilniku.

Seminar traje ukupno 8 sati (4 sata po danu). Rok za prijavu je 10.12.2020. Pogledajte više.

 

Natrag