Objavljena publikacija ‘Ključne informacije o tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj’

Datum objave: 08.06.2021.

Hrvatski ured za osiguranje objavio je publikaciju 'Ključne informacije o tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj' za 2020. godinu.

Publikacija pruža ključne podatke o tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj te je namijenjena širem krugu zainteresiranih strana kao pregled izabranih pokazatelja značaja društava za osiguranje u gospodarskom i financijskom okruženju.

Vlastita sredstva–kapital i rezerve društava za osiguranje na kraju 2020. iznosila su 11.855 milijuna kuna i činila ukupno 25,0% ukupnih izvora sredstava. Zaračunata bruto premija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoju 2020. godini iznosila je 10.475 milijuna kuna. Imovina društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj na kraju 2020. godine iznosila je 47.482 milijuna kuna. Iznos likvidiranih šteta društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosio je 6.549 milijuna kuna.

Broj osiguranja na kraju 2020. iznosio je 9.615.813 polica neživotnog osiguranja i 1.406.382 polica životnog osiguranja. Društva za osiguranje prikupila su premiju u iznosu 649 milijuna kuna na tržištu EU.

Društva za osiguranje na kraju 2020. zapošljavala su 7.806 zaposlenika.

Struktura svjetske premije osiguranja pokazuje kako je najveće svjetsko tržište osiguranja postalo sjevernoameričko s udjelom od 41,21% u ukupnoj svjetskoj premiji, Azija zauzima drugo mjesto s 27,23%; slijedi Europa s 26,67 %, a 4,88% otpada na Južnu Ameriku, Oceaniju i Afriku.Udjel hrvatske industrije osiguranja u ukupnoj svjetskoj premiji u 2019. iznosio je 0,03% i po visini premije osiguranja Republika Hrvatska je 65 zemlja na svijetu. S druge strane, hrvatsko tržište osiguranja ima udjel od 0,10 % u europskom tržištu osiguranja.Važno je istaknuti da je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju hrvatsko tržište osiguranja postalo dio jedinstvenog tržišta financijskih usluga Europske unije, koje je u području osiguranja treće najveće svjetsko tržište.

Izdavanje publikacije ‘Ključne informacije o tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj’ dio je politike i nastojanja Hrvatskog ureda za osiguranje s ciljem povećanja uloge društava za osiguranje i promocije njihovog doprinosa ukupnom gospodarskom sustavu. Publikacija obuhvaća bitne činjenice o osiguranju u Republici Hrvatskoj od njegove pozicije u svjetskim i europskim razmjerima, do uloge u gospodarskom i financijskom sustavu, premijskog prihoda te ključnih pokazatelja strukture i poslovanja društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj.

Publikaciju pogledajte OVDJE.

Natrag