;

Niske cijene ugovora i rekordna razina kapitala

Datum objave: 01.03.2017. Broj 3 | Godina 2017

[Nataša Gajski Kovačić] 

Prema najnovijem izvješću Aon Benfielda, kapacitet reosiguranja nadmašuje rast potražnje za reosigurateljnim pokrićima. Reosigurateljni kapital samo tijekom prvih devet mjeseci 2016. povećao se za 5,3 posto, odnosno na 595 milijardi dolara. 

Za to vrijeme tradicionalni reosigurateljni kapital povećan je 4,7 posto, a alternativni 9,6 posto, što je najmanji rast u proteklih pet godina. Taj rezultat sugerira da tradicionalni kapital koristi sve raspoložive alate kako bi umanjio rast tržišnog udjela alternativnog kapitala. Gubici od osiguranih katastrofa u 2016. iznosili su pak 53 milijarde dolara, što je neznatno više od desetogodišnjeg prosjeka. 
Kako u najkraćem okarakterizirati trendove u reosiguranju? Kapital u industriji reosiguranja posljednjih nekoliko godina opet se povećao i sada je na rekordnoj razini, prihodi od investicija izuzetno su niski, gotovo i nema katastrofalnih šteta, a rezerve su se otpuštale u kontinuitetu. Sve to dovelo je do smanjenja cijena premije u gotovo svim vrstama reosiguranja. 
 
Tržišno okruženje
Tomislav Malenica, direktor Sektora za reosiguranje u Croatia osiguranju, ovome popisu dodaje i činjenicu da je industrija reosiguranja značajno osjetila financijsku krizu u 2008., a izrazito negativan utjecaj imale su i prirodne katastrofe u 2011. godini. "Iako je u tom razdoblju jedan dio kapitala napustio industriju, nitko nije doveo u pitanje sposobnost industrije da to izdrži i ispuni sve svoje obveze", dodaje Malenica, koji iznosi i podatak o rekordnom ukupnom kapitalu u industriji reosiguranja, koji iznosi 570 milijardi dolara. Uspoređujući industriju reosiguranja s drugim industrijama, Malenica razlog za koncentraciju tako velikog kapitala upravo u industriji reosiguranja vidi u većem prinosu na uloženi kapital negoli u drugim granama, ali i činjenici da su gotovo svi reosiguratelji bili izuzetno profitabilni u 2015. godini. Ipak treba uvažiti i to da u posljednje tri godine nije bilo velikih šteta u prirodnim katastrofama. Ne treba zanemariti ni činjenicu, dodaje Malenica, da je industrija reosiguranja ostvarila kombiniranu kvotu šteta od oko 90 posto za financijsku godinu 2015. i već četvrtu godinu zaredom nastavlja bilježiti omjer od 90 posto ili manje. Prema prvim preliminarnim podacima, slično se očekuje i za 2016. godinu.

Digitalna transformacija iz temelja će promijeniti (re)osigurateljno poslovanje, od načina ugovaranja, preko samih proizvoda do upravljanja rizikom i štetama

Aleš Mirnik, izvršni direktor Sektora reosiguranja u Savi Re, smatra pak da su najznačajniji trendovi u reosiguranju snažno povezani s održivosti profitnih marži i dugoročnim opstankom reosigurateljnih tvrtki. "Pripajanja i akvizicije su u porastu u već nekoliko godina, cijene pokrića su smanjene, a usluge proširene. Reosiguratelji sada nisu usmjereni samo na vlastitu industriju nego prilike traže i izvan nje, pa tako više obraćaju pozornost na osiguranja, bankarstvo, IT, nekretnine, logistiku… Ili kao glavni ili samo portfeljski investitori. Istodobno se razvijaju novi reosigurateljni proizvodi i linije poslovanja, uz širu ponudu, među kojima valja spomenuti reosigurateljna pokrića za cyber rizike, agregate, zatim solventna pokrića…", smatra Mirnik, dodajući da reosiguratelji pozornije traže kako optimizirati vlastite organizacijske strukture i kapitalne troškove – a zahtjevi za modeliranjem IT podrške povećavaju se gotovo eksponencijalno. Zlatan Filipović, direktor Bosne Re, smatra da je reosiguranje danas izloženo pritiscima, kako onima vezanim uz netradicionalno reosiguranje, odnosno plasman rizika na tržištima kapitala, tako i sa strane društava za osiguranje, kroz zahtjeve za širim pokrićima ili smanjivanje premije i povećanje samopridržaja. 
Što se tiče trendova, ističe Zlatan Filipović, oni su isti kao i na tržištu osiguranja, pa je tako izražena potreba (re)osiguranja cyber rizika, a razmatraju se i pitanja odgovornosti koja proizlazi iz upotrebe dronova, novih tehnologija i vozila a ugrađenom umjetnom inteligencijom. "No i dalje će prirodne opasnosti predstavljati značajno područje na kojem će reosiguratelji zasnivati svoje planove", smatra Filipović.
 
U kojem smjeru ide reosigurateljna industrija? 
Tomislav Malenica ističe da su se nakon nekoliko mirnih godina pojavile određene promjene i sa stanovišta spajanja i preuzimanja (M&A). "Bilježimo velike aktivnosti na tom polju od studenoga 2014., što uglavnom uključuje tvrtke sa sjedištem na Bermudima, u Japanu i Kini, SAD-u, ali i unutar Lloyd’sova sindikata. (Re)osiguratelji iz razvijenih zemalja i dalje se nastoje širiti kroz akvizicije na tržišta visokoga premijskog rasta, a usporavanje gospodarstava u razvoju utječe na taj trend. Japanski osiguratelji kupuju osiguravajuća i reosiguravajuća društva u Europi, nastojeći proširiti i ojačati međunarodnu prisutnost te tako kompenzirati slab rast i niske investicijske prinose na domaćem tržištu", smatra Malenica, koji je kao najvažnije istaknuo japanske akvizicije koje ulaze na zapadna tržišta osiguranja i reosiguranja, a to su: Sompo Holding, koji je za 6,3 milijarde dolara kupio Endurance Specialty u listopadu 2016., Tokio Marine koji je za 7,5 milijardi dolara kupio HCC u lipnju 2015., te Mitsui Sumitomo koji je preuzeo Amlin za 5,3 milijardi u rujnu 2015. 
Sugovornik iz Munich Rea poručuje da je najvažnije pitanje kako će se reosigurateljne tvrtke nositi s budućim rizicima i zahtjevima u digitaliziranom svijetu. "To je velik izazov, ali i velika prilika. Zahvaljujući golemoj količini podataka i sofisticiranoj metodi analiza, poboljšani su upravljanje rizikom, prevencija gubitaka i obrada šteta", smatra naš sugovornik iz Munich Rea, koji navodi da su se promijenila i očekivanja potrošača i njihovo ponašanje, što je zahtijevalo promjenu dizajna proizvoda, usluga i prodaje. No, prema njegovim riječima, reosiguratelji imaju kapacitet i sposobnost za daljnje širenje raspona rizika, koje je moguće osigurati i na zrelim tržištima. Iako je gustoća osiguranja u mnogim industrijaliziranim zemljama već sada vrlo visoka, čak i ta tržišta često imaju dodatnu potrebu za osigurateljnim pokrićima, primjerice od epidemija ili povećanih vremenskih rizika. 
 
Cijene premija reosiguranja 
Kad je o premijama u reosiguranjima riječ, Mirnik ističe da su neki reosiguratelji počeli usporavati pad cijena. U prosjeku su popusti bili puno manji negoli prethodnih godina, što daje naslutiti da je mekano tržište konačno dosegnulo povijesno dno. No povećanje cijena reosiguranja ne očekuje se sve dok nema velikih šteta. Tekuća razina reosigurateljnih cijena već je sada ispod tehničke razine, što znači da većina reosiguratelja radi vlastite izračune na vrlo kratkoj povijesti šteta, ne uzimajući u obzir velike potencijalne štete samo kako bi spriječili smanjivanje broja ugovora, po bilo kojoj cijeni. Nažalost, moralni hazard povećava se iz godine u godinu. 
Čak i uz kontinuiran pad cijena, reosiguratelji još uvijek stvaraju zadovoljavajući profit. No fokus bi se trebao preusmjeriti na održavanje discipline cijena i diverzifikaciju ulaganja kroz investiranje u druge industrije
U Munich Reu skeptični su po pitanju promjena cijena i uvjeta reosiguranja u 
bliskoj budućnosti. Ističe da su se cijene tijekom siječnja još smekšale na mnogim tržištima. Munich Re povukao se iz poslova koji više nisu ispunjavali njihova očekivanja vezana uz profit, ali je istodobno dobio mogućnost širenja ili ulaska u novo profitabilno poslovanje. "Ukupno, u većini slučajeva bili smo u stanju održati profitabilnost obnovljenog portfelja, pa je pad cijena u Munich Reu iznosio samo 0,5 posto. Prilagođena, individualna rješenja i inovativne poslovne ideje omogućile su nam da se uspješno odvojimo od konkurencije, koja je ostala itekako intenzivna", poručuju iz Munich Rea. Zlatan Filipović smatra da su cijene osiguranja relativno stabilne, no pritisak je na uvjetima, odnosno više se dobije za isti iznos novca. "Okolnosti koje su donedavno omogućavale rast reosiguranja bile su velike štete od prirodnih opasnosti, no proteklih nekoliko godina njihov broj i visina nisu natjerale tržište da reagira poskupljenjem. I dalje je najveći potencijal za rast premija reosiguranja u prirodnim opasnostima i štetama koje se zbog njih događaju. U uvećanju kapitala kroz alternativni transfer rizika leži mogućnost pada premija reosiguranja, a još uvijek je neizvjestan utjecaj koji će doći s pojavom odgovornosti za autonomna vozila, robote i druge inovacije, koje uz upotrebu umjetne inteligencije sa sobom donose i odgovornost vezanu uz to. Svakako, i cyber rizici otvaraju potencijal za rast premije, a od šteta koje nastanu iz ostvarenja cyber rizika ovisit će hoće li i tu biti poskupljenja ili ne.
 
Novi rizici i izazovi
Svijet u kojem živimo ubrzano se mijenja, pa tako digitalizacija i globalna povezanost u gotovo svim aspektima upućuju na to da rizici dobivaju novu dimenziju. Malenica
ističe da su privatne osobe, mala i srednja poduzetništva, kao i velike korporacije, svakim danom sve svjesnije izloženosti i sigurno će tražiti zaštitu putem osiguranja, a osiguravajuća društva rizik akumulacije prenositi na reosiguranje. 
Uz digitalizaciju, Malenica upozorava i na velike geopolitičke promjene koje kreiraju neizvjesnost. "Položaj Ujedinjenog Kraljevstva u Europi zasigurno nije jasan, što industriju osiguranja, primarno londonskog tržišta, uoči Brexita stavlja na veliku kušnju. Masovne migracije, sve učestaliji terorizam, kao i sve prisutnije klimatske promjene stavljaju pred industriju osiguranja velike izazove, ali i mogućnosti. Upravo ovakve krizne situacije mogu učiniti industriju snažnijom jer se povećava potražnja za zaštitom. Veliki kapital na raspolaganju treba usmjeriti u inovacije i nove proizvode, što će rezultirati mogućnošću da se industrija opet izdigne, pokaže zrelost i pokrene ‘soft market’ trend", iznosi svoja razmišljanja Tomislav Malenica.
U Munich Reu smatraju da će digitalna transformacija iz temelja promijeniti osigurateljno poslovanje, od načina na koji potrošači ugovaraju osigurateljne proizvode preko samih proizvoda do upravljanja rizikom i štetama, te prevencije gubitaka i unutarnjih procesa. 
"Munich Re dobro je pozicioniran da uspješno prilagodi svoje poslovne modele tržišnim promjenama. Inovacije su ključne za našu industriju, stoga smo izgradili strukturu u cijeloj grupaciji i surađujemo s relevantnim partnerima kako bismo razumjeli i ocijenili nove tehnologije te razvili inovativna osigurateljna rješenja", kažu u Munich Reu. Na pitanje u kolikoj su mjeri podrška osigurateljima u razvoju novih osigurateljnih proizvoda, iz Munich Rea poručuju kako su se oni pozicionirali da budu vodeći u tom području, što je ključni faktor uspjeha za upravljanje rizikom. Zbog toga dodatno unaprjeđuju analitiku podataka i IT alate, i stoga su u poziciji da razvijaju nove (re)osigurateljne proizvode, nove poslovne modele i poboljšavaju usluge upravljanja rizikom. Iznijeli su i jedan primjer inovacija u segmentu interneta stvari, u kojem na senzorima zasnovana tehnologija podržava inovativne usluge za prevenciju šteta. Uz to, nove partnere koji su u stanju iskoristiti benefite najnovije tehnologije i učiniti njezinu vrijednost dostupnu klijentima, pronalaze izvan reosigurateljne industrije. Jedan od partnera Munich Rea jest i inovativni digitalni osiguratelj Trov, koji nudi osiguranja na zahtjev za pojedinačne stvari. Sve su to pokazatelji da Munich Re ostaje relevantan tržišni igrač i u promijenjenom okruženju. 
 
Unatoč svemu, branša je zdrava i profitabilna 
Uz nove rizike i mogućnosti, naši sugovornici slažu se da će industrija (re)osiguranja i dalje igrati ključnu ulogu nudeći tradicionalne proizvode. Malenica tu tvrdnju podupire činjenicom da prvi put u povijesti više ljudi živi u gradovima nego u ruralnim područjima, kao i da će se ti trendovi nastaviti (u 2015. oko 54 posto populacije živjelo je u urbanim centrima, dok se do 2050. očekuje da će 68 posto populacije živjeti u gradovima), što ukazuje na ekstremno veliku urbanizaciju, pogotovo u brzorastućim ekonomijama. "Sve to govori o sve većoj izloženosti rizicima, pa prirodne nepogode, zajedno s drugim opasnostima poput epidemija i terorizma, mogu utjecati na milijune stanovnika. Rastuća koncentracija populacije, imovine i infrastrukture znači da je potencijalna šteta svakim danom sve veća. U takvim okolnostima mogućnosti industrije (re)osiguranja zasigurno neće biti zanemarene."  Uz to, postoji velik potencijal za rast na nezasićenim tržištima, kao što je cyber, gdje je globalno samo jedan posto šteta osigurano. "Procjenjuje se da premijski prihod samo od cyber osiguranja trenutačno iznosi tri milijarde dolara, a očekivanja su da će do 2020. premija dosegnuti osam do deset milijardi dolara", tumači Malenica. 
Dakle, bez obzira na trendove i činjenicu da je industrija reosiguranja preplavljena kapitalom, i dalje je izuzetno zdrava te ostvaruje profit. Možemo zaključiti da danas zasigurno nema puno branši koje se mogu time pohvaliti. Većina reosiguratelja i dalje smatra reosiguranja svojim glavnim biznisom. Čak i uz kontinuiran pad cijena, reosiguratelji još uvijek stvaraju zadovoljavajući profit. Međutim, fokus bi se trebao preusmjeriti na održavanje discipline cijena i diverzifikaciju ulaganja u druge industrije. A što se tiče poslovnih veza, nije važno u kojem dijelu poslovnog ciklusa se našli, osiguravajuća društva uvijek mogu računati na snažnu potporu svojih partnera u reosiguranju, od edukacije do razvoja proizvoda.  
Natrag