;

Odgovorićemo na sve izazove

Datum objave: 01.01.1970. Broj 10 | Godina 2013

Adamandios Hadžistilis postao je, pre nešto više od šest meseci, prvi čovek AXA osiguranja i odmah postavio veoma ambiciozne ciljeve. Dobri poslovni rezultati ostvareni su već u prvih pola godine rada.
“Zadovoljan smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini ove godine. Naročito snažan rast imali smo u oblasti neživotnih osiguranja, gde nam je ukupna premija veća za skoro 2,5 puta nego u istom periodu prošle godine i gde naša strategija organskog rasta polako počinje da daje vidljive rezultate”, kaže Adamandios Hadžistilis, generalni direktor AXA osiguranja.
AXA Grupa, čiji je AXA osiguranje Srbija deo, dostigla je ukupnu premiju od 50 milijardi evra, što je četiri odsto više nego u istom periodu 2012. godine. Tehnički rezultat iznosi 2,6 milijardi evra i 16 odsto je veći nego lane, dok je neto prihod stabilizovan na 2,5 milijarde evra. AXA Grupa globalni je lider u osiguranju, koji posluje u 57 zemalja sveta, zapošljava 160.000 ljudi i ima 102 miliona klijenata.

Prošlo je pola godine od kad ste na čelu AXA osiguranja u Srbiji. Šta Vas je pozitivno iznenadilo u tom periodu u samoj kompaniji i ukupno na tržištu osiguranja, a šta negativno?
Dolazak u Srbiju shvatio sam kao veliki profesionalni izazov. Posle šest meseci rada mogu da kažem da sam pozitivno iznenađen entuzijazmom mojih saradnika, kao i posvećenošću, efikasnošću i profesionalizmom svih zaposlenih u AXA osiguranju. Oni treba da budu ponosni na rezultate ostvarene u prethodnom periodu.
Srpsko tržište osiguranja ima mnogo sličnosti sa tržištem u Grčkoj, iz koje dolazim i gde sam do sada radio. Jedno od iznenađenja za mene je i broj učesnika na osiguravajućem tržištu. Nivo regulative i supervizije od strane Narodne banke Srbije je takođe za svaku pohvalu.
Nivo zastupljenosti osiguranja u Srbiji je takođe iznenađujuće mali, ali to posmatram više kao šansu za rast nego kao negativno iznenađenje.

Na šta ćete se fokusirati u narednom periodu?
U narednom periodu distribucija će biti naš ključni prioritet. Do kraja godine očekujemo da AXA osiguranje bude kompanija sa raznovrsnim kanalima distribucije sa aktivnošću na ključnim delovima tržišta: osiguranje motornih vozila (autoodgovornost i kasko), osiguranje imovine, osiguranje od nesrećnog slučaja, životno osiguranje i osiguranje korporativnog biznisa. Želimo da nas klijenti prepoznaju kao osiguravača koji ima najbolja rešenja i koji je inovativan, efikasan, pouzdan i fleksibilan.

Poreske olakšice trebalo bi da budu jedan od nosilaca budućeg razvoja tržišta, a doprineće i boljem definisanju uloge privatnih osiguravača u društvu

Šta ste uradili u proteklih pola godine što biste posebno istakli?
U svim segmentima poslovanja kompanije napravili smo važne iskorake kojima smo još jednom afirmisali težnju AXA Grupe za dugoročnim poslovanjem na srpskom tržištu. Konstantno se unapređujemo i usavršavamo naš IT sistem i tehničke kapacitete, uz istovremeno angažovanje adekvatnih kadrova sa iskustvom u osiguranju. Posebno sam zadovoljan i to ističem našom politikom zapošljavanja, jer smo zabeležili visok rast u broju zaposlenih, ako poredimo sa prethodnom godinom, i to je u postojećim ekonomskim okolnostima zavidan rezultat. Angažovanje mladih i talentovanih ljudi smatram veoma važnim za dalji razvoj kompanije. U ovoj oblasti planiramo konstantna ulaganja koja će se odvijati paraleleno sa širenjem naše prodajne mreže.
Proširili smo i učvrstili pozicije u sektoru bankoosiguranja i danas imamo uspešna strateška partnerstva sa dve snažne banke – Credit Agricole i Alfa bankom.
U korporativnom biznisu sklopili smo partnerstva sa priznatim domaćim i međunarodnim kompanijama, i to najviše zahvaljujući saradnji sa top pet internacionalnih brokerskih kuća u Srbiji. Kao rezultat te saradnje, u prvoj polovini ove godine ostvaren je i izuzetan rast premije u neživotnim osiguranjima.

Sve češće se pominje privatizacija državnog društva za osiguranje Dunav, da li postoji interesovanje AXA Grupe za to društvo? Da li postoji interesovanje za neku drugu akviziciju u skorijem periodu budući da je poznato da AXA Grupa često tržišno učešće povećava preuzimanjem drugih kompanija?
Vlada Srbije objavila je nameru da privatizuje Dunav osiguranje. AXA Grupa, vodeća globalna osiguravajuća kuća, razvijala se kroz svoju istoriju preko akvizicija i spajanja te na svim tržištima širom sveta na kojima posluje, konstantno razmatra mogućnosti za ubrzanje razvoja kroz akvizicije. Prirodno je da svako tržište na kojem postoje prilike za akviziciju, posmatra AXA Grupu kao potencijalnog partnera. Smatram da će privatizacija Dunav osiguranja, vodeće osiguravajuće kompanije u Srbiji, izazvati pažnju regionalno globalnih osiguravajućih kompanija. Međutim, procena vrednosti transakcije osiguravajuće kompanije može biti izazovna. Ovde ne govorimo samo o tržišnoj prodaji kompanije, nego i o kvalitetu imovine, proceni pasive, efikasnosti procesa i adekvatnosti platformi koje se koriste, kao i budućih aktivnosti, posebno u pogledu toga kako će javni tenderi uticati na portfolio kompanije. Moj cilj, kao direktora AXA osiguranja je organski razvoj kompanija za životno i neživotno osiguranje na srpskom tržištu.

Da li je konsolidacija tržišta neminovna?
Konsolidacija srpskog tržišta osiguranja je neizbežna. Prvo zato što će evropski standardi i primena globalnih Solvency standarda povećati odgovornost osiguravača i oni će morati da se povinuju bitno drugačijim okolnostima u biznisu. Sa druge strane, konkurencija na tržištu nalaže da svi učesnici budu što efikasniji, a male kompanije ne mogu biti efikasne na malom tržištu. Konsolidacija je dobra zato što će srpsko tržište imati velike, efikasne i dobro kapitalizovane kompanije.

Nakon tri meseca provedenih u Srbiji izjavili ste da je cilj AXA osiguranja u Srbiji da do 2016. uđe u top pet osiguravača u zemlji. Da li Vam se i nakon pola godine taj plan čini realnim?
U našim planovima ništa se nije promenilo. Verujemo u naše poslovno opredeljenje i mogu još jednom da potvrdim da je to naš cilj. Pre svega, verujemo u to zbog toga što će srpsko tržište postepeno da se menja i koriguje u skladu sa harmonizacijom i usklađivanjem domaćih standarda sa standardima Evropske unije. Ne možemo da predvidimo brzinu ovih promena, ali za nas je ohrabrujuća odlučnost srpske Vlade, koja najavljuje značajne ekonomske reforme. Lokalni ekonomski razvoj doprineće i našem rastu u narednom periodu. Verujemo u naš pristup i posvećeni smo ostvarenju naših planova.

AXA osiguranje u Srbiji ulaže i u dinarske hartije od vrednosti i veoma smo ponosni na to, jer i na taj način potvrđujemo nastojanja AXA Grupe da dugo i uspešno posluje na ovim prostorima

Šta bi eventualno moglo da bude prepreka u ostvarenju vaših planova i ambicija? U kojim oblastima poslovanja očekujete najveći rast?
U ovom trenutku naš prvi izazov je razvoj kanala distribucije u kratkom periodu. Prodajni kapaciteti ne zavise samo od toga koliko agenata prodaje imate. Oni zavise i od uspostavljanja sistema u novim kanalima distribucije, podrške agentima prodaje i efikasnog upravljanja svim aktivnostima. Mi moramo da obučimo agente prodaje i razvijemo njihove tehničke, prodajne i upravljačke veštine. Drugi važan izazov koji je pred nama je prepoznatljivost brenda. Ljudi u Srbiji prosto ne znaju ko je AXA. Dešavalo nam se da nas u Srbiji prepoznaju emigranti, ljudi koji rade i žive u inostranstvu, samo zato što su tamo imali iskustva sa nekom od kompanija u sastavu AXA Grupe.
Treći izazov je suočavanje sa neadekvatnom praksom određivanja cena na tržištu. Verujem da će ovaj fenomen vremenom nestajati sa uvođenjem kapitalnih Solvency standarda. Najveći rast očekujemo u oblasti osiguranja za mikro, mala i srednja preduzeća. Naša ponuda za njih fokusiraće se na osiguranje imovine, odgovornosti, kasko i životno osiguranje za preduzetnike i vlasnike mikro, malih i srednjih preduzeća.

Koliko je konkurencija na tržištu zaista oštra i u kojim segmentima poslovanja se najviše ogleda?
Ako postoji 28 registrovanih kompanija koje se bave osiguranjem, a ukupna bruto godišnja premija je jedva viša od pola milijarde evra, onda je jasno da je konkurencija na tržištu velika. Počev od domaćih kompanija koje imaju dugu tradiciju i rastu zajedno sa tržištem, pa preko vrlo ambicioznih regionalnih i evropskih kuća, do konačno najvećih svetskih osiguravača kojih u Srbiji ima, tržište je veoma interesantno i specifično.
Po mom mišljenju konkurencija nije oštra. Ne postoje razlike u proizvodima niti u kvalitetu usluge. Tržišna utakmica zasniva se na politici cena i provizijama. Osiguranje od auto-odgovornosti je deo tržišta sa najvećom konkurencijom, iako komercijalnu cenu proizvoda definiše regulator i kompanije to prate. Visinu maksimalne provizije takođe definiše regulator.
Na tenderima za velike državne kompanije nema konkurencije, zbog kriterijuma za učešće. Na primer, mi kao lokalna kompanija AXA Grupe, najvećeg svetskog osiguranja sa marginom solventnosti višom od 218 odsto i kapitalom od 51,5 milijardi evra, koja konstantno i dugoročno ulaže u Srbiju, nemamo pravo da učestvujemo na tenderima jer prema tenderskim kriterijumima, nismo ostvarili pozitivan poslovni rezultat tri godine za redom.

U planu je da do kraja godine povećate broj zaposlenih 60 odsto. Imate li problema u pronalasku kvalitetnog kadra?
Povećanje broja zaposlenih neizostavan je deo biznis planova rasta. Nisu sve pozicije niti svi kandidati isti. U prethodne tri godine, dok smo uspostavljali posao u Srbiji, u našem fokusu bili su menadžeri velikog iskustva, izraženih tehničkih veština i liderskih sposobnosti. To je bio velik izazov, jer pronaći i privući kandidata koji ispunjava sve te uslove nije lako na relativno malom tržištu. Uspeli smo da rešimo taj izazov i danas imamo adekvatno popunjeno 75 odsto menadžerskih pozicija u kompaniji koje smo planirali. Nastavljamo da privlačimo kandidate sa velikim potencijalom kojima kroz deljenje znanja i kvalitetne treninge omogućavamo da razviju svoje veštine u osiguranju. Naš razvoj u Srbiji podrazumeva da tražimo kandidate, mlade menadžere izvršioce, koji su dobro obrazovani i sposobni za dalje napredovanje. Takođe, veštine upravljanja u našoj kompaniji povećavamo kroz trening program – menadžment u AXA.

Na tenderima za velike državne kompanije nema konkurencije, zbog kriterijuma za učešće

Tržište kapitala u Srbiji je prilično nerazvijeno, a mogućnosti za ulaganje osiguravača prilično sužene, pa je većina portfolija u državnim hartijama od vrednosti. Koje su mogućnosti za diversifikaciju portfolija investicija osiguravača?
“Plitko” tržište kapitala jedan je od najvećih problema sa kojima se osiguravači susreću u Srbiji. Osiguravajuće kompanije dugoročni su investitori kojima je veoma stalo do sigurnosti investicija. Zato se najviše i ulaže u nediversifikovanu aktivu sa trajanjem do četiri godine, državne obveznice i depozite u bankama jer je to najsigurniji način da se obezbedi sigurnost korisnicima osiguravajućih usluga. Situacija na tržištu kapitala usko je povezana sa drugim ekonomskim parametrima. Svakako da bi bilo dobro da imamo više mogućnosti da ulažemo u kvalitetnije hartije od vrednosti, da se možda otvore neki novi kanali koji bi diversifikovali portfolio naših investicija. Sa više kvalitetnijih hartija od vrednosti povećali bismo sigurnosti naših ulaganja. AXA osiguranje u Srbiji ulaže i u dinarske hartije od vrednosti i veoma smo ponosni na to, jer i na taj način potvrđujemo nastojanja AXA Grupe da dugo i uspešno posluje na ovim prostorima.

Najavili ste mnoge novine u pogledu kanala prodaje. Šta je do sada realizovano?
Kao što smo već spomenuli, razvoj raznovrsnih kanala prodaje jedan je od najvećih izazova za nas u ovom trenutku. U oblasti bankoosiguranja imamo strateška partnerstva sa Credit Agricole bankom i Alpha bankom i veoma smo zadovoljni što su nam partneri dva tako snažna igrača na bankarskom tržištu. Bankoosiguranje za nas je veoma značajno i tu radimo na razvoju kanala prodaje za specifične proizvode i već imamo uspešnu saradnju sa dve priznate međunarodne bankarske grupacije koje rade u Srbiji.
U korporativnom biznisu, koji je od krucijalnog značaja za naš rast u ovoj godini, ugovorili smo saradnju sa pet vodećih internacionalnih brokera koji posluju u Srbiji. Brokerska mreža je za nas veoma bitna i zato se trudimo da konstantno unapređujemo saradnju i sa lokalnim brokerima.
Ako govorimo o internoj mreži prodaje, u skladu sa planom do kraja godine otvorićemo dve nove filijale. Jednu u Beogradu, a drugu u Nišu.

Šta Vam se čini kao najveća prepreka razvoja osiguranja na tržištu Srbije?
Razvoj tržišta osiguranja zavisi od više faktora i predstavlja veoma složen proces. Svakako je jedan od najvažnijih faktora ekonomska situacija, a usko povezano sa njom je pitanje uvođenja poreskih olakšica za osiguranje. Poreske olakšice trebalo bi da budu jedan od nosilaca budućeg razvoja tržišta i značajne su što će doprineti boljem definisanju uloge privatnih osiguravača u društvu. Dva su ključna izazova razvoja tržišta, i to uvođenje obaveznih osiguranja nezavisno od osiguranja od autoodgovornosti i podizanje limita za osiguranje od autoodgovornosti, što će doprineti racionalizaciji troškova poslovanja. Važno je i pokretanje osiguranja od profesionalne odgovornosti. Veoma bitno je i podizanje svesti o osiguranju, zbog čega misija svih osiguravača mora biti edukativna. Naš zajednički zadatak je da pomognemo društvu da se izbori sa rizicima koji prete svim njegovim članovima.

Vesna Lapčić

Natrag