Međunarodna studija otkriva nizak rizik pismenosti među stanovništvom

Datum objave: 15.09.2023.

Gallup International ispitao je kompetenciju za rizik u devet zemalja srednje i istočne Europe (CEE) u ime Vienna Insurance Group (VIG).

Reprezentativno istraživanje otkriva značajne nedostatke pismenosti o riziku i široko rasprostranjena pogrešna shvaćanja u vezi s financijskom zaštitom koju pružaju državne i društvene institucije.
• Otprilike dvije trećine stanovništva ima malo ili nimalo svijesti o zdravlju, radu, stanovanju, odgovornostima i kibernetičkim rizicima koji su ispitani u studiji
• Sedam od deset ispitanika ne vjeruje da će rizici vjerojatno postati stvarnost, unatoč procjeni potencijalnog gubitka/štete visokim
• Otprilike dvije trećine vjeruje da bi javna tijela intervenirala u slučaju zdravstvenih rizika i invaliditeta na radu, a 60% vjeruje da je to slučaj u slučaju gubitka ili oštećenja stambene imovine

Pismenost o riziku kao obveza društvene održivosti

Reprezentativno istraživanje provedeno u lipnju i srpnju 2023. anketiralo je ukupno 9000 ljudi u dobi od 18 i više godina na odabranim ključnim tržištima Vienna Insurance Groupa: Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija i Slovačka. Fokus je bio na percepciji ispitanika o najčešćim rizicima u svakodnevnom životu, vjerojatnosti da takvi rizici postanu stvarnost, potencijalnom utjecaju i mjerama koje se poduzimaju za rješavanje rizika. Ova studija tržišta čini osnovu za VIG-ove ciljane aktivnosti usmjerene na povećanje pismenosti o riziku u regiji srednje i istočne Europe, čime se pridonosi društvenoj održivosti.

“Ljudi se štite od rizika samo ako su svjesni tema kao što su prevencija i pokrivenost rizika. Kao dio našeg programa održivosti VIG 25, definirali smo povećanje pismenosti o riziku kao ključni fokus naših ciljeva društvene održivosti. U suradnji s našom Grupom poduzeća, naš je cilj doprinijeti povećanju pismenosti o riziku u nadolazećim godinama”, objašnjava Hartwig Löger, glavni izvršni direktor Vienna Insurance Group.

Uzimajući poslovni model kao osnovu, program održivosti VIG 25, koji je usvojen u cijeloj Grupi, definirao je šest sfera utjecaja. Tri od ovih područja (ulaganje, osiguranje i poslovanje) usmjerena su na pitanja okoliša, a ostala tri (zaposlenici, klijenti i društvo) usmjerena su na društvene teme. Svojom predanošću povećanju pismenosti o rizicima, VIG Grupa se bavi važnim društvenim pitanjima za koja do danas nije bilo puno potvrđenih nalaza. Kao dio svog novog programa održivosti, VIG je također revidirao svoju strategiju klimatskih promjena za cijelu Grupu, koja je na snazi od svibnja 2019., zamijenivši je s dva nova dokumenta: „Odgovorno ulaganje” i „Odgovorno osiguranje”.

Značajna potreba za opismenjavanjem o riziku

Studija je imala sljedeća područja fokusa: rizici od ozbiljne bolesti, nesposobnosti za rad, rizici povezani sa stanovanjem, rizici od odgovornosti za nesreću ili ozljedu koju ste sami nanijeli i prijevara na internetu. Ispitanici su također upitani o vjerojatnosti da rizici postanu stvarnost, mogućim troškovima i mjerama poduzetim za proaktivno upravljanje tim rizicima ili ograničavanje rezultirajućeg gubitka ili štete. “Pismenost o riziku općenito se odnosi na sposobnost donošenja informiranih i promišljenih – u konačnici razumnih – odluka u vezi s rukovanjem rizicima. Nalazi studije otkrivaju značajnu potrebu za povećanje pismenosti o riziku u svim ispitanim zemljama. Većina ljudi još se nije ozbiljno uhvatila u koštac s glavnim rizicima s kojima se susreću u modernom životu — unatoč tome što procjenjuju da je rezultirajući potencijalni financijski gubitak znatan”, kaže Michael Nitsche, izvršni potpredsjednik Gallup Internationala, sažimajući ključne nalaze.

Prevladava oprez

Nalazi reprezentativne studije pokazuju da je prevencija najčešća mjera zaštite od potencijalnih rizika, temeljena na pretpostavci da: “Ako sam pažljiv, to se neće dogoditi meni”. Svaki od trećina ispitanika rekao je da ima osiguranje za pokrivanje zdravstvenih rizika, profesionalne invalidnosti i osobne odgovornosti. U prosjeku, 45% stanovništva ima osiguranje za rizike povezane sa stanovanjem. Između 20% i 30% izdvojilo je sredstva za pokrivanje takvih rizika i očito pretpostavlja da je to dovoljno. Svaki peti nije poduzeo nikakve mjere, među ostalim i zbog troškova, odnosno izbjegavanja.

Pozivanje na državu

Jedno zapanjujuće otkriće studije je da je značajan dio ispitanika vjerovao da će gubitak i štetu barem djelomično pokriti država ili društvo. Dvije trećine ispitanih, na primjer, vjeruje da će javne vlasti uskočiti u slučaju zdravstvenih rizika i invaliditeta na radu, a 60% vjeruje da je to slučaj u slučaju gubitka ili oštećenja stambene imovine. Oko 40% čak očekuje da to vrijedi i za gubitak koji proizlazi iz internetske prijevare, a gotovo polovica vjeruje da je osobna odgovornost također povezana spod nadzorom države.

Očekivanje da će država ili društvo preuzeti troškove povećava se što je vjerojatni gubitak ili šteta veći. Otprilike 90% ispitanika željelo bi da troškove povezane sa zdravstvenim rizicima i nesposobnošću za rad pokriva društvo u cjelini, a 80% bi željelo da to bude slučaj za rizike povezane sa stanovanjem. Značajno više od polovice ispitanika smatra da bi se ovaj pristup trebao primijeniti i na troškove povezane s prijevarama na internetu i osobnom odgovornošću.

Značajan dio ispitanih vjerojatno je svjestan nedostataka u svom znanju kada je u pitanju rizik. Više od jednog u dvoje želi više informacija i savjeta od stručnih tijela. Otprilike isti broj bi bio spreman dati financijski doprinos kako bi se zaštitio od gubitka ili štete. „Smatramo da je naša odgovornost zadovoljiti ovu želju za informacijama i savjetima, neovisno o tome je li prodaja vjerojatna, pružajući objašnjenja i podižući svijest“, kaže Hartwig Löger.

 

Natrag