Osiguratelji su ozbiljno zabrinuti zbog poreznih planova EU-a

Datum objave: 07.02.2024.

Insurance Europe podijelila je svoje stavove o prijedlogu Europske komisije za „Poslovanje u Europi: Okvir za oporezivanje dohotka (BEFIT)”. Iako industrija osiguranja podržava cilj usklađivanja pravila o porezu na dobit diljem EU-a, ona izaziva ozbiljne rezerve u pogledu trenutnog nacrta Direktive EU-a.

Industrija je zabrinuta zbog međudjelovanja između predloženog europskog okvira i postojećeg zakonodavstva, posebice EU-ove Direktive o minimalnom oporezivanju poduzeća i Direktive o izvješćivanju po državama (CbCR). Industrija također primjećuje da odnos između BEFIT-a i već implementiranih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 17 i 9 nije jasan i da se mora riješiti prije usvajanja nacrta Direktive.

Nadalje, industrija osiguranja zabrinuta je zbog razine fleksibilnosti država članica u primjeni dodatnih prilagodbi nakon raspodjele u područjima koja nisu obuhvaćena zajedničkim okvirom. Insurance Europe poziva na ograničenje mogućih nacionalnih prilagodbi kako bi se postigao cilj pojednostavljenog, europskog okvira oporezivanja poduzeća. Prijedlog bi također trebao učinkovito razmotriti aspekte specifične za industriju osiguranja, kao što je porezni tretman tehničkih pričuva.

Stoga, kako bi se postigao jasan i koherentan zakonodavni okvir i kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje kompanija, industrija osiguranja potiče zakonodavce EU-a da odgode pregovore o BEFIT-u dok se ne razjasni i ne riješi svako preklapanje zakonodavstva

Natrag