O održivosti u sektoru financijskih usluga

Datum objave: 27.07.2021.

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) objavila odgovore Europske komisije u vezi s tumačenjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Europska nadzorna tijela su 26.7.2021. objavila odgovore Europske komisije na pitanja upućena Europskoj komisiji početkom siječnja 2021. u vezi s pojašnjavanjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje: SFDR) koje su postavila na temelju odredbi članka 16.b uredbi o osnivanju tih tijela.

Komisija je odgovore na postavljena pitanja usvojila 6. srpnja 2021. u formatu interne Odluke Europske komisije.

Komisija upućuje europska nadzorna tijela kako na svojim internetskim stranicama trebaju upozoriti čitatelje na to da dostavljeni odgovori pojašnjavaju važeće odredbe relevantnog zakonskog okvira i ni na koji način ne proširuju opseg prava i obveza svih sudionika već definiranih zakonodavnim okvirom te kako ne uvode dodatne obveze subjektima i nacionalnim nadzornim tijelima na koje se primjenjuje SFDR.

Svrha odgovora je pomoći razjasniti primjenu i implementaciju relevantnih odredbi fizičkim i pravnim osobama kao i nadležnim tijelima i institucijama Europske unije. Napominje se kako jedino Sud Europske unije ima ovlasti tumačiti pravo EU-a, a da stajališta navedena u Komisijinoj internoj Odluci ne prejudiciraju pozicije Komisije koje ona može zauzeti pred tijelima EU-a i sudovima država članica.

Napominjemo kako je EK skrenula pažnju da su u dokumentu s odgovorima zamijenili odgovore za prva dva pitanja te će EK izdati ispravak dokumenta prvom prilikom.

 

Natrag