;

Obustavljen postupak za stjecanje udjela u Wüstenrot životnom osiguranju

Datum objave: 28.02.2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na osmoj ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje udjela u društvu Wüstenrot životno osiguranje d.d.

Rješenjem se obustavlja postupak pokrenut od strane društava: EUROINS INSURANCE GROUP A.D., EUROHOLD BULGARIA A.D., STARCOM HOLDING A.D., A.M.C. i V.M.C., K.I.B., i društva KJK FUND II, SICAV-SIF S.A..

Na današnjoj sjednici doneseno je nekoliko rješenja kojima se društvima za upravljanje fondovima gospodarske suradnje (FGS) nalaže unaprjeđenje ili uspostavljanje unutarnjih sustava kontrole, sve sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima. Tako je izdano rješenje kojim se društvu HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom nalaže da najkasnije u roku od 90 dana unaprijedi uspostavljeni sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja fondova pod svojim upravljanjem, a kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja od poslova upravljanja imovinom alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala Honestas FGS.

Društvu Inspire Investments d.o.o. naloženo je da uspostavi adekvatan, dokumentiran, sveobuhvatan i učinkovit sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja, kojim će osigurati funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja imovine alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Inspirio FGS od posla upravljanja imovinom predmetnog fonda.

Doneseno je i rješenje kojim se nalaže društvu PROSPERUS-INVEST d.o.o. za upravljanje fondovima da najkasnije u roku od 90 dana unaprijedi uspostavljeni sustav kontrole procjene vrijednosti ulaganja fondova pod svojim upravljanjem, a kojim će se osigurati funkcionalna nezavisnost posla vrednovanja od posla upravljanja imovinom alternativnih investicijskih fondova rizičnog kapitala Prosperus FGS i Prosperus FGS II. Rješenje je doneseno i za društvo QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, a kojim će se osigurati funkcionalna nezavisnost posla vrednovanja u odnosu na funkcionalnu nezavisnost posla vrednovanja od posla upravljanja imovinom alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital II.

Uz navedeno, na današnjoj sjednici doneseno je i rješenje kojim se društvu Invera Equity Partneri d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u osnivanju, izdaje odobrenje za rad velikog UAIF-a te odobrenje kojim se Kemalu Sikiriću i Edinu Hadžavdiću daje dozvola za obavljanje funkcije člana uprave tog društva.

Uz navedeno, na današnjoj sjednici izdana su i rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to: Vinku Propadalu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Agencija Propadalo iz Sesveta, Zagreb, Marku Markiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MM Aurum iz Zagreba i Hrvoju Curiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO HR iz Nove Gradiške.

Detaljne objave s osme ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje.

Natrag