Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika koji se donosi temeljem Zakona o tržištu kapitala

Datum objave: 07.04.2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 2. travnja do 2. svibnja 2020. godine. Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Natrag