ESA poziva na poboljšanja u opisima proizvoda namijenjenih malim ulagačima

Datum objave: 10.05.2022.

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) objavila su danas zajedničku nadzornu izjavu u vezi s odjeljkom „Što je ovaj proizvod?“ dokumenta s ključnim informacijama (KID) za pakirane investicijske proizvode za maloprodaju i osiguranje (PRIIP).

Očekivanja iznesena u nadzornoj izjavi imaju za cilj poboljšanje kvalitete opisa koje pružaju proizvođači PRIIP-a i na taj način doprinose boljoj zaštiti malih ulagača. ESA-e su identificirale niz loših praksi u načinu na koji proizvođači PRIIP-a opisuju proizvode u ovom odjeljku. Većina pitanja odnosi se na opći nedostatak jasnoće u tekstu, što malim ulagačima otežava razumijevanje ključnih značajki proizvoda.

Izjava o nadzoru daje pregled ovih pitanja i navodi očekivanja nadležnih tijela u svakom području kako bi se osiguralo da se informacije malim ulagačima prezentiraju na adekvatan, jasan i pristupačan način. Neki od glavnih identificiranih problema uključuju: korištenje preširokih, općih kategorija pri određivanju vrste proizvoda; loša praksa u pogledu cjelokupne jasnoće jezika i izgleda teksta, uključujući i kao rezultat automatizacije u stvaranju takvih tekstova; nedostatne informacije o razinama zaštite kapitala i potencijalnim gubicima za ulagača; neprecizan opis značajki prijevremenog prekida; nedostatak jasnoće u pogledu prirode i vremena plaćanja kupona; ograničene informacije o specifičnoj prirodi temeljne imovine kojoj su ulagači izloženi; neadekvatan opis svih čimbenika poluge i rizika povezanih s njima; nediferencirani i apstraktni opisi za „namjeranog malog ulagača”.

Pozadina Dokument s ključnim informacijama uključuje odjeljak pod naslovom “Što je ovaj proizvod?”, koji treba sadržavati informacije o vrsti proizvoda, njegovim ciljevima, vrsti malog ulagača ciljanog, bilo kakvom osiguranju i trajanju proizvoda, ako je poznato.

Natrag