;

Londonski institut u Zagrebu

Datum objave: 01.02.2009. Broj 1 | Godina 2009

Danas je već više nego jasno da su edukacije kao dio cijeloživotnog  procesa one karike koje osigurateljni lanac čine snažnim i neraskidivim, odnosno slabim i ranjivim ukoliko spomenute kvalitete nedostaju. Jer što bi drugo, ako ne znanje i izvrsnost činilo razliku između prosječnog i visoko kvalitetnog zaposlenika koji je svojevrsna pokretačka snaga i generator odličnih poslovnih rezultata. Iako se naizgled čini kako je sve kristalno jasno, a ulaganje poslodavaca u edukacije zaposlenika kao i ulaganje zaposlenika u vlastito znanje logičan korak na putu poslovne uspješnosti, činjenice nas upozoravaju da ćemo za prelazak s riječi na djela ipak trebati uložiti veći napor. Sadašnje stanje na hrvatskoj osigurateljnoj sceni dovodi do situacije u kojoj svijest o potrebi educiranja zaposlenika često bude ušutkana i pregažena zahtjevom da se pridobije osiguranika više, te da se sav napor uloži u dobivanje još jedne tržišne utakmice. No, nužno je naglasiti da je to ipak samo jedna utakmica. Za dobiti prvenstvo i  primat na osigurateljnoj sceni uskoro, s ulaskom u Europu, biti će potrebno okupiti visoko kvalitetnu momčad, dok nam europska iskustva govore da će needucirani zaposlenici ostati igrači za rezervnu klupu.

Umjesto u London, po CII Certifikat u Zagreb

Institut za osiguranje već duže vrijeme nastoji popuniti zrakoprazan prostor u dodatnom obrazovanju nudeći zaposlenima u osiguranju različite programe edukacije, a početkom ove godine taj je trud prepoznao i londonski  The Chartered Insurance Institute (CII). Upravo na temelju do sada održanih vrlo uspješnih edukacijskih programa, od kojih svakako treba istaknuti sveobuhvatnu edukaciju za pripravnike-početnike u osiguranju, seminar Osiguranje i reosiguranje, hrvatski Institut za osiguranje ostvario je suradnju s londonskim CII te dobio ovlasti održavati ispite potrebne za dobivanje CII Certificate in Insurance, čime je zaposlenima u osiguranju prvi put omogućeno da ovaj svjetski priznati certifikat dobiju u Hrvatskoj.
Malobrojni su oni koji već sada pored svog imena mogu napisati titulu "Cert CII™" za koju su prije morali potegnuti do Londona, neki čak i do Kanade ili neku od zemalja članica CII-a koja je postala njihov ispitni centar.
Kod nas je još uvijek nedovoljno poznato da CII omogućava certificiranje iz raznih područja osiguranja: Award in Insurance, Certificate in Insurance, Diploma in Insurance, MSc in Insurance and Risk Management, Fellowship of the CII… Institut za osiguranje za sada je dobio mogućnost održavanja ispita potrebnih za dobivanje Certificate in Insurance (Certifikat iz osiguranja) koji je u cijelom svijetu percipiran kao dokaz zavidnog i vjerodostojnog znanja iz područja osiguranja i svojevrstan je temelj za polaganje ostalih ispita iz programa CII-a.
Ono što djelatnici u osiguranju dobivaju polaganjem Certificate in Insurance međunarodna je verifikacija vlastitog znanja, mogućnost zapošljavanja diljem svijeta i viša cijena na tržištu rada.

O Certifikatu iz osiguranja

Pokrivanjem širokog raspona ključnih tema Certifikat iz osiguranja omogućuje razvijanje znanja potrebnih za daljnji nastavak obrazovanja te specijalizaciju prema vlastitim ambicijama i zahtjevima karijere. Po uspješnom završetku programa, polaznici dobivaju titulu "Cert CII™".
Za ispunjavanje uvjeta izdavanja Certifikata iz osiguranja kandidat mora prikupiti najmanje 40 bodova. Tih 40 bodova može se ostvariti kombiniranjem ispitnih modula od IF1 do IF8, s napomenom da je IF1 modul Insurance, legal and regulatory (Osiguranje, zakoni i propisi) obvezan. Stoga i Institut za osiguranje modul IF1 organizira kao prvi ispitni modul CII-a koji se polaže u Hrvatskoj.
Prema strogim pravilima The Chartered Insurance Institute, svi se ispiti održavaju u dva godišnja roka – u travnju i listopadu. Jednako tako, svi se ispiti održavaju u isto vrijeme u svim zemljama svijeta (u kojima djeluje CII), s istim vremenom početka ispita (u 10 sati). Tako i Institut za osiguranje IF1 – Insurance, legal and regulatory ispit organizira upravo 20. travnja 2009. godine s početkom u 10 sati.
Položeni IF1 ispit daje mogućnost polaganja ostalih ispita kojima se prikupljaju bodovi za dobivanje Certifikata iz osiguranja. Sljedeći ispitni rokovi za module od IF1 – IF8 održavat će se u listopadu 2009. godine.
Nakon dobivanja Certificate in Insurance, kandidati mogu polagati ostale ispitne module i na taj način skupljati bodove za dobivanje Diploma i Advanced Diploma The Chartered Insurance Institute.
Kroz omogućavanje relevantnih kvalifikacija zaposlenicima i samostalnim stručnjacima u svim sektorima osiguranja, The Chartered Insurance Institute i Institut za osiguranje, nastoje promovirati više standarde kompetencije. Dobrodošle su stoga, strategije poslodavaca koji su spremni uložiti u znanje svojih djelatnika jer u jednom će se trenutku karte morati položiti na stol i tada će educirani djelatnik biti onaj as iz rukama koji će zasigurno pozitivno odlučiti o ishodu cijele "igre".

Natrag