;

Okrugli stol o životnim i neživotnim proizvodima osiguranja kredita

Datum objave: 19.02.2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je tematski pregled pitanja zaštite potrošača u odnosu na životne i neživotne proizvode osiguranja kredita koji se distribuiraju putem banaka.

Iako proizvodi osiguranja kredita pružaju dodatnu korist potrošačima u smislu osigurateljne zaštite u slučaju događaja koji mogu prouzrokovati poteškoće ili nemogućnost otplate kredita, nadzorna tijela država članica Europske unije utvrdila su problematična područja i rizike u vezi navedenih proizvoda koji bi mogli uzrokovati štetu za potrošače. Navedeni rizici uključuju rizike od sukoba interesa, rizike agresivnih tehnika prodaje navedenih proizvoda te rizik visoke razine provizija u odnosu na ukupne troškove proizvoda. Više informacija o identificiranim trendovima i rizicima u odnosu na proizvode osiguranja kredita dostupno je u EIOPA-inom Izvješću o potrošačkim kretanjima za 2019. godinu koje se nalazi na njenoj web stranici.

Kako bi ispitala navedena područja, EIOPA organizira okrugli stol uz prisustvo vanjskih zainteresiranih strana, a koji će se održati 5. ožujka 2020. u sjedištu EIOPA-e. Cilj rasprave i sudjelovanja na okruglom stolu je prikupiti povratne informacije i mišljenja zainteresiranih strana o:

  • problemima i rizicima u vezi promatranih proizvoda osiguranja
  • poslovnim modelima koji se koriste prilikom dizajniranja i distribuiranja promatranih proizvoda te rizicima tržišnog postupanja koji proizlaze iz poslovnih modela (uključujući o različitim poslovnim ugovorima kojima se uređuju odnosi između društava za osiguranje i banaka koje distribuiraju proizvode)
  • potencijalnim koristima za potrošače, društva za osiguranje i banke
  • tržišnim praksama koje bi mogle dovesti do štete za potrošače
  • trendovima kretanja u posljednjim godinama.

Sve zainteresirane strane koje bi željele sudjelovati na okruglom stolu EIOPA-e pozivaju se na ispunjavanje obrasca za prijavu, dostupnog putem ove poveznice.

Natrag