;

Možemo da uradimo mnogo da unapredimo tržište

Datum objave: 01.01.1970. Broj 11 | Godina 2016

U prvoj polovini godine Wiener Städtische osiguranje je zabeležilo rast premije od 12,45 %, dok je ukupna premija na tržištu rasla za 9,86 % u odnosu na isti period prethodne godine. “Istakao bih da smo u segmentu neživota zabeležili značajno veći rast u odnosu na tržište i sada smo i u tom segmentu na četvrtoj poziciji, kao što je imamo i na ukupnom tržištu. Ukoliko nastavimo poslovanje na ovaj način i ovakvim tempom, ne vidim razlog da planovi za ovu godinu ne budu postignuti”, kaže Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja u intervjuu za magazin Svet osiguranja.

Uskoro će se navršiti godinu dana od kada ste postali prvi čovek Wiener Städtische osiguranja. Šta je za vas lično bilo najveći izazov na novoj funkciji i šta biste istakli kao postignute rezultate?
U prethodnih deset meseci, koliko sam na funkciji predsednika Izvršnog odbora, susreo sam se sa više izazova. Kao najveće bih istakao želju da sa jedne strane zaštitim sve do sada izgrađene vrednosti unutar naše kompanije i da sa druge strane iniciram neophodne promene, uz mobilisanje tima koji će ih pokrenuti i sprovesti. I u vremenu kada ste zadovoljni postignutim rezultatima neophodno je da se i dalje prilagođavate kretanjima na tržištu, uz neminovno suočavanje sa stalnim, novim izazovima koji iskrsavaju pred vama.

Dugoročna strategija VIG-a jeste da raste na tržištu Centralne i Istočne Evrope te da jača svoju poziciju. Što se tiče Srbije, tržište osiguranja je prepoznato kao prostor sa velikim potencijalom za rast

Kada je reč o poslovnim ciljevima koje sam sebi postavio na početku ove godine, naveo bih neke od njih: zadržavanje postojeće strukture premije osiguranja, promovisanje prodajne orijentacije kompanije i posvećenost korisnicima naših proizvoda, zatim stabilan rast kako u premijskom prihodu tako i na strani profita. Uz to, želeo sam i da se dodatno posvetim zaposlenima, jer verujem da su oni najveća vrednost kompanije, kao i da afirmišem mlađe članove tima koji predstavljaju veliki potencijal.
Na svemu tome smo intenzivno radili, pa ni rezultati nisu izostali. U prvoj polovini godine, u ukupnoj premiji smo rasli brže od tržišta u odnosu na isti period prethodne godine, kao i u neživotnom osiguranju. Uz to, desile su se i izvesne organizacione promene. Zaokružili smo sistem reorganizacije prodajnog dela kompanije i izdefinisali regionalne centre. Za naredni period ostaje da razmislimo o drugačijoj organizaciji centrale, kako bismo mogli da odgovorimo na sve izazove tržišta koji su pred nama.

VIG je odlučio da preuzme AXA osiguranje u Srbiji. Dokle se stiglo sa tim procesom i zašto ste se odlučili za takav potez?
Dugoročna strategija VIG-a jeste da raste na tržištu Centralne i Istočne Evrope te da jača svoju poziciju. Što se tiče Srbije, tržište osiguranja je prepoznato kao prostor sa velikim potencijalom za rast. Potpisivanje ugovora o preuzimanju AXA neživotnog osiguranja i AXA životnog osiguranja od strane VIG-a u skladu je sa strategijom grupacije koja ide ka povećanju tržišnog učešća u Srbiji na oko 11,5 % u kratkom vremenskom periodu. S obzirom na to da je AXA Srbija imala tržišno učešće od 1,8 %, a Wiener Städtische osiguranje 9,7 %, kupovina ove dve kompanije grupaciji će dati mogućnost da postigne zadati cilj dosta brzo. Ugovor o kupovini su odobrile Komisija za zaštitu konkurencije i Narodna banka Srbije.
U skladu sa svojom strategijom, VIG aktivno učestvuje u akvizicijama i u drugim zemljama. Nakon objavljivanja akvizicije u Srbiji, VIG je potpisao ugovor o kupovini AXA životnog osiguranja u Rumuniji, čime je samo potvrđena liderska pozicija naše grupacije na ovom tržištu. Takođe, istovremeno smo dobili i odobrenje relevantnih institucija za kupovinu Baltic Insurance Company sa sedištem u Letoniji, a koji ima predstavništva u Litvaniji i Estoniji. Na taj način VIG je ušao među tri najveća osiguravača u oblasti neživota na Baltiku.

U kojoj meri i da li će preuzimanje AXA osiguranja uticati na poslovanje samog Wiener Städtische osiguranja u Srbiji?
Kao što sam napomenuo, akvizicija AXA Srbije još nije završena. Ugovor o kupovini je potpisan, ali sada čekamo zvanično preuzimanje. Ono što je važno jeste da je tim poslovnim potezom poslata poruka da je VIG dugoročno opredeljen za prisustvo na domaćem tržištu. I to je veoma značajno za sve zaposlene koji rade u našoj kompaniji, ali i za postojeće i potencijalne klijente.
Takođe, istakao bih i činjenicu da AXA Srbija poseduje široku paletu proizvoda osiguranja koji se veoma dobro uklapaju u našu prodajnu strategiju, što će VIG-u omogućiti da postigne željeno tržišno učešće u Srbiji brže. Pored toga, važan deo naše dugoročne strategije jeste i digitalizacija poslovnih procesa i informacija koje se pružaju klijentima. AXA Srbija je dosta postigla u ovoj oblasti, što će dodatno doprineti i našem napretku po ovom pitanju. Ulaskom ove dve kompanije u VIG porodicu, i brend Wiener Städtische će biti dodatno ojačan, jer je AXA Srbija deo AXA grupe koja je svetski lider u oblasti osiguranja i upravljanja sredstvima. Sve ovo dovešće do toga da će u narednom periodu prisustvo naše grupacije biti jače, više primetno, a pojavićemo se i na nekim poslovima na kojima nismo bili prisutni. S druge strane, ova akvizicija postavlja i set tehničkih pitanja koja ćemo naknadno rešavati, ali ja sam optimista i mislim da ćemo na adekvatan način uspeti da odgovorimo na njih.

Nekoliko kompanija je poslednjih godina napustilo tržište Srbije, a vi povećavate investicije. Kako vi vidite perspektive srpskog tržišta budući da ekonomska situacija nije “ružičasta”?
Činjenica je da je tržište Srbije malo u poređenju sa razvijenim tržištima. Zato se postavlja pitanje koliko je ono interesantno za određene svetske kompanije u bilo kojoj grani delatnosti, pa i u sektoru osiguranja. Takođe, normalno je da svaka kompanija ima svoju dugoročnu strategiju i da se ona tokom vremena menja i prilagođava kretanjima na tržištu. Kao što sam već rekao, našoj grupaciji Srbija je interesantno tržište za ulaganje, a na osnovu pozitivnih ekonomskih pokazatelja za budućnost.
Već deceniju unazad domaće tržište osiguranja se procenjuje kao perspektivno za rast, na osnovu više parametara. Glavni od njih su učešće ukupne premije u bruto društvenom proizvodu (BDP) i premija po glavi stanovnika. Srbija je sa sadašnjih 2,6 % učešća premije u BDP daleko iza evropskog proseka koji je 6,89 %, a premija po glavi stanovnika od svega 105 USD takođe je daleko manja od evropskog proseka koji je 1634 USD. Isto bi se moglo reći i kad se poredimo sa zemljama u okruženju sa kojima se najčešće upoređujemo, a to su Hrvatska i Slovenija. Takođe, još jedan pokazatelj velikog potenicijala za rast jeste i učešće premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji, koja raste. Pre desetak godina taj procenat je bio jedva 9 %, a prošle godine oko 21 %.

Osiguravajuća društva još uvek mogu da ostvaruju zadovoljavajuće prihode, ali samo zbog toga što dugoročni karakter obaveza po ugovorima o životnim osiguranjima pruža mogućnosti investiranja u državne hartije od vrednosti sa rokovima dospeća između 5 i 15 godina, koji još uvek imaju kamatnu stopu iznad tehničke kamatne stope

I pored svih ovih pozitivnih pokazatelja, naše tržište se decenijama karakteriše kao nerazvijeno. I to je potpuno razumljivo, jer kao što ste rekli, naša ekonomska situacija u zemlji nije “ružičasta”. Ne može osiguranje biti razvijeno u državi gde je sve ostalo nerazvijeno, jer postoji visok stepen zavisnosti između stanja u privredi i stanja u osiguranju. Ali mogućnosti za pozitivnu promenu uvek postoje. Mi osiguravači već duži niz godina ukazujemo na to da bi država mogla značajno da doprinese razvoju osiguranja kroz poreske olakšice za osiguranje života, što dalje može doprineti ubrzanom ekonomskom razvoju. Takođe, ne treba zaboraviti da društva za osiguranje predstavljaju institucionalne investitore sa velikim kapacitetima, a mi gotovo da nemamo mogućnosti za dugoročna ulaganja. Iskreno se nadam se da će u skorijoj budućnosti država prepoznati ovaj potencijal, i shvatiti da je ovo nešto što je dobro na dugačak rok. Osiguravači mogu da urade puno toga da se situacija na tržištu osiguranja popravi. Mi treba da edukujemo stanovništvo o benefitima koje im osiguranje može doneti i da promenimo svest ljudi da osiguranje nije dodatni trošak već potreba, tj. investicija, i nešto što im itekako može koristiti u budućnosti.
Ono što očekujem da će se u budućnosti dešavati na ovom tržištu svakako je ukrupnjavanje učesnika na tržištu, jačanje konkurencije, uvođenje novih proizvoda osiguranja, snižavanje troškova poslovanja, razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i dalje usklađivanje sa zakonodavstvom EU.

Mnogi su mišljenja da je dalja koncentracija tržišta neminovna jer premija nije dovoljno visoka da zadovolji apetite svih igrača na tržištu. Između ostalog, preostao je i državni osiguravač, a Vlada je najavila da je prioritet njegova privatizacija. Da li bismo u tom kontekstu mogli da očekujemo da VIG i u budućnosti bude zainteresovan za preuzimanje određenih kompanija?
Najave o ukrupnjavanju osiguravajućeg tržišta u Srbiji su realne, imajući u vidu kretanja na tržištu. Ako izuzmemo osiguranje autoodgovornosti, tržište sporo raste već duži vremenski period, a veliki broj učesnika teško može da ostvari ciljeve u takvom okruženju. Uzimajući u obzir sve navedeno, samo je pitanje strpljenja nekih investitora. Kao što ste rekli, trenutno je najznačajnije pitanje sudbina lidera na tržištu. Što se tiče VIG-a, za sada nemamo nagoveštaja da grupacija planira još neke akvizicije na tržištu Srbije, ali ćemo sa velikom pažnjom pratiti dešavanja.

Koliko niske kamatne stope ugrožavaju poslovanje osiguravača životnog osiguranja? Pojedini osiguravači čak pribegavaju kupovini zlata kako bi obezbedili sopstvene rizike!? Na koji način se osiguravači mogu zaštititi?
Pad kamatnih stopa prisutan je ne samo na domaćem tržištu već i na razvijenim finansijskim tržištima zapadne Evrope duži vremenski period. Ne treba zaboraviti da je upravo pad kamatnih stopa na štednju u bankama uticao na to da osiguranje bude sve atraktivnije kao vid štednje. Ipak, dugoročno gledano, kako je prostor za investiranje sredstava prikupljenih od premije dosta ograničen, a osiguravači po osnovu plasiranih sredstava ostvaruju sve manje prihode, to će dugoročno dovesti i do smanjenja kamatnih stopa koje se primenjuju prilikom kalkulisanja tarifa premije životnog osiguranja. Na primer, prethodne godine smo imali takvo smanjenje. U ovom trenutku osiguravajuća društva još uvek mogu da ostvaruju zadovoljavajuće prihode, ali samo zbog toga što dugoročni karakter obaveza po ugovorima o životnim osiguranjima pruža mogućnosti investiranja u državne hartije od vrednosti sa rokovima dospeća između 5 i 15 godina, koji još uvek imaju kamatnu stopu iznad tehničke kamatne stope. Nažalost, ovih hartija na domaćem tržištu je jako malo u ponudi. Nadamo se da će finansijsko tržište ponuditi neke nove proizvode koji će biti interesantni za nas, ali i mi se možemo okrenuti drugim vidovima sigurnog investiranja.

Da li mislite da bi dalji pad kamatnih stopa u segmentu životnog osiguranja mogao da izazove stagnaciju tog sektora bez obzira na to što je on u Srbiji još uvek dosta slabo razvijen i ima dobre osnove za rast?
Zbog pada kamatnih stopa u narednom periodu prihodi od životnog osiguranja svakako će se smanjiti. Zbog toga verujem da će doći do usporenog rasta ovog segmenta. Ipak, iskustva osiguravajućih društava sa padom kamatnih stopa nisu novina. Zato su neka od njih, kada su započinjala poslove osiguranja života u Srbiji, želela da formiraju tarifu sa kamatnom stopom od 0 %, čime bi se izbegao ovaj rizik. U tom slučaju osiguraniku bi trebalo objasniti da će tu početnu razliku nadoknaditi kroz pripisanu dobit, a ona će biti znatno veća od dobiti koju ostvaruje osiguravač koji zaračunava kamatu prilikom obračuna tarifnog sistema. Ali tu onda dolazi na red pitanje poverenja osiguranika – da li će ostvarena dobit nadoknaditi početnu razliku u osiguranoj sumi.
Takođe, prostor za rast životnih osiguranja se otvara na nekim drugim poljima, recimo, u saradnji sa bankama i kreiranju kombinovanih proizvoda banaka i osiguranja. Isto tako, jedan od segmenata za rast predstavlja i promovisanje značaja osiguranja kroz riziko osiguranje. Novim Zakonom o osiguranju po prvi put je omogućen razvoj unit-linked proizvoda, gde je fokus na investiranju u rizičnije plasmane. Samim tim mogućnost prinosa za ugovarače osiguranja je veća, ali s druge strane ugovarači u potpunosti nose rizik ulaganja.

U kojim će segmentima osiguranja Wiener Städtische osiguranje nastaviti da jača pozicije?
Ponosni smo na činjenicu da se polovina naše prikupljene premije odnosi na životno osiguranje, a polovina na neživot, što je pokazatelj stabilnosti i planskog razvoja kompanije. Potencijal za rast postoji kod osiguranja od prirodnih katastrofa, posebno imajući u vidu iskustva sa poplavama u 2014. godini. Takođe, tržište osiguranja Srbije u velikoj meri se oslanja na osiguranje od autoodgovornosti, čije je učešće u našem portfoliju na veoma niskom nivou. U tom segmentu očekujemo da budemo nešto zastupljeniji. Takođe, veći fokus ćemo staviti i na segment malih i srednjih preduzeća, kao i na osiguranje od odgovornosti. Kao članica VIG grupacije, imamo veliko iskustvo i možemo da odgovorimo na bilo koji zahtev i potrebu tržišta, po čemu smo jedinstveni, prema rečima naših klijenata. Naravno, životno osiguranje i dobrovoljno zdravstveno osiguranje su polja sa najvećim potencijalom u periodu koji je pred nama.

Ono što očekujem da će se u budućnosti dešavati na ovom tržištu svakako je ukrupnjavanje učesnika na tržištu, jačanje konkurencije, uvođenje novih proizvoda osiguranja, snižavanje troškova poslovanja, razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i dalje usklađivanje sa zakonodavstvom EU

Mnogi stručnjaci ističu da bez inovacije nema ni napretka. Šta po tom pitanju radi Wiener Städtische osiguranje i koliko vam u implementaciji novih tehnologija pomaže matična kompanija?
Iako se trudimo da budemo sve inovativniji u poslovanju, često se kao ograničavajući faktor pojavljuje slabo interesovanje klijenata za određene proizvode, jer još uvek ne postoji razvijena svest o potrebi za njima. Matična kompanija olakšava nam plasman takvih proizvoda jer su oni već prepoznati na njihovim tržištima. I pored svih ograničavajućih faktora, svi mi koji se bavimo poslovima osiguranja moraćemo da budemo inovativniji ukoliko želimo da opstanemo na tržištu. S druge strane, naša delatnost je specifična, pa je potreban i određen nivo konzervativnosti, zbog sigurnosti rada kompanije i održanja prikupljenih sredstava.
Što se tiče tehnologija, moderno poslovanje se danas u najvećoj meri oslanja na informacione tehnologije, bez obzira na osnovnu delatnost. To podrazumeva veći stepen digitalizacije, praćenje potreba klijenata, ubrzavanje i optimizaciju postupaka rada, smanjenje troškova, a uz sve to i sigurnost. Regulatorna tela u zemlji postavljaju ispred nas veoma visoke standarde po pitanju bezbednosti informacionog sistema, kao i obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja. Da bismo ispunili te standarde, moramo da pratimo i primenjujemo najnovije IT tehnologije na ovom polju. Takođe i u delu analize statističkih podataka, što je, kao što znate, bazna osnova osiguranja, zahtevi i smernice koje dobijamo od matične kompanije obezbedili su da uspostavimo izveštajni podsistem na visokom nivou. Što se tiče komunikacije sa klijentima i podrške našoj prodajnoj mreži, na osnovu dobrih iskustava iz naše grupacije realizovali smo veći broj projekata koji doprinose većoj efikasnosti naše kompanije, kao i zadovoljstvu naših klijenata. U ovom delu veliki posao je prilagođavanje stranih iskustava domaćim uslovima, navikama klijenata i postojećoj infrastrukturi. Trenutno radimo na većem broju projekata koji su možda i korak ispred vremena, ali se nadamo brzom napredovanju našeg tržišta i dostizanju evropskog nivoa.

Mnogo polažete na društveno odgovorno poslovanje. Zašto je taj segment korporativne kulture toliko važan za VIG i Wiener Städtische osiguranje?
Našoj kompaniji, kao i grupaciji kojoj pripadamo, jedan od strateških prioriteta u poslovanju predstavlja društveno odgovorno poslovanje. Jer ako razmišljate o održivom poslovanju, dugoročno, onda ne možete samo uzimati profit. Morate i ulagati u lokalnu zajednicu jer ste vi njen deo. Samo tako će i vama i drugima biti bolje. Naše društveno odgovorne aktivnosti baziraju se kako na razvoju sopstvenih projekata, tako i na podršci drugim projektima. Prilikom pružanja pomoći lokalnoj zajednici mi smo fokusirani na nekoliko oblasti: unapređenje zdravlja dece kroz sport, volonterske aktivnosti naših zaposlenih, brigu o marginalizovanim grupama, ulaganje u kulturu, tj. u savremenu umetnost, kao i podršku kroz donacije.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag