Osiguratelji pozdravljaju objavu MSFI 17 u Službenom glasilu EU-a

Datum objave: 24.11.2021.

Nakon objave Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 17, odnosno IFRS 17 – ugovora o osiguranju u Službenom listu Europske unije, Olav Jones, zamjenik glavnog direktora Insurance Europe, rekao je: “Insurance Europe pozdravlja konačnu potporu MSFI 17 od strane Europske komisije, koji uključuje izmjenu koja se tiče godišnjih skupina.

“Bilo je potrebno mnogo godina da se razvije i finalizira ovaj važan standard. Tijekom ovog procesa uključen je niz potrebnih poboljšanja kako bi se bolje odražavale posebne značajke obveza iz osiguranja, uključujući njihovu dugoročnu prirodu, utjecaj udruživanja rizika i uzajamnosti, te važnost upravljanja pasivom imovine.

“Vrlo smo sretni što ova europska potvrda uključuje dopunu verzije Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) kako bi se pozabavila pitanjem godišnjih skupina i što sada otvara put za primjenu MSFI 17 u Europskoj uniji od 1. siječnja 2023. , u skladu s rasporedom IASB-a. “Pitanje godišnjih izvještaja bila je temeljna briga za osiguratelje. Zahtjevi IASB-a dodali bi troškove i ne bi na odgovarajući način odražavali pravu ekonomsku prirodu određenih proizvoda osiguranja. Izmjena koju su uključili europski kreatori politike daje europskim osigurateljima mogućnost da izuzmu određene ugovore (tj. one koji ispunjavaju određene kriterije koji se odnose na uzajamno djelovanje ili usklađivanje novčanog toka) iz godišnjeg zahtjeva za izvještavanjem MSFI 17. Nadamo se da će IASB na kraju primijeniti ovu izmjenu na globalnoj razini za sve osiguratelje.”

Natrag