Osiguratelji pozivaju EIOPA -u da umanji sve štetne utjecaje tranzicije IBOR-a

Datum objave: 29.07.2021.

Insurance Europe objavila je svoj odgovor na konzultacije Europskog tijela za osiguranje i mirovine (EIOPA) o tranzicijama IBOR -a.

Insurance Europe podržava predloženi pristup EIOPA-e za provedbu trenutnog prelaska s krivulja kamatnih stopa zasnovanih na IBOR-u na OIS temeljenih na riziku, podložnih odgovarajućim preduvjetima likvidnosti.

Budući da se radi o tehničkoj promjeni krivulje bez rizika, svi štetni utjecaji trebali bi se svesti na minimum. EIOPA bi trebala osigurati potpunu transparentnost o potencijalnom utjecaju tranzicije IBOR -a kako bi se osiguralo da se ona može na odgovarajući način razmotriti u kontekstu revizije Solventnosti II.

Kako bi se izbjegla pretjerana nestabilnost solventnosti, EIOPA bi također trebala osigurati da preduvjeti ne rezultiraju nestabilnošću ključnih parametara koji se koriste za izvođenje krivulje bez rizika.

Štoviše, redovita komunikacija EIOPA-e o napretku tranzicije pomogla bi u osiguranju osiguratelja na promjenu i mogla bi podržati brže usvajanje novih krivulja temeljenih na OIS-u.

Konačno, EIOPA mora osigurati dovoljno vremena za provedbu promjene i dobro razmotriti utjecaj na upravljanje rizikom osiguravatelja.

Natrag