Otvoren dodatni termin seminara “Osiguranje i odgovornost za štetu – 100 pitanja&100 odgovora”

Datum objave: 05.03.2019.

Zbog velikog interesa za seminar, Hrvatski ured za osiguranje otvorio je dodatni termin održavanja seminara te poziva zainteresirane da svoje mjesto rezerviraju na vrijeme.

Seminar se održava u utorak, 19. ožujka 2019. Trajanje je osam nastavnih sati, a predavač je Berislav Matijević. Rok za prijavu na seminar je 15. ožujka 2019.

Seminar se sastoji od četiri međusobno zavisne cjeline kojima je cilj upoznati polaznike sa:

a) značajem općih pravila o odgovornosti za štetu za osiguranje

b) temeljnim načelima odgovornosti za štetu (opće i posebne pretpostavke odgovornosti, subjektivna i objektivna odgovornost, predugovorna, ugovorna, profesionalna i izvanugovorne odgovornosti, oslobođenje od odgovornosti, vlastita odgovornosti i odgovornost za drugoga, solidarna odgovornost.

c) posebnim slučajevima odgovornosti za štetu koje su česte u osiguranju:
– odgovornost za štetu u djelatnosti lovstva,
– odgovornost za štetu organizacija zaduženih za upravljanje odnosno održavanje cesta,
– odgovornost za štetu liječnika,
– odgovornost za štetu odvjetnika i javnih bilježnika,
– odgovornost za štetu iz ugovora o građenju,
– odgovornost za štetu organizatora priredbi,
– odgovornost za štetu članova uprava i nadzornog odbora,
– odgovornost za štetu prema djelatnicima i odgovornost djelatnika prema trećim,
– odgovornost za štetu organizatora putovanja.

d) meritornom sudskom praksom

Seminar je namijenjen osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju, sucima, odvjetnicima, pravnim zastupnicima, djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja, stručnim službama ministarstava, stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima te pravnim fakultetima.
Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti na stranicama HUO.

Natrag