Odluka o referentnom i zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2020.

Datum objave: 21.01.2021.

U četvrtak je održana sjednica Upravnog vijeća Hanfe, a između ostalog, donesena je i odluka o referentnom i zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu.

Naime, Zakon o obveznim mirovinskim fondovima svakom članu obveznog mirovinskog fonda garantira minimalni zajamčeni prinos, a koji se računa prema zakonom propisanoj formuli.

Ukoliko je prosječni godišnji prinos mirovinskog fonda kroz razdoblje od tri prethodne kalendarske godine bio manji od zajamčenog prinosa tada će mirovinsko društvo iz jamstvenog pologa uplatiti mirovinskom fondu nastalu razliku.
Izračun zajamčenog prinosa Hanfa radi u siječnju svake godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Natrag