Nove okolnosti diktiraju nova pravila

Datum objave: 23.10.2020. Broj 10 | Godina 2020

UOS organizuje IV Srpske dane osiguranja od 25-27. novembra, a zatim sledi konferencija IMIC. Skupovi će se održati u skladu sa trenutnim merama i preporukama Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije

Najveći pad ekonomske aktivnosti od velike krize 1930. godine, čiji je uzrok pandemija virusa COVID-19, doveo je do smanjenja potražnje za osiguranjem. Procene su da će se globalna premija životnih osiguranja smanjiti za 6, a neživotnih za 0,1 posto. Kod prvih, životnih osiguranja, najveći pad očekuje se kod osiguranja vezanih za štednju, dok su kod neživotnih najugroženija osiguranja koja se odnose na putovanja i trgovinu.

Posle prvobitnih procena da će do oporavka ekonomije i finansijskog tržišta doći sledeće godine, prognoze se, kako vreme odmiče, a uticaj pandemije ne jenjava, menjaju na gore. Nepoznanica je mnogo, počev od toga da li je oporavak uopšte započet do toga koliko će trajati. Čini se da je jedino sigurno da će svet morati da se navikne na epidemije zaraznih bolesti i da moramo što pre da naučimo kako da se borimo sa njima i da poslujemo u takvim uslovima.

Iskustvo pandemije novo je i za osiguravače koji moraju da kreiraju nove vrste osiguranja skrojene prema specifičnim potrebama određenih grupa klijenata. Primera radi, u svetu je već počelo menjanje polisa zdravstvenog osiguranja na radu, s obzirom na to da milioni ljudi radi od kuće i da se neće u dogledno vreme vratiti u kancelarije. U takvim uslovima, ukoliko se radnik povredi radeći od kuće, sadašnje osiguranje na radu je besmisleno. Ovo je samo jedan primer, možda i najprostiji, koji dovoljno pojašnjava kakve nas promene očekuju na polju osiguranja. Dalje, tu su i razmišljanja da osiguranje od epidemija treba svrstati u istu kategoriju sa osiguranjem od rata ili nuklearne eksplozije.

UOS član Nadzornog odbora Sistema zelene karte
UOS je postao član Nadzornog odbora Sistema zelene karte (Supervisory board), a predstavnik Udruženja imenovan je za predsednika Odbora za prijem novih članova. Time je Generalna skupština Sistema zelene karte odala još jedno priznanje Udruženju za dugogodišnji uspešan rad u organima Sistema i za koordinaciju i disciplinu UOS i njegovih članica u ispunjavanju međunarodnih obaveza. Ovo su priznanja najvišeg nivoa, s obzirom na to da je srpsko tržište, sa oko 2,5 miliona vozila, jedno od manjih u Sistemu.

U svakom slučaju, pandemija koronavirusa promenila je ponašanje klijenata, jer je sve više onih koji poslove sa osiguravajućim kućama i bankama obavljaju onlajn. I način poslovanja je promenjen i prilagođen epidemiološkoj situaciji, a preovlađujuće mišljenje je da ćemo digitalnu transformaciju morati da sprovedemo brže nego što smo planirali. Stav Udruženja osiguravača Srbije je da o svemu tome treba otvoreno razgovarati, uz direktnu razmenu iskustava jer tržište mora da nastavi da funkcioniše. Upravo zbog toga smo odlučili da i ove godine organizujemo Srpske dane osiguranja koji će, po četvrti put, biti održani od 25-27. novembra u hotelu „Izvor” u Aranđelovcu. Konferencija će biti održana na način na koji nam zvanična pravila ponašanja budu dozvolila i uz poštovanje svih mogućih mera propisanih od strane Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije koje budu na snazi u tom trenutku. Organizacione, tehničke i mogućnosti u smislu prostora i kapaciteta hotela „Izvor” biće u potpunosti stavljene u funkciju bezbednog održavanja Konferencije.

Odmah potom, počinjemo sa pripremama za organizaciju najveće Međunarodne konvencije autoosiguranja – konferencije IMIC. Skup je trebalo da bude održan ove godine u Beogradu, ali je zbog pandemije odložen. Sa ponosom mogu da istaknem da je Generalna skupština Sistema zelene karte nedavno potvrdila da će Udruženje osiguravača Srbije biti organizator tog prestižnog događaja ili sledeće godine ili u prvoj narednoj kada se za to steknu uslovi, imajući u vidu situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19. Time je fiksirana organizacija konferencije, koja je dodeljena Udruženju osiguravača Srbije, što je još jedna pohvala našem radu i zalaganju. Očekujem da to bude najveći događaj iz oblasti osiguranja u Evropi, jer će pored predstavnika Nacionalnih biroa osiguranja – Biroa zelene karte iz 48 zemalja, Konferenciji prisustvovati i predstavnici Garantnih fondova, Biroa za naknadu štete (Compensation bodies) i Informacionih centara pomenutih zemalja. Time će se na jednom mestu naći predstavnici Sistema zelene karte i Motornih direktiva EU, što će Konferenciju činiti najvećom te vrste u Evropi. Biće to prvi put u istoriji Sistema zelene karte, dugoj 7 decenija, da godišnja konferencija bude organizovana u tom formatu.

 

Natrag