Nelojalni zaposlenici – izvor sigurnosnih rizika za poslovanje društava za osiguranje

Datum objave: 29.11.2019.

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, u petak, 6. prosinca 2019. održat će se specijalistički seminar "Štetno ponašanje zaposlenika kao interni sigurnosni rizik poslovanja društva za osiguranje". Seminar u trajanju od osam nastavnih sati, održat će doc. dr. sc. Josip Pavliček. Rok za prijavu je 2. prosinca 2019.

U fokusu seminara biti će nelojalni zaposlenici kao izvor sigurnosnih rizika za poslovanje društava za osiguranje. Polaznici će biti upoznati s pojedinim pojavnim oblicima i mogućnostima prepoznavanja indikatora štetnog ponašanja zaposlenika. Biti će im predstavljene mogućnosti uređenja sustava internog nadzora i modeli prevencije štetnog ponašanja zaposlenika.

Posebno će biti razmatrane mogućnosti korištenja sigurnosnog upitnika u svrhu procjene sigurnosnih rizika kandidata za zaposlenje u društvima za osiguranje, ali i postojećih zaposlenika. Biti će raspravljena i pitanja vezana uz mogućnosti testiranja integriteta zaposlenika.

I na kraju, biti će riječi o metodologiji internog istraživanja štetnih događaja s naglaskom na osiguranje dokaza za potrebe vođenja pravnih postupaka.

Seminar će započeti s tematskom cjelinom o najučestalijim pojavnim oblicima štetnih ponašanja zaposlenika u društvima za osiguranje. Biti će prezentirani također indikatori sumnjivog ponašanja zaposlenika o kojima bi neposredni i nadređeni rukovoditelji trebali voditi računa. Osim upoznavanja s pojavnim oblicima i indikatorima štetnog ponašanja zaposlenika polaznici seminara imati će prilike upoznati se s modelima provođenja internog nadzora i metodama za prevenciju pojedinih vrsta štetnih ponašanja (pronevjere, odavanje poslovnih informacija, koruptivna ponašanja). Biti će razmatrani koncepti nadzora kroz hijerarhijsku strukturu, ali i specijalizirani modeli u okviru posebnih organizacijskih oblika za korporativnu sigurnost i internu reviziju.

Na seminaru će biti predstavljen i sigurnosni upitnik, kao relativno novi alat za procjenu sigurnosnih rizika budućih i postojećih zaposlenika. Radi se instrumentu koji se koristi za potrebe korporativne sigurnosti čijim se popunjavanjem i interpretacijom odgovora procjenjuju relevantni rizici za pojedinog budućeg ili postojećeg zaposlenika.

Nisu rijetke situacije kada se, bilo ciljanim provođenjem internog nadzora ili sasvim slučajno, uoče štetne posljedice (nedopušteno pogodovanje klijentima ili poslovnim suradnicima, izravni financijski gubitci, odlazak klijenata i brojni drugi). Upravo se stoga posljednja cjelina seminara bavi internim istražnim aktivnostima koje mogu poduzimati djelatnici društva kako bi se spriječile daljnje posljedice, identificirali svi sudionici, sačuvali tragovi i dokazi za potrebe vođenja različitih pravnih postupaka.

Natrag