Nestat će oko 360 milijardi eura globalnih premija

Datum objave: 02.07.2020.

U 2019. su godini globalne premije osiguranja porasle za 4,4 posto na 3.906 mlrd. eura, što je najjači rast u četiri godine. Istočna Europa porasla je za 8,6 posto, a ukupne premije dosegle su 64 mlrd. eura, od čega je više od polovice u Rusiji i Poljskoj. Godina 2020. bit će drukčija: očekuje se da će prihod od premija stagnirati u istočnoj Europi i smanjiti se za 3,8 posto na globalnoj razini

Allianz je predstavio svoje najnovije Globalno izvješće o osiguranju koje uzima puls tržišta osiguranja diljem svijeta te se osvrće na prošlogodišnje rezultate i gleda na buduća kre-tanja. Globalna industrija osiguranja ušla je u 2020. godinu u dobrom stanju: u 2019. godini premije su porasle za 4,4 %, što je najjači rast u četiri godine. Povećanje je potaknuto život-nim segmentom u kojem je rast naglo porastao tijekom 2018. na 4,4 %, dok je Kina premašila privremeni regulatorni zastoj, a zrela tržišta konačno su se uhvatila ukoštac s niskim kamat-nim stopama. Osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda zabilježilo je gotovo istu stopu rasta (4,3 %), s 5,4 % u 2018. godini. Dakle, prvi put nakon 2015. godine životno je osiguranje na-dmašilo segment imovine i nezgoda iako uz vrlo tanku maržu. Globalni prihod od premija iz-nosio je 3.906 milijardi eura u 2019. godini (životno osiguranje: 2.399 mlrd. eura, imovina i nezgode: 1.507 mlrd. eura).

Potom je COVID-19 pogodio svjetsku ekonomiju poput meteorita. Nagli prekid gospodarskih aktivnosti širom svijeta udarit će i potražnju za osiguranjem: očekuje se da će se globalni premijski prihodi smanjiti za 3,8 % u 2020. godini, a životno će osiguranje vjerojatno biti po-gođeno više od osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda, sa stopama rasta od -4,4 %, od-nosno -2,9 %. Dakle, utjecaj pandemije koronavirusa bit će tri puta jači od utjecaja svjetske financijske krize kada se globalni premijski prihod smanjio za 1,0 %. U usporedbi s trendom rasta prije bolesti COVID-19, pandemija će od globalnog premijskog fonda „odgristi” oko 360 milijardi eura (životno osiguranje: 250 mlrd. eura, imovina i nezgode: 110 mlrd. eura).

Godina 2020. izgubljena je zbog virusa

„Godina 2020. izgubljena je zbog virusa, u to nema nikakve sumnje”, izjavio je Ludovic Sub-ran, glavni ekonomist Allianza. „Zanimljivije je pitanje što dolazi nakon bolesti COVID-19. U osnovi vidimo tri već uočena trenda koji će u narednim godinama skupiti snagu: digitalizacija poslovnog modela, zaokret prema Aziji i rastući značaj ESG-faktora. Dok azijski igrači vode u tehnologiji, u Europi se prednjači s ESG-om. Međutim, o dominaciji globalne industrije osigu-ranja odlučit će se u Aziji – azijska kućanstva postaju krajnji potrošači, vodeći globalnu potra-žnju za osiguranjem.”

Istočna Europa zabilježila je rast od 8,6 % u 2019. godini, što je pad s 9,5 % od prethodne godine. Oba segmenta, životno osiguranje i osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda, doprinijeli su povećanju premije: životno je osiguranje zabilježilo snažan rast od 10,0 % – tek drugi put od velike financijske krize kada je rast bio dvoznamenkast – a osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda (koje je obuhvaćalo 70 % premijskog fonda) od 8,0 %, što je pad od 9,6 % u 2018. godini. Ukupne premije dosegnule su 64 milijarde eura u regiji, od čega je više od polovice u Rusiji i Poljskoj. No 2020. će za istočnu Europu biti izazovna: očekuje se da će premijski prihod stagnirati, a životno se osiguranje smanjiti za 1,0 %, dok će se osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda povećati za 0,6 %. Međutim, dugoročno stvari izgledaju malo svjetlije: regija će se oporaviti 2021. godine, uz rast od oko 9 %. Do 2030. u regiji će prosječna godišnja stopa rasta biti 6,1 %, što je više od prosjeka u prethodnom desetljeću. Očekuje se da će životno osiguranje i osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda rasti približno istom br-zinom.

„Nakon izazovnog desetljeća nakon velike financijske krize, očvrsnuta europska industrija osiguranja pokazala se izuzetno otpornom tijekom bolesti COVID-19”, rekla je Patricia Pelayo Romero, koautorica izvješća. „Međutim, budućnost je manje ohrabrujuća. Kao i u drugim po-ljima, Europa još više zaostaje za SAD-om i posebice Azijom. Neposredno prije velike finan-cijske krize, europski udio na globalnom tržištu još je bio jednak američkom – i daleko ispred Azije. Na kraju ovog desetljeća bit će 6 postotnih bodova iza Sjedinjenih Država i nevjerojatnih 15 postotnih bodova iza Azije. COVID-19 treba smatrati pozivom na buđenje Europi, da se konačno pribere i pokrene inicijativu višeg i inkluzivnijeg rasta.”

Hrvatska može očekivati brz oporavak od šoka zbog koronavirusa

Hrvatsko tržište osiguranja poraslo je za 5,8 % u 2019. godini, što je pad s 9,0 % prethodne godine – ali i dalje je drugi najjači rast od velike financijske krize i daleko iznad prosjeka u pos-ljednjem desetljeću (+ 0,4 %). Pokretač rasta bio je segment osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda, koji obuhvaća gotovo 70 % tržišta i koji je porastao za 9,8 % u usporedbi s 10,2 % u 2018. godini; tržište za osiguranje imovine i osiguranja od nezgoda očito je napustilo svoju stagnaciju iz sredine 2010-ih. Premije za životno osiguranje s druge su se strane smanjile za 2,2 %; kao i ostala tržišta za životno osiguranje u Europi, posljednjih je godina postalo nepred-vidljivije. No 2020. će, blago rečeno, biti izazovnija: očekuje se da će premije pasti za 5,5 % (životno osiguranje: -3,4 %, imovina i nezgode: -6,5 %). Međutim, nakon stagnacije uslijedit će brz oporavak 2021. godine, a tržište će porasti za 5,6 %. Tijekom cijelog desetljeća do 2030. godine očekuje se da će Hrvatska dosegnuti rast od 3,6 % godišnje, što je znatno iznad (groznog) tempa iz prethodnog desetljeća.

 

Natrag