;

Osiguranje je pomoć u izazovima modernog života

Datum objave: 11.09.2019.

Elementarne nepogode, nezgode na putu, u školi, na ulici, nenadani zdravstveni troškovi, oštećenja ili uništenja imovine… dio su svakodnevnice modernog života. Iako svjesni ovih činjenica, građani Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri nemaju naviku da teret rizika koji nose prebace na osiguravajuća društva i tako sebi, svojoj obitelji i svojoj imovini osiguraju odgovarajuću zaštitu.

Osiguranje života, zdravstveno osiguranje, osiguranje stana ili kuće, osiguranje na putu ili odmoru, osiguranje na radnom mjestu, školsko osiguranje, osiguranje automobila… temelji su osiguranja sigurnosti za svakog čovjeka i njegovu obitelj i jedina financijska zaštita u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.

Udruženje osiguravajućih društava FBiH, u Sarajevu 26. i 27. rujna ove godine, organizira konferenciju „Dani osiguranja u BiH“. Cilj konferencije je da javnost u BiH dobije ključne informacije o radu osiguravajućih društava i prednostima korištenja proizvoda osiguranja u modernom društvu, ali i da konferencija postane mjesto razmjene iskustava sa ciljem poboljšanja usluge koja se pruža osiguranicima i onima koji će to tek postati. Konferencija „Dani osiguranja u BiH“ je ujedno i forum za razmjenu mišljenja o perspektivi tržišta osiguranja i značajnoj društvenoj ulozi koju ima osiguranje.

„Jedan od ciljeva konferencije je da se javnosti približi osiguranje kao djelatnost čija svrha postojanja je financijska zaštita od rizika kojima smo svi izloženi. Radi jačanja svijesti o važnosti osiguranja bitno nam je da najširi slojevi stanovništva dobiju poruku kako su osiguravajuća društva temelj sigurnosti u svakodnevnim izazovima koje pred nas stavlja život i da svi stanovnici BiH, kroz policu osiguranja, mogu dobiti financijsku podršku u trenucima kada je takva pomoć zaista neophodna“, izjavio je Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH.

Natrag