;

Neizvjesnost i dalje traje

Datum objave: 01.11.2011. Broj 10 | Godina 2011

[ Vanja Vlak, menadžer u Odjelu za reviziju, Deloitte Hrvatska ]

 
Pitanje profitabilnosti, kao i financijskog poslovanja osiguravajućih društava, konstantno je prisutno u financijskim krugovima. U siječnju 2005. na snagu je stupio prvi Međunarodni računovodstveni standard koji je trebao unijeti red u računovodstvo ugovora o osiguranju. Usvajanjem Međunarodnoga računovodstvenog standarda 4, "Ugovori o osiguranju" ("MSFI 4"), Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (Odbor) namjeravao je poboljšati prezentaciju ugovora o osiguranju i njegovih elemenata u financijskim izvještajima, te u manjoj mjeri poboljšati priznavanje i mjerenje ugovora o osiguranju. Prilikom usvajanja MSFI-a 4, znalo se kako je to tek početak u razvijanju Međunarodnog računovodstvenog standarda. Cilj je MSFI-a 4 povećati transparentnost u izvještavanju osiguravajućih društava i razviti standard primjenjiv na globalnom tržištu. 
Odbor se u prvoj fazi koncentrirao na definiranje i prezentaciju ugovora o osiguranju u financijskim izvještajima kako bi se povećala transparentnost izvještavanja. Slijedom toga, uvidio je potrebu za unaprjeđenjem evidentiranja ugovora o osiguranju. Stoga je druga faza trebala donijeti pomak u priznavanju i mjerenju svih elemenata ugovora o osiguranju. 
Na razvoju novog standarda paralelno su radili Odbor i Američki odbor za standarde, s ciljem usvajanja jedinstvena standarda koji bi bio primjenjiv na globalnoj razini. Očekivalo se da će taj proces biti dugotrajan, ali kad je Odbor 30. srpnja 2010. godine usvojio Nacrt novog standarda, činilo se da smo se približili cilju. Naime, prema nacrtu novoga, poboljšanog standarda za osiguranja, predlaže se obveze iz osiguranja vrednovati primjenom transparentna računovodstvenog modela osnovnih komponenata, na temelju najbolje moguće procjene vjerojatnošću vaganoga diskontiranog tijeka novca. Na taj način obveze iz osiguranja knjiže tekuće vrijednosti, koristeći se ulaznim podacima u skladu s tržišnima, kako bi se dobile informacije o najboljoj mogućoj procjeni budućeg tijeka novca. Time se mijenja postojeća računovodstvena praksa osiguravajućih društava, što je drugu fazu izrade MSFI-ja 4 suočilo s različitim prijeporima.
Početkom 2011. pojavile su se prve naznake kako će usvajanje standarda biti odgođeno, s obzirom na to da se dva najvažnija svjetska odbora za računovodstvene standarde mimoilaze u nekim od važnih elemenata novoga globalnog standarda. Proteklih mjeseci snažno je aktualizirano nesuglasje dvaju odbora, zbog čega je usvajanje standarda odgođeno do kraja 2012. godine, te je u ovom trenutku neizvjesno hoće li biti usvojen do tog roka. U slučaju usvajanja do kraja 2012., njegovo uvođenje očekuje se 1. siječnja 2015. godine, zajedno s novim standardom za financijske instrumente, koji bi regulirao priznavanje prihoda, kao i novim standardom za najmove. Moguće je da njegovo usvajanje bude odgođeno do 2013. godine, što bi pomaknulo njegovu primjenu na 1. siječnja 2016. godine. Konkretno, prvi sljedeći korak je da Odbor reizda novi nacrt standarda do kraja 2011. ili početka 2012. godine.
Novi nacrt osigurava dosljednost u računovodstvenom priznavanju i vrednovanju ugovora o osiguranju i reosiguranju na globalnoj razini, olakšava investitorima shvaćanje osiguravajućih društava, njihove profitabilnosti i financijskog poslovanja. Dani standard imat će velik utjecaj ne samo na računovodstvo i financijsko izvještavanje, nego i na organizaciju društava, procese i procedure, informacijske sisteme i općenito poslovanje osiguravajućih društava, slično kao i regulativa Solventnost II. Nužno je da osiguratelji prate daljnji razvoj standarda kako bi mogli reagirati na vrijeme i prilagoditi se novim pravilima i uvjetima poslovanja. 
Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2019
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.