OTP osiguranje – pad premijskog prihoda u prvih šest mjeseci 17,7%

Datum objave: 11.08.2020.

Posljedice restriktivnih mjera borbe protiv zaraze COVID-19 utjecalo je na smanjenje prodaje ugovora o osiguranju u proteklom razdoblju, te za sada nije imalo značajniji negativni utjecaj na rezultate poslovanja OTP Osiguranja d.d., stoji u javnoj objavi Društva koje je imalo pad premijskog prihoda u prvih šest mjeseci u iznosu od 17,7% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini

Posljedice restriktivnih mjera borbe protiv zaraze COVID-19 utjecalo je na smanjenje prodaje ugovora o osiguranju u proteklom razdoblju, te za sada nije imalo značajniji negativni utjecaj na rezultate poslovanja OTP Osiguranja d.d., stoji u javnoj objavi Društva koje je imalo pad premijskog prihoda u prvih šest mjeseci u iznosu od 17,7% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Uslijed popuštanja mjera sprječavanja širenja zaraze COVID-19 i postupnog vraćanja ekonomske aktivnosti, Društvo očekuje stabilizaciju zaračunate bruto premije do kraja 2020. godine.

Društvo je provelo redovitiizračun stanjasolventnosti za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine. S obzirom na omjer solventnostiDruštvaod304%na 31.3.2020. i 306% na 30.6.2020. u usporedbi s 302% na 31.12.2019. (omjer minimalnog solventnog kapitala na 31.3.2020. u iznosu od239%, te 241% na 30.6.2020. u usporedbi s 238% na 31.12.2019.) Društvo je, i nakon nastupa razdoblja otežanog poslovanja uslijedmjera COVID-19, adekvatno kapitalizirano budući da su omjeri solventnostiznačajno iznad regulatornogminimuma od 100%, te su i svi ostali regulatorni kapitalni zahtjevi zadovoljeni.

Društvo povremeno provodi i procjene solventnosti u okolnostima izmijenjenih pretpostavki budućih planiranih planskih pozicija, te je prema provedenim izračunima i u novim pogoršanim okolnostima poslovanja Društvo adekvatno kapitalizirano, te u planskom razdoblju Društvo nije pokazaloznačajno negativno odstupanje u odnosu na izračun SCR omjera u prethodnim razdobljima.

 

Natrag