Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Datum objave: 06.10.2021.

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje je temeljem članka 16. Statuta Hrvatskog ureda za osiguranje dana 29. rujna 2021. godine na svojoj 275. sjednici donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Ovom Odlukom omogućeno je uključivanje, pored društava za osiguranje i drugih distributera osiguranja i/ili reosiguranja sukladno odredbama Zakona o osiguranju u rad Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, imajući u vidu izmjene i dopune Zakona o osiguranju iz 2018. godine kojim izmjenama je dodano novo poglavlje II. „Distribucija osiguranja i reosiguranja“.

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju uveden je kao novi krovni pojam distribucija osiguranja koja podrazumijeva djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanje o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebno u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanje rang-liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju.

Pojam distributer osiguranja obuhvaća posrednika u osiguranju, sporednog posrednika u osiguranju i društvo za osiguranje.

Slijedom navedenog, intencija je ove Odluke proširiti zaštitu potrošača u osiguranju i na klijente drugih distributera osiguranja i/ili reosiguranja.

Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Natrag