Objedinjavanje neoporezivog iznosa za oba dobrovoljna zdravstvena osiguranja

Datum objave: 14.01.2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine, a pod primicima na koje se ne plaća porez na dohodak uključene su premije dodatnog, odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika osiguratelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje do propisanog iznosa.

Tijekom javnog savjetovanja o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Hrvatski ured za osiguranje uputio je prijedlog izmjena istog.

Prijedlogom HUO-a zatraženo je objedinjavanje neoporezivog iznosa za oba dobrovoljna zdravstvena osiguranja (dopunsko i dodatno) te povećanje prvotno predviđenog iznosa (850 kn godišnje za dopunsko te 1.700,00 kn u iznosu za dodatno zdravstveno osiguranje) na ukupni iznos od 3.000,00 kn
Ministarstvo financija prijedlog je djelomično uvažilo te je iznosu konačnom Pravilniku izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN1/2020) objedinjen na 2.500,00kuna godišnje, neovisno koliki je iznos dopunskog, a koliki dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Usvojeni prijedlog omogućuje:
1. Poticanje poslodavaca da ugovaranjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja omoguće viši zdravstveni standard zaposlenika
2. Brže ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu zaposlenika
3. Poticanje poslodavaca na ugovaranje za svoje zaposlenike polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje omogućavaju usluge na koje se najduže čeka, poput magnetske rezonance (MR) ili kompjuterizirane tomografije (CT) –ugovaranje polica zdravstvenog osiguranja koje donose najveću vrijednost za zaposlenike
4. Stimuliranje na ugovaranje pokrića Dopunske liste lijekova na kojoj se nalazi više od 850 različitih vrsta lijekova
5. Rasterećenje obveznog zdravstvenog osiguranja u financijskom i fizičkom smislu

Natrag