Nove regulatorne promjene i mjere za jače nebankarsko financiranje održivim poduzećima

Datum objave: 03.05.2021.

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici između ostalog razmatrao predstojeće regulatorne promjene koje bi trebale jače potaknuti alternativno financiranje gospodarstva, pripremiti sva poduzeća koja su uvrštena na uređenom tržištu za novo ESG nefinancijsko izvještavanje o održivom poslovanju, pripremne aktivnosti za ulazak Hrvatske u eurozonu te buduće mjere za korisnike leasinga čije je poslovanje i dalje pogođeno pandemijom koronavirusa.

Članovi Savjeta tako su raspravljali o mogućnosti liberalizacije zakonodavnog okvira za alternativne investicijske fondove kako bi se kroz konkretna regulatorna rasterećenja potaknulo osnivanje većeg broja takvih fondova i njihovo jače ulaganje u hrvatsko gospodarstvo. Naime, prema podacima s kraja lipnja prošle godine, vrijednost imovine alternativnih fondova u Hrvatskoj čini tek 1,1 posto hrvatskog BDP-a, što je iznimno manje od prosjeka cijele Europske unije gdje ukupna imovina čini 48,4 posto BDP-a.

Kako bi se u Hrvatskoj otvorio prostor za takav vid alternativnog financiranja poduzeća, a posebno zbog krize uzrokovane pandemijom, razgovaralo se o mogućim zakonskim promjenama koje bi s manjim brojem godišnjeg izvještavanja i jednostavnijim procesom licenciranja ubuduće rasteretile društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima čija ukupna imovina ne prelazi 350 milijuna kuna (s korištenjem financijske poluge) odnosno 1,4 milijarde kuna (bez financijske poluge i prava isplate ulaganja u roku od pet godina).

Promjene bi obuhvaćale i niže naknade za licenciranje za sva društava s imovinom do 750 milijuna kuna (s korištenjem financijske poluge) odnosno do 3,8 milijardi kuna (bez financijske poluge), kao i lakši postupak registracije umjesto dosadašnjeg obveznog postupka odobrenja od Hanfe za sve alternativne investicijske fondove koji su namijenjeni isključivo profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima. Također, raspravljalo se i o mogućnosti da zatvoreni alternativni investicijski fondovi pod striktnim uvjetima mogu odobravati i zajmove budući da sada postoji potreba za jačanjem nebankarskog financiranja koji u Hrvatskoj u odnosu na neke druge EU članice još nije dovoljno razvijeno.

Ujedno, na sjednici je predstavljen i novi prijedlog Direktive Europske Komisije – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) koja uređuje primjenu nefinancijskog izvještavanja prema ESG čimbenicima u cijeloj Europskoj Uniji. Direktivom se proširuje obveza izvještavanja na sva velika poduzeća (ne samo ona koja su subjekti od javnog interesa) i sve male i srednje poduzetnike koja su uvršteni na uređenom tržištu. Prema novim pravilima izvještavanje za velika društva započinje od 2024. (s osvrtom na 2023. godinu.)

Od obveze primjene će biti isključena mikro društva, a za mala i srednje poduzeća je predviđen je phase-in period od 3 godine (početak obveze izvještavanja je 2027. s obzirom na podatke iz 2026.) i jednostavniji režim izvještavanja. Hanfa je i prije Direktive još u ožujku ove godine donijela Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja kojima se definiraju rokovi i mjesta objave nefinancijskih izvještaja te daju upute vezano uz primjenu regulative odnosno standarda nefinancijskog izvještavanja.

Savjet je razmatrao i trenutno stanje leasing moratorija i reprograma te prema podacima iz ožujka ove godine, 86% svih aktivnih reprograma je isteklo u travnju ove godine. Hanfa je do sada u tri navrata izdala preporuke s namjerom da se olakša financijski položaj onih primatelja leasinga koji su do pandemije redovito podmirivali obveze po ugovorima o leasingu. Također, do 30. lipnja 2021. leasing društva za navedene primatelje leasinga nisu trebala formirati ispravke vrijednosti potraživanja.

Prema očitovanjima leasing društava Hanfi, u sljedećem se razdoblju planiraju odobravati reprogrami ili drugi načini restrukturiranja po istecima moratorija posebno za korisnike iz najrizičnijih djelatnosti, no uz individualan pristup prilikom odobravanja ovisno o poslovanju primatelja leasinga, vrsti leasing ugovora i vrsti objekta. Leasing društva su također izvijestila da je u 2020. zbog pandemije vrijednost novozaključenih ugovora pala u odnosu na 2019. za 35%, a troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja za 73%, pri čemu je ukupna dobit svih društava nakon oporezivanja manja za 71,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Unatoč tome, sva leasing društva su krajem 2020. ostala kapitalno adekvatna, a regulatorni kapital svih leasing društava iznosi 2,1 mlrd. kuna.

Natrag