Naknada za oštećena vozila zbog potresa u Zagrebu – kasko osiguranje

Datum objave: 03.04.2020.

Policom kasko osiguranja osobno vozilo se može osigurati za štetu nastalu uslijed prometne nesreće, a osim tog najčešćeg pokrića, osigurani rizici mogu biti i npr. šteta od vandalizma ili od djelovanja prirodnih sila, kao što su izravno djelovanje groma, pada stijene, klizanja tla i slično.

Prilikom ugovaranja police kaska potrebno je posebno obratiti pozornost na uvjete i dobro provjeriti što i pod kojim uvjetima polica osiguranja obuhvaća. Također, treba prepoznati potencijalne rizike i ovisno o okolnostima slučaja treba razmisliti da li je oportuno osigurati i dodatne rizike (npr. vozilo učestalo parkirate u blizini klizišta, pa postoji mogućnost oštećenja vozila zbog klizanja tla, zbog čega je oportuno kasko osigurati upravo taj dodatni rizik).

U uvjetima kasko osiguranja za cestovna vozila, taksativno je u čitavom jednom poglavlju navedeno što nije osigurano, odnosno koji su to isključeni rizici. Kod isključenih rizika kasko osiguranje ne pruža osigurateljima pokriće, dakle nećete moći dobiti naknadu štete koja je na vozilu nastala, jer su uvjetima izričito naznačeni upravo slučajevi koje kasko ne plaća.

Najčešći rizici koji se isključuju 

Najčešći rizici koji se isključuju su npr. šteta na vozilu ako vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola ili droga, zatim ukoliko je šteta nastala obijesnom vožnjom. No, isključeni rizici iz kasko osiguranja cestovnih vozila mogu biti i štete koje su uzrokovane eksplozivnom napravom bilo koje vrste, kao i štetom nastalom uslijed potresa.

Dakle, ako kasko osiguranje predstavlja isključeni rizik, a nije plaćena dodatna premija za osiguranje od potresa, naknadu za popravak vozila nećete moći ostvariti.

Međutim, dobra je vijest da su neka osiguravajuća društva najavila da će svojim osiguranicima čija su vozila oštećena u potresu u Zagrebu dobrovoljno pokriti štetu po kasko policama (iako je potres u njihovim uvjetima isključen rizik). Navedeno je poslovna odluka osiguravajućih društva prema klijentima koje su kasko osigurali vozila upravo kod njih, a ne kod drugog osiguravajućeg društva, što je svakako poželjna, odgovorna i dugoročno „isplativa“ poslova odluka.

U svakom slučaju i bez obzira na uvjete i potencijalno isključenje rizika od potresa, poželjno je štetu na vozilu prijaviti, a navedeno se može učiniti online. Osim samog obrasca, vlasnici vozila uz prijavu trebaju priložiti i dokumentaciju u elektroničkom obliku i to fotografija oštećenog vozila i prometne dozvole.

Zaprimljenu prijavu osiguravajuće društvo evidentira i obrađuje, vrši se procjena nastale štete o čemu se obavještava oštećenik. Visina odštete ovisi o oštećenjima na vozilu, odnosno da li se vozilo može popraviti, ako se radi o manjim oštećenjima ili se radi o totalnoj šteti kada je popravak vozila ekonomski neisplativ.

Iznos naknade

U tom slučaju osiguravajuće društvo nudi iznos naknade koji predstavlja razliku između procijenjene vrijednosti takvog vozila (marka, tip i godište) na dan nesreće i vrijednosti ostatka uništenog vozila. Ponuđeni iznos naknade ne predstavlja ekvivalent novčanoj vrijednosti potrebnoj za popravak vozila, ali vlasnik može donijeti odluku da li će tako oštećeno vozilo popravljati u vlastitom aranžmanu ili će oštećeno vozilo u stanju u kojem se nalazi prodati.

Važno je istaknuti da sukladno stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske zauzetog u odluci poslovni broj Rev-1781/90, kada je utvrđena totalna šteta nakon što je oštećenik popravio vozilo, oštećenik nema pravo zahtijevati isplatu naknade u većem iznosu od onoga što mu pripada po procjeni sudskog vještaka u sudskom postupku izvršenoj za totalnu štetu.

U slučaju totalne štete, iz same police osiguranja proizlazi kakva je novonabavna cijena vozila u trenutku zaključenja police (npr. 2019.g.), pa uzevši u obzir vrijednost spašenih dijelova vozila u iznosu od npr. cca 20% vrijednosti vozila, u takvom slučaju imate pravo na razliku između vrijednosti vozila na dan nesreće i vrijednosti „spašenih dijelova“.

Ako je ponuda osiguravajućeg društva nezadovoljavajuća (npr. osiguranje je utvrdilo da spašeni dijelovi vrijede puno više od tržišne vrijednosti ili je utvrđeno da je vozilo manje vrijedno, nego što je to zaista na tržištu, sve kako bi konačno platilo manju naknadu), na ponudu osiguravajućeg društva se može prigovoriti. Ako osiguravajuće društvo i po podnesenom prigovoru bude odbijalo potpuno nadoknaditi štetu, oštećenik ne mora prihvatiti ponudu osiguravajućeg društva i potpisati izjavu o namirenju ili nagodbu, jer tada neće imati pravnu mogućnost tražiti dodatni iznos u sudskom postupku, nego će se smatrati da je prihvatio ponudu osiguranja. Osiguranje će bez obzira na to prihvati li osiguranik ponudu i potpiše izjavu o namirenju ili nagodbu, isplatiti oštećeniku ono što ono smatra da oštećeniku pripada.

U slučaju da je polica kasko osiguranja vinakulirana u korist banke, tada banka odlučuje da li će se odšteta isplatiti izravno stranci, pa osiguravajuće društvo tijekom obrade predmeta o tome mora dobiti odgovor banke. Navedeno ovisi o dinamici plaćanja kredita, i činjenici da li je kredit redovno plaćan, jer polica kasko osiguranja predstavlja, između ostaloga, osiguranje da će se kredit platiti u cijelosti i u slučaju oštećenog vozila.

Blaženka Musulin, odvjetnik
OD Musulin i suradnici d.o.o.
www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

 

 

Natrag