Najava seminara: Imovinska osiguranja – prijevremeni prestanak

Datum objave: 11.02.2020.

Imovinska osiguranja - prijevremeni prestanak, naziv je seminara koji će se u Hrvatskom uredu za osiguranje održati u četvrtak, 12. ožujka 2020. U trajanju od osam nastavnih sati, svi zainteresirani moći će od predavača Berislava Matijevića čuti sve potrebno o razlozima i posljedicama prijevremenog prestanka odnosa koji se pojavljuju u imovinskim osiguranjim. Rok za prijavu je do 09. ožujka 2020.

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

Seminar se sastoji od četiri međusobno zavisna modula kojima je svrha, na jednostavan i sistematizirani način, upoznati polaznike sa:

a) općim pravilima koja vrijede za sve odnose koji se pojavljuju u imovinskim osiguranjima, relevantnim u slučaju njihova prijevremena prestanka (nastajanje, redovito odvijanje i (redoviti) prestanak odnosa u imovinskim osiguranjima, vrijeme trajanja ugovora – vrijeme trajanja učinaka ugovora, sukcesivnost osiguranja, prijava okolnosti značajnih za ocjenu rizika, itd.)

b) razlozima i posljedicama prijevremenog prestanka odnosa koji se pojavljuju u imovinskim osiguranjima (neplaćanje premije osiguranja, smanjenje rizika, povećanje rizika, poništaj ugovora, itd.)

c) prijevremeni raskid, otkaz i odustanak od ugovora o imovinskom osiguranju (u slučaju kratkoročnog, dugoročnog i višegodišnjeg osiguranja imovine – stvari i osiguranja od odgovornosti – uključujući i obavezna osiguranja, u slučaju osiguranja sklopljenog daljinskim sredstvima komunikacije itd.)

d) meritornom praksom

Seminar je namijenjen:

distributerima osiguranja – osigurateljima
osobama pravne naobrazbe (sucima, odvjetnicima, pravnim zastupnicima, odvjetničkim pripravnicima)
djelatnicima (koji nisu pravne naobrazbe) koji rade na obradi predmeta iz imovinskih osiguranja
posrednicima i zastupnicima u osiguranju, te ostalim distributerima osiguranja
stručnim službama ministarstava i drugim institucijama javnog prava
pravnim fakultetima

 

Natrag