Najava seminara i edukacija Hrvatskog ureda za osiguranje

Datum objave: 23.09.2022.

Otvorene su prijave za Temeljni seminar o osiguranju XXVII koji će se održavati u listopadu i studenom u prostorijama Hrvatskog ureda za osiguranje.


Otvorene su prijave za Temeljni seminar o osiguranju XXVII koji će se održavati u listopadu i studenom u prostorijama Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prvi tjedan predavanja održati će se u tjednu od 10.-14.10.2022. godine, a drugi tjedan od 7.-11.11.2022. godine.

Kroz ukupno šest glavnih tematskih cjelina, sudionici će imati priliku odslušati ukupno 27 predavanja koja će održati stručnjaci iz područja osiguranja – sveučilišni profesori i profesionalci iz menadžmenta društava za osiguranje.

Seminar je namijenjen djelatnicima u osiguranju i svima drugima koji žele steći temeljit i cjelovit pregled nad osigurateljnom djelatnosti. Seminar se zaključuje pisanim ispitom, a polaznicima koji ga polože, uručuje se diploma o svladanom programu seminara.

Rok za prijavu je 5.10.2022.


Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja – Neživotna osiguranja

Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje.

Otvorene su prijave za seminar Kontinuirane edukacije NEŽIVOTNA OSIGURANJA.
Datum održavanja: 17.10 2022. godine

Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb

Trajanje: 8 sati

Rok za prijavu: 13.10.2022. godine.

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

MSFI 17 za početnike

Otvorene su prijave za seminar “MSFI 17 za početnike” koji će se održati dana 19. listopada 2022. godine s početkom u 8,30 sati. Predavač će biti Andreja Radić Blažin koja će polaznicima seminara prikazati osnovne karakteristike novog Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 17 (MSFI 17), principe, razlike u odnosu na trenutno važeći standard, najznačajnije pozicije financijskih izvještaja i usporedba sa trenutnim, zahtjevnost standarda u dijelu svih značajnih resursa u društvima za osiguranje.

Rok za prijavu 13. listopada 2022. godine, a s obzirom na održavanje seminara uživo broj sudionika je ograničen stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Izvor: HUO

Natrag