Kvalitetni sistem edukacije postojećih i novih kadrova jedan je od ključnih uvjeta za rast i razvoj industrije osiguranja

Datum objave: 11.06.2024.

Razgovaramo sa Zoranom Pejčić, predsjednicom Izvršnog odbora Dunav Re i predsjednicom SorS Akademije Beograd. SorS Akademija osnovana je u srpnju 2023., a prva radionica održana je u periodu od 8. do 26. travnja ove godine. Tijekom tri tjedna intenzivnog rada, 70 polaznika je, s 45 mentora, obradilo preko 100 studija slučaja vezanih za djelatnost osiguranja, reosiguranja i posredovanja

Nataša Gajski Kovačić

Sors Akademija Beograd osnovana je kao sestrinsko udruženje Sors Sarajevo s ciljem razmjene znanja. U aprilu su održane i prve radionice. Kako saznajemo od Zorane Pejčić, predsjednice Izvršnog odbora Dunav Re i predsjednice SorS Akademije Beograd, SorS Akademija osnovana je u srpnju 2023., a prva radionica održana je u periodu od 8. do 26. travnja ove godine. Tijekom tri tjedna intenzivnog rada, 70 polaznika je, zajedno s 45 mentora, obradilo preko 100 studija slučaja vezanih za djelatnost osiguranja, reosiguranja i posredovanja.
“Dojmovi polaznika i mentora su fantastični. Svi se slažu u jednom, a to je da ovakva vrsta obuke kroz specifične radionice nije viđena u našoj regiji. Danas mogu reći da su i naša očekivanja ispunjena. Uspjeli smo povezati ljude, razmijeniti znanja i naučiti mnogo novog. Posebno mi je drago što smo uspjeli osigurati sredstva i uspostaviti suradnju s Mašinskim i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Visokom poslovnom školom Strukovnih studija Univerziteta u Novom Sadu i da u proces edukacije uključimo i najbolje studente“, kaže Zorana Pejčić.
Plan je do kraja 2024. organizirati još jednu stručnu obuku, a dugoročni cilj je osigurati i besplatnu edukaciju za barem 20 studenata iz regije i kako kaže Pejčić, da na taj način daju svoj mali doprinos industriji osiguranja i čitavoj društvenoj zajednici.

Kako se javila potreba za osnivanjem Sors Akademije Beograd i na koji način namjeravate razvijati Akademiju?

Ideja za ovakvu vrstu brzog obučavanja nametnula se kao potencijalno rješenje evidentnog problema vezanog za nedostatak interesa mladih ljudi za zapošljavanje u industriji osiguranja i reosiguranja. Okolnosti koje nastaju u globalnom okruženju, jasno ukazuju na potrebu za promišljenim organiziranim i kvalitetnim sistemom edukacije postojećih i novih kadrova jer je to jedan od ključnih uvjeta za rast i razvoj industrije osiguranja.
Suvremeno poslovno okruženje zahitjeva da se svestrano sagledaju i valjano projektiraju svi ključni aspekti razvoja edukacije pri čemu se projekcija oslanja na sadašnje stanje ali je vođena budućim razvojnim potrebama industrije osiguranja reosiguranja
Iz ovoga proizlazi potreba da se razumije suvremeni svijet i smjer u kojem ide njegov razvoj kako bi se dovoljno pouzdano prepoznala poželjna i ostvariva budućnost industrije osiguranja i reosiguranja i da se za potrebe ostvarivanja te vizije razvoja projektira razvoj sistema obrazovanja.

Koji je osnovni koncept Akademije? Akademija pruža tri razine edukacije – osnovnu, srednju i profesionalnu – možete li nam pobliže reći nešto o svakoj od ovih razina treninga?

Osnovni koncept Akademije je učenje kroz simulacije modela. Učenje kroz strukturiranu grupnu aktivnost s unaprijed određenim ciljem, gdje ishod ovisno o odluci koje sudionici donesu predstavlja način na koji želimo educirati naše polaznike.
U svakoj poslovnoj simulaciji glavni elementi su priča, situacija i problem koji se postavlja pred sudionike kao i cilj, rješenje i željeni ishod do kojeg treba doći.
Na tom putu sudionici proučavaju informacije, donose odluke i usklađuju svoja ponašanja s tim odlukama. Sudionici su angažirani od početka procesa i razmjenjuju informacije na najinteraktivniji mogući način.

Ovakav način brze edukacije kadrova donosi niz koristi kako za poslodavce tako i za polaznike. Poslodavcima se nudi stručno osposobljavanje kadrova uz uštedu troškova što u svakom pogledu predstavlja niskorizičnu investiciju. Za polaznike osnovni benefiti su povezivanje novousvojenih znanja s prethodnim iskustvom, povezivanje teorije s praksom I naravno networking.

Obuka je organizirana u tri nivoa: Junior nivo je namijenjen je kadrovima bez iskustva u osiguranju i studentima završnih godina svih struka. Senior nivo kreiran je za kadrove zaposlene u industriji osiguranja i reosiguranja kod kojih je prepoznat potencijal za usvajanje dodatnih vještina. Master nivo osmišljen je tako da pruža specifična znanja iz djelatnosti osiguranja i reosiguranja I preporučuje se polaznicima s dužim iskustvom u branši.

Tko su vodeći ljudi Akademije? Tko sve pruža podršku radu Akademije?

Kao predsjednica Akademije mogu reći da su najveći stručnjaci iz naše regije uključeni u kreiranje programa i rad Akademije. Predsjednik Stručnog Savjeta Akademije je gospodin Zoran Blagojević koji je svojim velikim zalaganjem dao nemjerljiv doprinos radu Akademije.
S druge strane, podršku Akademiji, osim članova, pružile su mnoge osiguravajuće i reosiguravajuće kuće iz regije i svijeta, a među prijateljima Akademije našli su se i Alta Banka, Privredna komora Srbije, Destilerija Stanišić, Ekonomski Institut, Marsh, Grawe Osiguranje, Matsons Re, ACB ltd, Xprimm, Greco, Apo Plus, Broker Ins, Red Queen, Euro Solutions, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Visoka Poslovna škola Univerziteta u Novom Sadu i mnogi drugi.

Tko su predavači na Sors Akademiji, a tko su sudionici?

Kriteriji za izbor predavača bili su vrlo visoki. Na travanjskoj edukaciji sudjelovali su mahom predavači s preko 20 godina iskustva u djelatnosti osiguranja, reosiguranja i posredovanja. Više od polovine predavača bili su predstavnici kompanija izvan regije pa smo tako imali predstavnike kompanija AXIS Re, Ageas Re, Hannover Re, Guy Carpenter, Howden, SCOR, AON, Greco,Beazley, Helvetia, Gallagher Re, Dautche Ruck, WTW, IUC Group Turkey, AHJ itd
Veliki je odziv bio i predavača iz regije pa su se među njima našli i predstavnici kompanija Wiener St., Dunav osiguranja, Triglav Re, Generali, Dunav Re, Sava Re, ACB, Willis Srbija, Marsh Croatia, Apo Plus, Euro Solutions, VM line.

Što se tiče polaznika najveći interes smo imali iz zemalja regije, mada je bilo zainteresiranih i iz zemalja iz okruženja. Nakon travanjske edukacije sve više stižu upiti iz iz udaljenijih zemalja kao što su Kina, Uzbekistan, Iran itd. Sve ovo nam samo potvrđuje da potreba za usavršavanjem i stjecanjem novih znanja postoji i da s protokom vremena sve više raste.

Sors Sarajevo okuplja već niz godina osiguratelje i reosiguratelje iz regije pa i šire. Koliko je po vašem mišljenju ovo naše regionalno tržište slično, a u čemu su najveće razlike, osim (ne)članstva pojedinih zemalja u EU?

Kao dugogodišnji radnik u osiguranju i sudionik SorS konferencije smatram da, kada govorimo o proizvodima naše industrije, bitnih razlika u regiji nema. Svi smo manje više orijentirani na tradicionalne vrste osiguranja koje i čine najveće dijelove naših portfelja. Posljednjih godina pojavljuju se neki drugačiji zahtjevi klijenata od onih tradicionalnih i to je ono s čime se čitava regija susreće.

Koji su trenutno najveći izazovi koji se postavljaju pred osiguratelje i reosiguratelje na globalnom planu?

S aspekta biznisa vjerojatno su najveći izazovi klimatske promjene. Globalno zagrijavanje uvjetovalo je i značajan porast vrijednosti šteta nastalih ostvarenjem katastrofalnih događaja. Danas je sve više teritorija izloženo prirodnim katastrofama. Ono što se na pojedinim teritorijama sporadično događalo danas postaje godišnji očekivani događaj. Osiguratelji i reosiguratelji pokušavaju svoje proizvode unaprediti i smanjiti rizik neadekvatne premije, ali posljednjih godina primjetan je trend porasta šteta pa se čini da osiguravajuća društva zaostaju u trci s klimatskim promjenama.
Na drugoj strani su izazovi koje donose sve brojnije izmjene propisa koje pred Društva stavljaju nove zadatke i povećane troškove.

Na Sors Sarajevo svake se godine prezentira i stanje na tržištima osiguranja u zemljama regije. Koliko su takvi komparativni podaci vrijedni za određene analize, a samim time i za razmjenu najboljih praksi?

Usporedni pregledi tržišta su uvijek korisni. Iz njih se može prije svega razumjeti određeno tržište a zatim se mogu i slijediti dobri primjeri. Imajući u vidu da su tržišta prema strukturi proizvoda koji se nude manje-više slična usporedne analize pokazuju kako se pojedino tržište nosi s razvojem novih proizvoda, kakvi su utjecaji inflacije, kolike su i koje su to štete utjecale na određene rezultate.
Konferencija Sors osim što daje uvid u komparativne analize podataka značajna je zbog povezivanja ljudi iz regije, razmjene iskustava i stvaranja jakih poslovnih veza.

Natrag