Nadzorni odbor Vienna Insurance Group odlučio o upravnom odboru od 1. srpnja 2023.

Datum objave: 30.11.2022.

Upravni odbor Vienna Insurance Group (VIG) će od 1. srpnja 2023. bit će u sljedećem sastavu: Hartwig Löger, glavni izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora, Peter Höfinger, zamjenik glavnog izvršnog direktora i zamjenik predsjednika upravnog odbora, Liane Hirner, CFRO, Gerhard Lahner, Gábor Lehel i Harald Riener. Svi mandati Upravnog odbora trajat će do 30. lipnja 2027.

O budućem sastavu Uprave VIG-a jednoglasno je odlučio Nadzorni odbor Vienna Insurance Group na sjednici 29. studenoga 2022. Time slijedi prijedlog odbora za imenovanje Nadzornog odbora u rujnu 2022. „Određivanjem sastava Uprave od 1. srpnja 2023. u ranoj fazi, mi ne samo da demonstriramo stabilnost i kontinuitet za koje se VIG grupa zalaže. Kvalificirani i multidisciplinirani tim Upravnog odbora izvrsno se nadopunjuje i vrlo je dobro koordiniran”, objašnjava Günter Geyer, predsjednik Nadzornog odbora Vienna Insurance Group.

Elisabeth Stadler i Peter Thirring na vlastiti zahtjev neće produžiti svoje mandate koji istječu 30. lipnja 2023. zbog planiranih odlazaka u mirovinu.

Natrag