;

Najveći potencijal skrivaju imovinska osiguranja

Datum objave: 01.04.2016. Broj 3 | Godina 2016

[Nataša Gajski Kovačić] 

Kao poslodavac trebate biti svjesni da je vaša tvrtka odgovorna ako nemate adekvatan ugovor koji će jamčiti sigurnost vaših zaposlenika koji rade u inozemstvu. APRIL grupa prati male i srednje, kao i velike tvrtke, osiguravajući njihove djelatnike zaposlene u inozemstvu. U ponudi su osigurateljna rješenja s međunarodnim pokrićem i asistencijom na globalnoj razini, prilagođena svim situacijama, bez obzira na broj radnika koji rade u inozemstvu, njihovoj zemlji ili odredištu, rasponu zadataka ili industrijskom sektoru. 

Tvrtke koje su međunarodno prisutne moraju razmišljati o osiguranju zaposlenika, i to ne samo za pokriće medicinskih troškova nego i za sve ostale potrebe, kako njihove mobilnosti tako i osobnih i profesionalnih rizika tijekom boravka i rada u inozemstvu. Po takvoj asistenciji tvrtka APRIL International, kao sastavnica APRIL grupe specijalizirane za usluge mobilnosti, postala je prepoznatljiva na međunarodnom tržištu. APRIL Croatia Assistance, kao dio APRIL Internationala, na tržištu je prisutna od 1997. godine, doduše tada kao predstavništvo pod brendom CORIS. Od 1999. registrirana je tvrtka i od tada je u kontinuitetu sveprisutna na hrvatskom tržištu. Nakon što je okončan proces akvizicije CORIS Internationala od strane APRIL grupe na globalnoj razini, 2010. godine APRIL grupa postala je jedini dioničar. 
"Još smo uvijek prepoznati na tržištu pod brendom CORIS, pa nam je trenutačno vrlo važno upozoriti na tranziciju između dva brenda. S obzirom na to da smo orijentirani na poslovne korisnike, dakle B2B, gdje smo u glavnini slučajeva prisutni u ime i za račun naših klijenata, te na taj način nastupamo prema krajnjim korisnicima naših usluga, dosad nismo imali veliku marketinšku kampanju kojom bismo promovirali brend u širem kontekstu", kaže Siniša Filipan, direktor APRIL Croatia Assistance. 
APRIL Croatia Assistance bavi se obradom šteta po zelenoj karti i 4. Direktivi, gdje su putem frontinga nominirani za niz inozemnih osiguravajućih društava iz svih članica EU
Dodaje da je odluka APRIL grupe bila da se brend CORIS zatvara i da se cjelokupno poslovanje promovira pod jednim imenom i s jednim brendom APRIL. Važno je napomenuti da se APRIL Croatia Assistance bavi asistencijskom djelatnošću kao servisnom uslugom, a na tržištu im je jedna od komparativnih prednosti, u odnosu na konkurenciju, neovisnost od bilo kakve osigurateljne kuće, grupacije ili koncerna. 
U smislu prepoznatljivosti, puno lakše je raditi iz pozicije velikih brendova koje krajnji kupci lakše prepoznaju, stoga Filipan dodaje da je sljedeći korak u promociji njihove tvrtke rad na prepoznatljivosti brenda među krajnjim kupcima na tržištu.  
 
Lokalna prisutnost
Daljnja komparativna prednost koja tvrtku APRIL International vitalno izdvaja od neposredne konkurencije je izravna lokalna prisutnost. To je ostvareno primarno kroz globalnu mrežu ureda u vlasništvu APRIL Internationala, kao što je APRIL Croatia Assistance, dok je na manje frekventnim tržištima prisutnost ostvarena putem predstavništava i agenata, čime APRIL International svojim uslugama pokriva cijeli svijet. Rezultat je neposredan pristup, gdje se osiguranici u pozivne centre za pomoć obraćaju isključivo na materinjem jeziku, a lokalno osoblje APRIL-ovih ureda logično teritorijalno daleko bolje poznaje područje svog rada nego što je to slučaj međunarodnih sabirnih centara, tzv. hubova, čime je suradnja s poslovnim partnerima, kako kupcima tako i dobavljačima, neposredna i promptna, te je cjelokupna komunikacija sa svim sudionicima u poslovnom procesu maksimalno rasterećena često kompleksne administracije unutar vlasničkih korporacija.
"APRIL Croatia Assistance novi je brend s novim vlasnikom APRIL grupom sa sjedištem u Francuskoj, koji je po svojoj osnovnoj djelatnosti master broker i koji nam time otvara novu perspektivu, te konkurentnu i kompetitivnu paletu usluga u odnosu na našu konkurenciju, koja djeluje u sastavu velikih međunarodnih osigurateljnih grupacija, dakle međusobno interesno ovisnih kuća. To podrazumijeva mogućnost kreiranja proizvoda upravo po mjeri klijenta", tumači Filipan. Nasuprot tome, u odnosu na manje lokalne asistencijske kompanije koje nude isključivo usluge iz ograničenog područja asistencije, mi smo u mogućnosti ponuditi cjelovita integrialna rješenja, koja pored široke palete asistencijskih usluga uključuju i kreiranje osigurateljnog proizvoda, gdje partnere podržavamo u svim fazama razvoja osigurateljnih proizvoda, do stavljanja konačnog proizvoda na tržište.
"Planiramo veću web prisutnost, jednostavno zato što je taj kanal i najpropulzivniji, te danas prevladava kao izvor informacija. Ne razvijamo direktnu online prodaju jer i dalje ćemo biti orijentirani na B2B. Web prisutnost bit će više u obliku informativnog kanala kojim ćemo informirati klijente da prošire svoje spoznaje o uslugama koje nudimo", objašnjava Filipan. 
Glavni segmenti u kojima tvrtka APRIL Croatia Assistance traži prostor za suradnju su osiguravajuća društva, banke, leasing društva, zastupnici automobilskih marki, tour operatori, zrakoplovne kompanije… 
"Asistencijska djelatnost sama po sebi podrazumijeva cijelu lepezu usluga iz medicinske, tehničke, pravne asistencije, te obrade šteta po zelenoj karti u smislu osnovne ponude. U smjeru u kojem se tržište trenutno razvija nije toliko razlika u odnosu na neku specifičnu vrstu usluga već na povezivanje više različitih usluga odnosno paketiranje proizvoda usluga. Upravo u tom segmentu ono što nam se otvorilo s akvizicijom od strane APRIL grupe je mogućnost kreiranja ciljanih proizvoda na zahtjev i prema potrebama naših klijenata. Upravo klijenti izabiru i vrstu i opseg usluga. A što ide najbolje, ovisi o kojem je primarnom prodajnom kanalu riječ. Ako je posrijedi osigurateljni proizvod koji će se plasirati kroz internu prodajnu mrežu osiguratelja i nadalje kroz njegovu agencijsku mrežu, onda je riječ o sveobuhvatnim proizvodima širih pokrića koji najčešće nadopunjuju temeljni osigurateljni proizvod, u vidu asistencije uz zdravstvena, imovinska, motorna osiguranja. Zapravo se pojavljuju u domeni brige o kupcima osiguratelja, kao i zaštite osnovnog proizvoda u sklopu kojeg su te usluge implementirane", pojašnjava Filipan. 
Ako je bankokanal posrijedi, koji je jako propulzivan zadnjih godina u Hrvatskoj i zanimljiv za apsolutno sve osiguratelje, tu se radi o širokoj paleti asistencijskih usluga koja pored prethodno navedenih sadrži i različite oblike "shopping" pokrića, te produljenih jamstava, doduše sa suženim pokrićima u odnosu na samostalne proizvode, ali u konačnici tu je riječ o proizvodu koji ima relativno nisku ulaznu cijenu i koji se time može jednostavno inkorporirati kao "rider" u različite paketne proizvode banaka, te se time lakše ostvaruju adekvatni volumeni koji opravdavaju isplativost takvih projekata.
APRIL International prisutan je globalno, a u sklopu kojeg APRIL Croatia Assistance pokriva područje Hrvatske, i hrvatski entitet u susjednoj Bosni i Hercegovini, a u regiji još postoje uredi u Ljubljani i Beogradu, te se iz ova tri lokalna ureda zahvaća prostor svih bivših jugoslavenskih republika. Upravo kroz primjer naše regije sa svim političkim i ekonomskim specifičnostima vidi se kako APRIL International na mikrorazini promišlja lokalnu prisutnost, kojom se maksimalno nastoje ukloniti moguće barijere iz poslovanja. 
"Globalna prisutnost na lokalnoj razini APRIL Internationala je ujedno i kriterij kojeg postavljaju naši klijenti", kaže Filipan. 
 
Razvijenost tehničke asistencije
APRIL International profiliran je kao specijalist za mobilnost i zdravstvena osiguranja, gdje se specifičan naglasak daje prije spomenutim proizvodima vezanim uz radnike koji rade u velikim multinacionalnim kompanijama, koje često razmještaju radnike po svojim podružnicama u cijelom svijetu. Upravo zbog njih razvija se ovakav specifičan proizvod, što je osobito važno za hrvatske poslodavce otkako je Hrvatska ušla u EU u kojoj i velik broj naših stručnjaka i ostalih radnika vidi svoje poslovne mogućnosti. 
Kad gledamo neku diferencijaciju, odnosno specifičnost APRIL Croatia Assistancea unutar APRIL grupe, onda je to razvijenost tehničke asistencije. Kad je grupacija potkraj 90-ih prošlog stoljeća ulazila na hrvatsko tržište, zapravo segment neživotnih osiguranja vezan uz motorna osiguranja bio je više razvijen od putnog osiguranja i zato je bilo logično da naglasak bude upravo na tom segmentu, kako bi se na početku tvrtka razvila i potom pojačala aktivnosti vezane uz putno osiguranje. Ponuda putnog osiguranja, pored reguliranja medicinskih usluga i povezanih troškova, nudi specifična pokrića poput bilo kojeg potencijalnog razloga otkazivanja puta, osiguranje prtljage, nezgode i osobne odgovornosti.    
"Putno zdravstveno osiguranje je, bez obzira i na ove recesijske godine, u kontinuitetu u plusu. Ne možemo reći da je u značajnom porastu, ali za razliku od nekih drugih segmenata, to osiguranje nije pokazalo tendenciju pada, što znači da se s oporavkom tržišta može očekivati rast tog segmenta. Jednako to očekujemo i u segmentu radnika migranata s izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i svemu onome što nam je na vratima. U segmentu tehničke asistencije najviše smo orijentirani na usluge pomoći na cesti u sklopu motornih osiguranja i flotnog upravljanja voznim parkovima, te kućne asistencije i pomoći u kući u sklopu imovinskih osiguranja. S obzirom na nizak stupanj penetracije imovinskih osiguranja na tržištu, to je nešto čemu definitivno slijedi razvoj u budućnosti, puno je prostora za rast", tumači Filipan. 
Uz to, APRIL Croatia Assistance bavi se obradom šteta po zelenoj karti i 4. Direktivi, gdje su putem frontinga nominirani za niz inozemnih osiguravajućih društava iz svih članica EU. 
Dežurni pozivni centar APRIL Croatia Assistance smješten je u Zagrebu i operativan je 24 sata, 365 dana u godini, a osoblje u dežurnom centru je multilingualno, te nudi usluge zaprimanja poziva i obrade šteta na glavnim svjetskim jezicima. 
Natrag