Osiguranje osoba – Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života

Datum objave: 23.01.2023.

Prijavite se za seminar "Osiguranje osoba - Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života" koji će se održati dana 8.2.2023. godine u prostorijama Hrvatskog ureda za osiguranje, s početkom u 8,30 sati. Predavač je dr.sc. Marijan Ćurković, izvanredni profesor, koji je cijeli svoj radni vijek proveo u osiguranju.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa posebnostima ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, njegovim značajem za osiguratelje i osiguranike, problemima u (sudskoj) praksi, te s najvažnijim specifičnostima ugovora o osiguranju života.
Seminar Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života održat će se 8. veljače 2023. u trajanju od 08:30 – 13:30
Trajanje seminara je 6 nastavnih sati. Mjesto održavanja je Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1. kat

Rok za prijavu: 6.2.2023..

Seminar je namijenjen svima koji rade ili će raditi na poslovima osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, distributerima osiguranja, liječnicima-cenzorima, likvidatorima šteta iz osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Naknada za sudjelovanje:

▪ za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje iznosi 132,72 € (1.000,00 kn).
▪ naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 185,81 € (1.400,00 kn), s tim da pravna osoba koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 159,27 € (1.200,00 kn), a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 132,72 € (1.000,00 kn).
▪ u cijenu seminara su uključena predavanja, materijali, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, piće i hrana u stankama

Naknade su izražene bez PDV-a.

Tečaj konverzije: 1€=7,53450 kn

Više

Natrag