Od 2021. regulacija novih financijskih usluga i izvještavanja radi razvoja tržišta i zaštite ulagatelja

Datum objave: 30.11.2020.

Ohrabruje početak oporavka ulaganja na Zagrebačkoj burzi što govori da su investitori željni ulagati u nove financijske instrumente i u nepredvidivim vremenima

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici između ostalog razmatrao najave novih zakona koji će dodatno regulirati financijski sektor u 2021. godini, prijedlog Europske komisije o regulaciji kripto-imovine te akcijski plan buduće Unije tržišta kapitala.

Preuzimanjem EU regulative, Hrvatsku sljedeće godine čeka donošenje četiriju novih zakona: Zakona o izdavanju pokrivenih obveznice i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (koji će prvi put regulirati takav instrument u Hrvatskoj), Zakona o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (koji će uvesti obavezu nefinancijskog izvještavanja i informiranja o okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima, važnim za donošenje odluka o ulaganju na tržištu kapitala), Zakona o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (kako bi se uredio nadzor, sankcije i primjena novog europskom modela dobrovoljne mirovine u Hrvatskoj) te Zakona o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja koji će u Hrvatskoj prvi put urediti i nadzirati financiranje poduzeća putem Crowfundinga.

Savjetu je predstavljen i prijedlog nacrta EU Uredbi o tržištima kripto-imovine (MiCA) te o pokusnom DLT režimu, a obuhvatit će široko područje nadzora, od skrbništva i upravljanja kripto-imovinom u ime trećih strana, upravljanje platformama za trgovanje (burzama), zamjenu kriptoimovine za klasične valute ili drugu kripto-imovinu, brokerske poslove tj. zaprimanje, prijenos i izvršavanje naloga za treće osobe, usluge provedbe ponude odnosno prodaje (ICO) pa do usluga savjetovanja klijenata o kripto imovini. Regulacija kriptoimovine bi joj trebala donijeti veću pravni sigurnost, omogućiti bolju povezanost i veću suradnju sa tradicionalnim financijskim tržištima, a posljedično i povećati i prisutnost i širenje kripto-tržišta, s ciljem da se istovremeno uz poticanje razvoja inovacija osigura zaštita ulagatelja i financijska stabilnost i spriječi širenje financijskog kriminala.

Na Savjetu se razmatralo i o utjecaju novog pravnog tumačenja Vrhovnog suda RH koji je promjenom Orijentacijskih kriterija iz 2002. godine povećao iznose za utvrđivanje visine pravične naknade neimovinske štete oštećenim osobama za 50%. Riječ je o orijentacijskim iznosima za različite vrste neimovinskih šteta pokrivenih osiguranjem, a služe kao pomoćno sredstvo sudovima u odlučivanju o naknadi osiguranicima. Novo pravno shvaćanje se od lipnja 2020. primjenjuje na sve trenutne parnične postupke za naknadu neimovinske štete. Uz obvezu poštivanja i primjene svih donesenih konačnih sudskih odluka, Hanfa u području budućeg sudskog razmatranja nadoknade šteta predlaže širu stručnu pravnu raspravu kako bi se osigurali uvjeti pravne sigurnosti.

S tim ciljem je predstavljeno i trenutno stanje na tržištu leasinga koji zbog pandemije bilježe godišnji pad od 41% u odnosu na listopad prošle godine. Posebno je istaknut pad autobusnog prijevoza i charter tržišta zbog slabije migracije stanovnika i slabije turističke sezone. Iako nije moguće predvidjeti utjecaj novog zatvaranja tržišta, plan i realizacija moratorija i reprograma uspjela je zaustaviti rast rizičnosti portfelja leasing društava, a Hanfa će po potrebi donijeti i dodatne preporuke za podršku eventualnog nastavka odgode plaćanja leasing klijenata, pri čemu do kraja ožujka sljedeće godine, leasing društva za takve plasmane već prema ranijim preporukama ne trebaju rezervirati dodatna sredstva.

Usprkos negativnim posljedicama pandemije na financijski sektor, dogodio se početak značajnijeg oporavka ulaganja na Zagrebačkoj burzi u studenom ove godine koji se odražava u rastu burzovnog indeksa i ukupnog prometa trgovanja dionicama. Najviše je to posljedica početka rada novih ETF investicijskih fondova što najavljuje potencijal rasta ulaganja na tržištu kapitala i naznaku da su investitori željni ulagati u nove financijske instrumente i u nepredvidivim vremenima.

Natrag