Objavljena izvješća o greenwashingu u financijskom sektoru

Datum objave: 06.06.2024.

ESA poziva na pojačan nadzor i poboljšanu tržišnu praksu u pogledu tvrdnji povezanih s održivošću. 

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) su objavila svoja konačna izvješća o Greenwashingu u financijskom sektoru. U svojim izvješćima ESA-e ponavljaju zajedničko shvaćanje greenwashinga na visokoj razini kao prakse pri čemu izjave, deklaracije, radnje ili komunikacije povezane s održivošću ne odražavaju jasno i pošteno temeljni profil održivosti subjekta, financijskog proizvoda ili financijske usluge. Ova praksa može dovesti u zabludu potrošače, ulagače ili druge sudionike na tržištu. ESA ponovno naglašava da igrači na financijskom tržištu imaju odgovornost pružiti informacije o održivosti koje su poštene, jasne i ne dovode u zabludu.

ESA pruža pregled trenutnog nadzornog odgovora na rizike greenwashinga u okviru svoje nadležnosti i napominje da nacionalna nadležna tijela (NCA) već poduzimaju korake u nadzoru tvrdnji povezanih s održivošću. Osim toga, ESA-e pružaju pogled koji gleda u budućnost kako se nadzor povezan s održivošću može postupno poboljšati u nadolazećim godinama.

Iako su izvješća ESA-a usredotočena na financijski sektor EU-a, priznaju da rješavanje greenwashinga zahtijeva globalni odgovor, uključujući blisku suradnju među financijskim nadzornicima i razvoj interoperabilnih standarda za objavljivanje održivosti.

Kako potražnja za održivošću raste, pružatelji osiguranja i mirovina sve više prihvaćaju ekološki prihvatljive poslovne modele i nude održivije opcije potrošačima. Iako ovaj pomak može biti pozitivan korak prema gospodarstvu s nultim neto iznosom, on također donosi rizik od greenwashinga – kada pružatelji financijskih usluga pogrešno prikazuju sebe i/ili svoje proizvode održivijima nego što doista jesu. Za borbu protiv ovog rizika, EIOPA postavlja ključne prijedloge usmjerene na poboljšanje nadzora zelenog ispiranja i poboljšanje regulatornog okvira za održivo financiranje.

Jedinstveni pristup nadzoru Nedavne nacionalne nadzorne aktivnosti i EIOPA-ino praćenje tržišta otkrili su sve veći broj potencijalnih slučajeva greenwashinga na jedinstvenom tržištu.

Godine 2024. pet nacionalnih nadzornih tijela izvijestilo je o slučajevima greenwashinga (u odnosu na tri u 2023.), a još šest nacionalnih nadležnih tijela trenutačno istražuje potencijalne slučajeve, što je povećanje u odnosu na pet prošle godine. Ako se ne riješi, greenwashing bi mogao potkopati istinske napore za financiranje održive tranzicije i narušiti povjerenje potrošača u europski sektor osiguranja i mirovina.

Nadopunjujući Završno izvješće, EIOPA objavljuje svoje Mišljenje o tvrdnjama o održivosti i greenwashingu, u kojem se navode četiri ključna načela koja bi nacionalna nadzorna tijela trebala uzeti u obzir prilikom ispitivanja tvrdnji poduzeća o održivosti:

Načelo 1: Tvrdnje o održivosti koje pruža pružatelj trebaju biti točne, precizne i trebaju pošteno predstavljati profil pružatelja i/ili profil njegovih proizvoda.

Načelo 2: Tvrdnje o održivosti trebaju biti potkrijepljene jasnim obrazloženjem, činjenicama i procesima.

Načelo 3: Tvrdnje o održivosti i njihovo potkrepljenje trebaju biti dostupni ciljanim dionicima.

Načelo 4: Tvrdnje o održivosti trebaju biti ažurne, a svaka materijalna promjena treba biti objavljena pravodobno i s jasnim obrazloženjem. Završno izvješće nudi praktične smjernice o primjeni ovih načela, s primjerima dobre i loše prakse iz stvarnog svijeta tijekom životnog ciklusa osiguranja i mirovine.

Osim nadzornih izazova, EIOPA je također pregledala provedbu zahtjeva povezanih s održivošću. U Završnom izvješću predlaže potencijalna poboljšanja postojeće regulative pojašnjavanjem što su proizvodi neživotnog osiguranja sa značajkama održivosti i usvajanjem pristupa koji je više usmjeren na potrošača u Direktivi o distribuciji osiguranja (IDD). Osim toga, ESA-e pripremaju mišljenje o Uredbi o objavljivanju održivih financija (SFDR), koja će biti objavljena uskoro i može ukazivati ​​na daljnja poboljšanja.

Natrag