;

Održana međunarodna konferencija “Mutual insurance conference: CEE countries – new market boost?”

Datum objave: 20.09.2019.

Konferencija je u četvrtak održana u Zagrebu u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Tampere University iz Finske

Međunarodna konferencija “Mutual insurance conference: CEE countries – new market boost?” za cilj je imala raspraviti razvojne perspektive uzajamnih društava za osiguranje u zemljama Srednje i Istočne Europe te njihovo suvremeno poslovno okruženje.

Društva za uzajamno osiguranje jedan su od oblika pružatelja osiguranja koji na razvijenim osigurateljnim tržištima zauzima oko 25 posto tržišta. U zemljama Srednje i Istočne Europe ona su podrazvijena ili nisu u potpunosti razvijena, što je uostalom i primjer Republike Hrvatske.
S druge strane na konferenciji se jasno moglo čuti da su uzajamni osiguratelji otporniji na financijske krize. Ukazalo se na mogućnosti koje pružaju društva za uzajamno osiguranje u dijelu zdravstvenog osiguranja, isplata mirovina, osiguranja dugoročne skrbi za starije, kao i poljoprivrednih osiguranja i financiranja katastrofalnih šteta. Postojanje uzajamnih društava za osiguranje moglo bi doprinijeti nižim premijama osiguranja, specijalizaciji, razvoju lokalne zajednice kao i većoj konkurenciji te financijskoj stabilnosti.

Tampere University iz Finske, kao suorganizator konferencije, predstavio je svoja iskustva u dijelu inovacija, uloge uzajamnih financijskih institucija u financijskom sustavu i ekonomskom razvoju i kooperativnog poduzetništva, o čemu su govorili Antti Talonen i Jari Stenvall, profesori s tog finskog sveučilišta. Doc.dr.sc. Jakša Krišto, docentom na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji je u ime Ekonomskog fakulteta organizirao konferenciju rekao je da je konferencija u Zagrebu nastavak znanstveno-istraživačke suradnje i inicijative između kolega na Tampere University, Svjetskog udruženja uzajamnih osiguratelja (ICMIF) i EFZG na temu društava za uzajamno osiguranje. Konferencija je bila podijeljena u tri dijela. Nakon uvodnih pozdrava i obraćanja na temu „Digitalisation – new momentum for mutuals?“ predavanje je održala Faye Lageu (ICMIF, Senior Vice-President) dok je predavanje na temu „Relationship of mutual cooperation’s and public sector organizations“ izložio prof. Jari Stenvall (Tampere University). Oni su ukazali na trenutno stanje na tržištu društava za uzajamno osiguranje u svijetu i na koji način digitalizacija utječe i na ovaj sektor. Također, govorili su i o suradnji javnog sektora i uzajamnih institucija općenito.

Središnji dio konferencije bila je prezentacija rezultata istraživanja i panel rasprava na temu “Perspektiva razvoja uzajamnih društava za osiguranje u zemljama Srednje i Istočne Europe” gdje su dr.sc. Antti Talonen i dr. sc. Jakša Krišto prezentirali rezultate istoimenog istraživanja nakon čega će uslijedila panel rasprava. Kroz panel raspravu na kojoj su sudjelovali i Wassim El Helou iz Allianza, Hrvoje Filipović iz EY Hrvatska Hrvoje Pauković iz HUO-a i Ljiljana Marić iz Hanfe razmijenjena asu razmišljanja zašto model uzajamnog osiguranja nije razvijen u CEE zemljama, koje vrste osiguranja bi bile pogodne za ovaj model i koje skupine potrošača. Također se razgovaralo o regulatornom tretmanu uzajamnih osiguratelja, principu proporcionalnosti, važnosti raznolikosti tržišta u cilju konkurentnosti, financijske stabilnosti i veće penetracije osiguranja. Treći dio konferencije donio je stručnu i praktičnu perspektivu osnivanja i upravljanja društvima za uzajamno osiguranje na temu „How to build a mutual insurance company: current business challenges“ koju je prezentirao Paul Koronka (CEO of Regis Mutual Management Ltd). Nakon predavanja održana je panel rasprava koja je bila usmjerena i na mogućnosti razvoja društava za uzajamno osiguranje u zemljama Zapadnog Balkana.

Uzajamna društva su dobrovoljne grupe ili udruženja pravnih ili fizičkih osoba čija je svrha primarno ispunjenje potreba svojih članova ispred profitabilnosti poslovanja. Posluju na načelima uzajamnosti i solidarnosti među članovima, koji ujedno sudjeluju i u upravljanju društvom.

U svojoj osnovi, uzajamne financijske institucije, time i društva za uzajamno osiguranje, rade prvenstveno u interesu svojih članova, a manje vanjskih dionika. Kod uzajamnih društava za osiguranje osiguranici, potrošači su ujedno i vlasnici. Oni osiguravaju vlastita sredstva – kapital uzajamnog osiguratelja i snose rizik koji je uzajamno raspoređen – podijeljen među vlasnicima, odnosno osiguranicima – potrošačima. Ovaj pravni oblik je lišen sukoba interesa između vlasnika i osiguranika – potrošača, budući su ove dvije strane u istoj poziciji.

Natrag