Osiguratelji pozivaju na globalno rješenje poreznih prava

Datum objave: 17.02.2021.

Insurance Europe upozorava da bi digitalni namet mogao značiti veće troškove za potrošače

Insurance Europe objavila je svoj odgovor na savjetovanje Europske komisije o prijedlozima za digitalni namet. Podjelom poreznih prava među zemljama treba se baviti globalno, kako bi se izbjegli carinski ratovi. Bilo koji prijedlog EU-a trebao bi se stoga temeljiti na rješenju dogovorenom na razini Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) kako bi se izbjegla preklapanja i rizik dvostrukog oporezivanja i slojevitosti dodatnih poreza.

Nadalje, moguće oporezivanje digitalnih poduzeća i aktivnosti ne bi trebalo ometati trajnu digitalizaciju gospodarstva. Važno je naglasiti da, iako osiguratelji i reosiguratelji nemaju visoko digitalizirane poslovne modele, podaci su presudni za njihove aktivnosti. Osiguranje već podliježe neizravnim porezima na temelju mjesta pokrivanja rizika, što se često podudara s mjestom korisnika. Tu se uključuju porezi na premije čiji su ekonomski troškovi značajni za cijelu industriju. Svako dodatno oporezivanje stoga će vjerojatno rezultirati povećanim troškovima za potrošače.

Natrag