Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija

“Agencija za superviziju osiguranja u narednom periodu radiće na izgradnji novog pristupa zasnovanog na riziku, koji će identifikovati i ohrabriti zdravo poslovanje, kako u pogledu održavanja solventnosti i finansijske stabilnosti osiguravajućih društava, tako i u pogledu njihovog tržišnog ponašanja i fer tretmanu osiguranika. Agencija će u okviru svojih nadležnosti osigurati potpunu transparentnost pozitivnih korporativnih praksi … Nastavi čitati Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija