;

Osiguranje podstiče ekonomski rast

Datum objave: 01.01.1970. Broj 12 | Godina 2015

Premija Triglav osiguranja je u 2015. godini, a na osnovu dosad raspoloživih podataka, zabeležila značajan rast u odnosu na godinu dana ranije. Ujedno to Društvo beleži veću premiju kako u segmentu neživotnih osiguranja, tako i u osiguranjima života, a i lagani rast tržišnog učešća. Pre godinu i po dana, kada smo razgovarali sa Draganom Markovićem, generalnim direktorom Triglav osiguranja, glavna poruka je bila da je srpsko tržište jedno od najperspektivnijih u regionu. Iako se, kako kaže, mnogo toga izmenilo u tom periodu, i u Triglav osiguranju u Beogradu, ali i u okruženju, ostao je pri istom stavu.
“Tržišni podaci ukazuju na to da su predviđanja o perspektivi tržišta ipak bila opravdana. U poslednje dve godine premija osiguranja na čitavom tržištu u Srbiji je porasla za oko 12 milijardi dinara, što je rast od čak 24 odsto. S obzirom na to da je Srbija sve bliža članstvu EU, šanse za daljim razvojem samog tržišta osiguranja su veoma izvesne. I odlukom regulatora o usklađivanju Zakona o osiguranju sa pravilima EU ukazuje da su koraci kojima Srbija ide usmereni ka dobrom putu”, kaže Marković.

Zvanična statistika pokazuje da postoje određeni ekonomski pomaci nabolje. Kako ste u tom kontekstu zadovoljni poslovanjem Triglav osiguranja tokom ove godine? Šta pokazuju preliminarni rezultati?
Ukoliko posmatramo poslovanje Triglav osiguranja tokom 2015. godine, možemo da budemo veoma zadovoljni ostvarenim rezultatima i da je predviđeni, iako ambiciozan rast, ostvariv, te da je Triglav u Srbiji društvo sa najbržim tržišnim rastom. Ostvarena premija u trećem kvartalu ove godine je veća u odnosu na isti period prošle godine 36 odsto. Premija neživotnih osiguranja porasla je 37 odsto, a životnih 13 odsto. Naše tržišno učešće u prvih devet meseci 2015. godine poraslo je 0,5-procentnih poena, a učešće imovinskih osiguranja bez autoodgovornosti uvećano je 1,2 procentnih poena. Kroz našu i zastupničku mrežu prisutni smo u svim delovima države, i nastavljamo sa otvaranjem novih prodajnih mesta. Trud koji svakodnevno ulaže svaki čovek u Triglav osiguranju u Srbiji, uz svesrdnu i konstantnu podršku kolega iz Grupe Triglav, daje rezultate. Klijenti to osećaju i vraćaju nam se, ali nas i preporučuju dalje. Smatram da je naš napor time u potpunosti nagrađen i ima svoju potvrdu. Na nama je da kroz inovativan pristup poslu zadržimo njihovo poverenje.

Koje inovacije je Triglav osiguranje unelo u proteklih godinu dana? Gde vidite svoje konkurentske prednosti i u kojim nišama osiguranja vidite potencijal za rast?
Inovativnost u ukupnom poslovanju a naročito uvođenje novih proizvoda, predstavlja našu konkurentsku prednost, što smo i dokazali u prethodnih nekoliko godina.
U narednom periodu plan nam je da akcenat stavimo na razvoj novih kanala prodaje i novih proizvoda u segmentu osiguranja fizičkih lica. Činjenica je da je ovaj segment tržišta nedovoljno razvijen, činjenica je da postoji veliki broj objektivnih faktora, počevši od niskoga životnog standarda i navika potrošača, ali je isto tako činjenica da osiguravajuće kuće, naročito one najveće, ovom segmentu nisu pridavale dovoljno pažnje. Očigledno je da tradicionalni proizvodi osiguranja, kao i tradicionalni kanali prodaje, nisu više adekvatni za nove navike potrošača, odnosno novu generaciju klijenata. Naša kompanija je to prepoznala i upravo u novim, inovativnim kanalima prodaje i njima prilagođenim proizvodima želimo da priđemo tržištu, ali i da ga kreiramo. Potvrdu ovih stavova imamo u uspešno implementiranom proizvodu za kombinovano osiguranje kućnih aparata i računarske opreme.

Strateško opredeljenje Triglava je razvoj na tržištu poljoprivrede, koje i pored svih poteškoća sa kojima se suočava srpski agrar, doživljava značajne pomake koji se mogu uočiti kako u organizaciono-tehnološkom smislu tako i u svesti domaćih proizvođača

Naravno, ne zanemarujemo ni segment korporativnih klijenata, za koji smo u prethodnom periodu realizovali projekat uvođenja osiguranja komercijalnih potraživanja, i na bazi pravih reakcija sa tržišta, u narednoj godini očekujemo značajan razvoj, ovog do sada potpuno upražnjenog dela tržišta.
Strateško opredeljenje našeg društva je razvoj na tržištu poljoprivrede, koje i pored svih poteškoća sa kojima se suočava srpski agrar, doživljava značajne pomake koji se mogu uočiti kako u organizaciono-tehnološkom smislu tako i u svesti domaćih proizvođača, koji sve češće prihvataju osiguranje kao sastavni deo svog proizvodnog ciklusa i postaju sve veći, ali i sa aspekta proizvoda osiguranja, zahtevniji klijenti.
Bazirani na iskustvu Grupe, koja kao regionalni lider dobro poznaje tržišta ovog dela Evrope, i internih kadrovskih potencijala, mislim da su ovi ciljevi apsolutno realni i ostvarivi u periodu koji je pred nama.

Osiguranje u Srbiji još uvek nema zadovoljavajući imidž, što sigurno utiče i na nedovoljan rast premije. Šta radite u pogledu sticanja većeg poverenja postojećih klijenata i u privlačenju novih? Koliko polažete na CRM?
Osiguranje u Srbiji se još uvek, veoma često, doživljava kao nepotreban trošak, a ne kao investicija u sigurniju budućnost. Zadatak svih učesnika na tržištu upravo je promena svesti kod korisnika osiguranja kroz edukaciju i transparentno poslovanje. Triglav svakako polaže mnogo u unapređenje svog imidža, ali i osiguranja kao industrije. Sa druge strane, kvalitetom usluge koju pružamo pokazujemo kako se brzo i efikasno može odgovoriti na potrebe klijenata za osiguranjem, a isto tako biti na raspolaganju klijentima kada je potrebno da se utvrdi i isplati nastala šteta.
Broj klijenata Triglav osiguranja u Srbiji je u stalnom porastu. Bilo da govorimo o fizičkim ili pravnim licima. To je svakako dokaz da radimo stvari na ispravan način. Stalnim proširivanjem portfolija proizvoda i usluga koje smo u mogućnosti da ponudimo tržištu, gotovo personalizovanim pristupom svakom klijentu u prodaji te brzom i efikasnom procenom i isplatom utvrđene štete, zadržavamo postojeće i pridobijamo sve veći broj novih klijenata. Uostalom, rast koji do sada imamo u ovoj godini kao i 100 odsto isplaćene štete svih neživotnih osiguranja likvidiranih do 31.12. 2014. godine su nedvosmisleni dokazi da naša strategija dobro funkcioniše.
Triglav osiguranje u Srbiji nastoji da prenese dobra iskustva i poslovnu praksu sa drugih tržišta iz okruženja, ali i Grupe Triglav, regionalnog lidera u osiguranju. Ozbiljno smo shvatili važnost primene CRM-a, ali i novih tehnologija u budućem radu. Svesni smo činjenice da je fokus na klijenta imperativ uspešnog poslovanja i namera nam je da zaista prilagodimo način poslovanja kako bismo svakom klijentu pružili odgovarajuću uslugu.

Zavarovalnica Triglav je izdala belu knjigu o prevarama u osiguranju, a posebno su istaknute prevare u auto-servisima u Sloveniji. Kakva je situacija što se tiče prevara u osiguranju u Srbiji generalno, a i što se tiče auto-servisa? Kakva su iskustva Triglav osiguranja?
Prevare u osiguranju postoje koliko i samo osiguranje, a sa porastom ekonomske krize, sigurno je da sve više raste i broj pokušaja prevara. Cena prevara u osiguranju je prilično visoka, ukoliko uzmemo kao komparativ podatke Udruženja britanskih osiguravača po kojima, otkrivene prevare predstavljaju 4 odsto bruto isplaćenih zahteva za naknadu štete, a neotkrivene prevare čak 6 odsto od prihoda neto premije. Verujem da u Srbiji, nažalost, ne zaostajemo za ovim trendom.
Kada se radi o iskustvima našeg Društva, uzimajući u obzir porast bruto premije i tržišnog učešća, jasno je da ova povezanost ne izostaje, odnosno da je i kod nas u porastu broj otkrivenih pokušaja prevara. Najveći se odnosi na prevare kod osiguranje motornih vozila. Analizom utvrđenih slučajeva, kao i pojavom novih oblika, mogu da zaključim da se pre svega prevencijom i blagovremenim otkrivanjem prevara mogu postići najbolji efekti, zbog čega naše Društvo, poput i drugih na tržištu u Srbiji, ima formiran specijalizovan tim stručnjaka koji se svakodnevno bavi suzbijanjem i prevencijom prevara. Ovaj tim formiran je po modelu Zavarovalnice Triglav čija iskustva, dobru praksu i mehanizme je preuzeo i svakodnevno ih unapređuje i prilagođava situaciji na našem tržištu. U okviru aktivnosti usmerenih na savladavanje prevara, permanentno sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama, državnim organima, drugim osiguravajućim kućama, Udruženjem osiguravača Srbije, relevantnim institutima i ekspertima.

     
 

 Partnerstvo sa Košarkaškim savezom Srbije

Odlučili ste se da budete generalni sponzor košarkaške reprezentacije. Zašto baš košarkaška?
Naše dugoročno opredeljenje je negovanje i promocija zdravog i sigurnog načina života. Partnerstvo sa Košarkaškim savezom Srbije je potpuno prirodno jer u sebi sadrži obe ove odlike.
Košarka je izuzetno popularna u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Strateško partnerstvo sa nacionalnim košarkaškim savezom za nas predstavlja promociju pravih vrednosti, uspeha i negovanje jednog od naših najtrofejnijih sportova, kako kod nas tako i na prostorima u državama koje nas okružuju.
U godini u kojoj je reprezentacija zauzela visoko četvrto mesto u Evropi tokom Evropskog košarkaškog prvenstva imali smo veliki poslovni interes da se uključimo kao sponzori, jer smo znali da ćemo postići veoma dobru vidljivost Triglav brenda. Sa druge strane, i Košarkaški savez Srbije je dobio pouzdanog (i dugoročnog) partnera u Triglav grupi. Kampanjom u septembru smo značajno povećali interesovanje klijenata za našim uslugama, a jedan od pokazatelja je i povećanje posećenost na našem sajtu od preko 60 odsto nakon završetka aktivacije.
Podsetio bih da je Triglav i naslovni sponzor Kadetske košarkaške lige i prisustvo u mlađim kategorijama je za nas od izuzetnog značaja. U vremenu u kojem mladi svoje vreme obično provode uz ekrane, bez velikih fizičkih aktivnosti, jako je važno stvarati nove pozitivne uzore. Zato, svako dete koje uspemo da sklonimo sa ulice i ubacimo ga na teren sa loptom naš je veliki uspeh. Za ovo su potrebni dobri uzori koji će iznedriti nove Teodosiće, Bjelice, Bogdanoviće… Sve one kojima se ponosimo.

 
     

Donet je novi Zakon o osiguranju, koji je trebalo da reši određene probleme, međutim s vremena na vreme se može čuti da postoji još prostora za napredak?
Novim Zakonom su uvedene novine koje bi trebalo do dovedu da boljeg regulisanja stanja na tržištu osiguranja, kao i približavanju našeg zakonodavnog sistema, ali i prakse pravilima Evropske unije. Pozitivne efekte ovih promena možemo očekivati u bliskoj budućnosti.
Ono o čemu treba da povedemo računa jeste primena i tumačenje Zakona. Neke odredbe Zakona o čijim se tumačenjima upravo raspravlja, ukoliko ne budu odražavala stvarne potrebe tržišta, kao i pozitivna iskustva iz prošlosti, umesto pozitivnih implikacija, mogu imati čak negativan uticaj na celokupno tržište.

Izabrano je novo rukovodstvo Udruženja osiguravača Srbije. Kakva su vaša očekivanja od Udruženja? Šta biste im savetovali u radu?
Udruženje osiguravača Srbije nedavno je zaokružilo proces izbora novog rukovodstva. Od strane Upravnog odbora, za prve ljude Udruženja postavljeni su u pravom smislu te reči lideri, sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom i, što je najvažnije, dugim stažom u industriji osiguranja, što znači da su im poznati problemi i očekivanja sektora. Uz efikasniji rad i intenziviranje aktivnosti Udruženja, možemo da poboljšamo položaj industrije i podignemo svest građana o značaju osiguranja, što je za ceo sektor jedan od najvažnijih koraka. U tom smislu, očekujem da novo rukovodstvo UOS-a intenzivira komunikaciju sa državnim institucijama, kako bi učesnici na tržištu lakše i brže usvojili evropske standarde i pravila, ali i da bi građani, kao krajnji korisnici usluga osiguranja, imali veće koristi kroz kvalitetniju i širu ponudu.

Kako ocenjujete ekonomske mere Vlade? Hoće li imati pozitivne efekte i na sektor osiguranja?
Ekonomske mere Vlade su put ka stabilizaciji zemlje i privrede. Tržište osiguranja prati kretanje privrede i značajan je učesnik u održavanju finansijske stabilizacije države. Učešće osiguranja u finansijskom sistemu Srbije nije zanemarivo, a sam investicioni potencijal osiguravajućih društava iznosi oko 600 miliona evra, što može da se posmatra kao dodatni podsticaj za državnu ekonomiju. S obzirom na to da sa sledećom godinom počinje sa primenom i novi Zakon o osiguranju, očekujemo značajna unapređenja na uređivanju tržišta osiguranja u okviru finansijskog sistema u Srbiji. Sa uvođenjem novog Zakona se stvaraju dodatne prilike za otvaranjem novih kanala prodaje i zbog toga će prodaja polisa osiguranja biti lakše dostupna klijentima.

U narednom periodu plan nam je da akcenat stavimo na razvoj novih kanala prodaje i novih proizvoda u segmentu osiguranja fizičkih lica

Koliko polažete na društveno odgovorno poslovanje koje postaje standard, a ne samo dobra volja kompanija?
Generalno, naše društveno-odgovorne aktivnosti obuhvataju projekte koji se tiču podrške sportu, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, kao i očuvanju životne sredine, ali je naš način razmišljanja i u vezi sa društvenom odgovornošću i na drugi način prožeto u svakodnevno poslovanje Društva. Tu ne mislim samo na finansijsku podršku različitim humanitarnim projektima koje nedvosmisleno pomažemo. Tu mislim, pre svega, na podizanje nivoa svesti kod samih zaposlenih o svakodnevnom načinu rada i izgradnji kulture organizacije, jer je u današnje vreme veoma bitno razvijati osećaj o uštedi energije, kao i optimalnom i efikasnom korišćenju resursa kod svih zaposlenih. Na bazi dobre prakse i iskustava iz Triglav grupe, uz svakodnevnu optimizaciju poslovnih procesa i energetske uštede, namera nam je da i sami pokrenemo projekte koji se tiču očuvanja životne sredine, unapređenja infrastrukture za obrazovanje i kulturu, ali i stvaranje ambijenta za dodatno zapošljavanje mladih.
Sa druge strane, naše Društvo je prepoznato kao institucija koja pruža podršku projektima namenjenima onima kojima je pomoć najpotrebnija – bez obzira da li se radi o akcijama koje iniciramo sami ili ih realizujemo uz pomoć matične kuće – Zavarovalnice Triglav. Konkretno, u aprilu ove godine je Triglav grupa kroz Fondaciju Zavarovalnice Triglav “Vse bo v redu” značajnim sredstvima pomogla sanaciju osnovnih škola od posledica poplava u Valjevu i Požarevcu. I svi zaposleni Triglav grupe su od prvog dana uključeni u akciju pomoći ugroženima i sakupili su značajna sredstva za što brži oporavak od ove prirodne katastrofe.

Kakvo poslovanje Triglav osiguranja očekujete u narednoj godini?
Triglav osiguranje se rukovodi već detaljno utvrđenim strateškim ciljevima za naredni period, među kojima su najvažniji povećanje profitabilnosti, dalji rast tržišnog učešća, razvoj životnog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, razvoj prodajne mreže i otvaranje novih – savremenih kanala prodaje, uz uvođenje potpuno novih proizvoda osiguranja na tržište. U suštini, kao i u prethodnom periodu, radićemo na tome da Triglav osiguranje u Srbiji potvrdi svoju tržišnu orjentaciju i bude saglašeno sa zahtevima klijenata, poštujući načela struke i zakonodavni okvir. Dugoročno, namera nam je da svakodnevno, radeći na strateškim ciljevima unapređujemo prepoznatljivost kompanije kao tržišnog lidera kroz ključne faktore uz naročitu brigu o zaposlenima i klijentima.

Vesna Lapčić

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2019
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.